8th April 12:08pm (GMT-5)

Ural (nghiệp dư) - Dynamo (Nghiệp dư) 26.03.2020

Ural (nghiệp dư) 5 - 6 Dynamo (Nghiệp dư)
1 х 2
48.2% 15% 36.9%
Nhân đôi cơ hội
1x 12 2x
63.2% 85.1% 51.9%
Đi lên

Liên hệ