7th April 11:08pm (GMT-5)

Brazil (nghiệp dư) nữ - Anh (nghiệp dư) nữ 26.03.2020

Brazil (nghiệp dư) nữ 2 - 7 Anh (nghiệp dư) nữ
1 х 2
17 10 1.025
Ghi bàn thắng đầu tiên
1 х 2
9.35 1.14 9.35
Nhân đôi cơ hội
1x 12 2x
27 18.025 11.025
Đi lên

Liên hệ