21st September 3:40pm (GMT-5)

Bolivar - Sociedade Esportiva Palmeiras 16.09.2020

SE Palmeiras SP đã bất bại 14 trận gần đây nhất.

Club Bolivar đã bất bại 15 trận gần đây nhất trên sân nhà.

SE Palmeiras SP đã bất bại 6 trận liên tiếp trên sân khách.

Club Bolivar wins 1st half in 39% of their matches, SE Palmeiras SP in 27% of their matches.

Club Bolivar wins 39% of halftimes, SE Palmeiras SP wins 27%.

SE Palmeiras SP's performance of the last 5 matches is better than Club Bolivar's.

Club Bolivar scores 2.93 goals when playing at home and SE Palmeiras SP scores 1.17 goals when playing away (on average).

When Club Bolivar leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.

When SE Palmeiras SP leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.

When Club Bolivar is down 0-1 home, they win 50% of their matches.

When SE Palmeiras SP is down 1-0 away, they win 22% of their matches.

SE Palmeiras SP đã ghi ít nhất một bàn trong 10 trận liên tiếp.

Liên hệ