8th April 10:55am (GMT-5)

Brazil (nghiệp dư) nữ - Pháp (nghiệp dư) nữ 26.03.2020

Brazil (nghiệp dư) nữ 7 - 6 Pháp (nghiệp dư) nữ
1 х 2
41.2% 10.6% 48.2%
Ghi bàn thắng đầu tiên
1 х 2
388% 390% 389%
Nhân đôi cơ hội
1x 12 2x
51.8% 89.4% 58.8%
Đi lên

Liên hệ