25th September 6:27pm (GMT-5)

Anh (nghiệp dư) nữ - Nga (nghiệp dư) nữ 14.02.2020

Anh (nghiệp dư) nữ

3 - 6

Nga (nghiệp dư) nữ

1 х 2
38.8% 11.2% 49.9%

Liên hệ