7th April 9:48pm (GMT-5)

Pháp (nghiệp dư) nữ - Nga (nghiệp dư) nữ 26.03.2020

Pháp (nghiệp dư) nữ 6 - 13 Nga (nghiệp dư) nữ
1 х 2
33.8% 10.6% 55.6%
Ghi bàn thắng đầu tiên
1 х 2
42% 9.6% 48.4%
Nhân đôi cơ hội
1x 12 2x
44.4% 89.4% 66.2%
Đi lên

Liên hệ