20th October 4:54pm (GMT-5)

Student League

Trận đấu hôm nay

F 19/10 23:10 PHY 4-2 PHIL ( Dự Đoán )
F 19/10 22:02 JOURN 1-1 PHY ( Dự Đoán )
Сhương trình hơn

Đã kết thúc

20.10.2020

Сhương trình hơn

Ngày đấu

20.10.2020

21.10.2020

21/10 00:20 HIST - ECON ( Dự Đoán )
21/10 00:50 LAW - HIST ( Dự Đoán )
21/10 01:20 ECON - MATH ( Dự Đoán )
21/10 01:50 ECON - LAW ( Dự Đoán )
Сhương trình hơn

Dự đoán

20.10.2020

LAW - MATH
45.7% 18.2% 36.1%

21.10.2020

HIST - ECON
34.7% 17.9% 47.4%
LAW - HIST
46.5% 16.4% 37.2%
ECON - MATH
47.4% 17.9% 34.7%
ECON - LAW
34.7% 17.9% 47.4%
Сhương trình hơn
Liên hệ