8th April 11:44am (GMT-5)

Anh (nghiệp dư) nữ - Nga (nghiệp dư) nữ 26.03.2020

Anh (nghiệp dư) nữ 5 - 16 Nga (nghiệp dư) nữ
1 х 2
42.4% 10.8% 46.8%
Ghi bàn thắng đầu tiên
1 х 2
388% 390% 389%
Nhân đôi cơ hội
1x 12 2x
53.2% 89.2% 57.6%
Đi lên

Liên hệ