10th December 7:30pm (GMT-5)

Fernando, Luiz

player
Tên Người Chơi/ Cầu Thủ: Fernando, Luiz
Vị Trí: Tiền vệ
Quốc Gia: Brazil
Ngày Sinh: 1995-05-08

Sự Nghiệp

Chuyển Khoản

Liên hệ