1st April 4:45am (GMT-5)

Anh (nghiệp dư) - Nga (nghiệp dư) 26.03.2020

Anh (nghiệp dư) 7 - 8 Nga (nghiệp dư)
1 х 2
44% 10.3% 45.8%
Score first goal
1 х 2
44.9% 9.5% 45.5%
Double chance
1x 12 2x
54.3% 89.8% 56.1%
Go up

Liên hệ