7th April 9:05pm (GMT-5)

Brazil (nghiệp dư) nữ - Anh (nghiệp dư) nữ 26.03.2020

Brazil (nghiệp dư) nữ 2 - 7 Anh (nghiệp dư) nữ
1 х 2
46.8% 10.8% 42.4%
Ghi bàn thắng đầu tiên
1 х 2
45.2% 9.6% 45.2%
Nhân đôi cơ hội
1x 12 2x
57.6% 89.2% 53.2%
Đi lên

Liên hệ