4th April 11:43pm (GMT-5)

Pháp (nghiệp dư) - Anh (nghiệp dư) 26.03.2020

Pháp (nghiệp dư) 7 - 11 Anh (nghiệp dư)
1 х 2
46.8% 10.3% 42.9%
Ghi bàn thắng đầu tiên
1 х 2
45.8% 9.6% 44.6%
Nhân đôi cơ hội
1x 12 2x
57.1% 89.7% 53.2%
Đi lên

Liên hệ