3rd April 8:48pm (GMT-5)

HILAL AL-QUDS kết quả trực tiếp

Tên Đội: HILAL AL-QUDS
Quốc Gia: Lãnh thổ Palastine

HILAL AL-QUDS ngày đấu

HILAL AL-QUDS giải đấu

HILAL AL-QUDS cầu thủ/người chơi

1 Azam, Khaled Thủ môn
33 Zaanin, Omar Thủ môn
22 Hamada, Rami Thủ môn
2 Jondi, Samer Hậu vệ
70 Jadallah, Sari Hậu vệ
24 Abumayyala, Mohammed Hậu vệ
96 Farij, Khalil Hậu vệ
5 Salah, Tamer Hậu vệ
4 Alsahli, Rami Hậu vệ
13 Hammo, Mohammed Tiền vệ
8 Yameen, Mohammed Tiền vệ
15 Dabbagh, Oday Tiền vệ
16 Cantillana, Jonathan Tiền vệ
7 Firawi, Musa Tiền vệ
23 Darwish, Mohammed Tiền vệ
6 Yousfin, Mohammed Tiền vệ
27 Kashour, Ahmed Tiền vệ
32 Samar, Mohammed Tiền vệ
77 Ali Abdallah, Hani Sameer Tiền vệ
14 Yasin, Owais Tiền vệ
9 Naama, Ali Phía trước
10 Al Awisat, Mahmoud Phía trước
11 Obaid, Mohammed Phía trước
Liên hệ