1st April 5:03am (GMT-5)

Pháp (nghiệp dư) - Nga (nghiệp dư) 26.03.2020

Pháp (nghiệp dư) 7 - 12 Nga (nghiệp dư)
1 х 2
17 10 1.056
Score first goal
1 х 2
5.4 1.48 4.73
Double chance
1x 12 2x
27 18.056 11.056
Go up

Liên hệ