28th September 2:30pm (GMT-5)

Trận Đấu Ngày Mai

29/09 00:50 LAW - HIST ( Dự Đoán )
29/09 01:50 ECON - LAW ( Dự Đoán )
29/09 02:20 MATH - HIST ( Dự Đoán )
29/09 04:30 ART - BIO ( Dự Đoán )
29/09 05:30 ART - MED ( Dự Đoán )
29/09 06:30 GEO - ART ( Dự Đoán )
29/09 07:00 BIO - MED ( Dự Đoán )
29/09 10:30 BIZ - POLICY ( Dự Đoán )
29/09 13:00 Schwaz - Hall ( H2H )
29/09 18:15 Avai - Figueirense ( H2H )
Liên hệ