20th October 4:51pm (GMT-5)

USSR. 3x3. Division B

Trận đấu hôm nay

Сhương trình hơn

Đã kết thúc

20.10.2020

Сhương trình hơn

Ngày đấu

21.10.2020

Сhương trình hơn

Dự đoán

21.10.2020

Belarus (3х3) - Kazakhstan (3х3)
44.9% 10.2% 44.9%
Ukraine (3х3) - Georgia (3х3)
44.9% 10.2% 44.9%
Nga (3x3) - Belarus (3х3)
44.9% 10.2% 44.9%
Kazakhstan (3х3) - Ukraine (3х3)
44.7% 10.6% 44.7%
Belarus (3х3) - Georgia (3х3)
44.7% 10.6% 44.7%
Сhương trình hơn
Liên hệ