7th April 11:20pm (GMT-5)

Pháp (nghiệp dư) nữ - Anh (nghiệp dư) nữ 26.03.2020

Pháp (nghiệp dư) nữ 6 - 11 Anh (nghiệp dư) nữ
1 х 2
44.5% 10.9% 44.5%
Ghi bàn thắng đầu tiên
1 х 2
45.2% 9.6% 45.2%
Nhân đôi cơ hội
1x 12 2x
55.4% 89% 55.4%
Đi lên

Liên hệ