1st April 4:11am (GMT-5)

Brazil (nghiệp dư) nữ - Pháp (nghiệp dư) nữ 26.03.2020

Brazil (nghiệp dư) nữ 7 - 6 Pháp (nghiệp dư) nữ
1 х 2
2.245 8.69 1.92
Score first goal
1 х 2
17.8 1.02 17.2
Double chance
1x 12 2x
10.935 4.165 10.61
Go up

Liên hệ