20th October 11:08am (GMT-5)
Monaco Bàn Thắng! [1-0]

Werder (Amateur) vs Hamburg (Amateur)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
25 6 20
Thống kê
142 Bàn Thắng 111
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 18/10/2019 Werder (Amateur) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 17/10/2019 Werder (Amateur) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 16/10/2019 Werder (Amateur) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 15/10/2019 Werder (Amateur) 2-0 Hamburg (Amateur)
F 14/10/2019 Werder (Amateur) 1-0 Hamburg (Amateur)
F 11/10/2019 Werder (Amateur) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 10/10/2019 Werder (Amateur) 7-1 Hamburg (Amateur)
F 09/10/2019 Werder (Amateur) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 08/10/2019 Werder (Amateur) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 07/10/2019 Werder (Amateur) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 04/10/2019 Werder (Amateur) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 03/10/2019 Werder (Amateur) 3-0 Hamburg (Amateur)
F 02/10/2019 Werder (Amateur) 3-2 Hamburg (Amateur)
F 30/09/2019 Werder (Amateur) 0-3 Hamburg (Amateur)
F 27/09/2019 Werder (Amateur) 0-1 Hamburg (Amateur)
F 26/09/2019 Werder (Amateur) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 25/09/2019 Werder (Amateur) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 24/09/2019 Werder (Amateur) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 23/09/2019 Werder (Amateur) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 20/09/2019 Werder (Amateur) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 19/09/2019 Werder (Amateur) 1-5 Hamburg (Amateur)
F 18/09/2019 Werder (Amateur) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 17/09/2019 Werder (Amateur) 5-2 Hamburg (Amateur)
F 16/09/2019 Werder (Amateur) 2-0 Hamburg (Amateur)
F 13/09/2019 Werder (Amateur) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 12/09/2019 Werder (Amateur) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 11/09/2019 Werder (Amateur) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 10/09/2019 Werder (Amateur) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 09/09/2019 Werder (Amateur) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 06/09/2019 Werder (Amateur) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 05/09/2019 Werder (Amateur) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 04/09/2019 Werder (Amateur) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 03/09/2019 Werder (Amateur) 5-2 Hamburg (Amateur)
F 02/09/2019 Werder (Amateur) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 30/08/2019 Werder (Amateur) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 29/08/2019 Werder (Amateur) 5-3 Hamburg (Amateur)
F 28/08/2019 Werder (Amateur) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 27/08/2019 Werder (Amateur) 6-4 Hamburg (Amateur)
F 26/08/2019 Werder (Amateur) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 23/08/2019 Werder (Amateur) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 22/08/2019 Werder (Amateur) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 21/08/2019 Werder (Amateur) 3-6 Hamburg (Amateur)
F 20/08/2019 Werder (Amateur) 7-3 Hamburg (Amateur)
F 16/08/2019 Werder (Amateur) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 15/08/2019 Werder (Amateur) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 13/08/2019 Werder (Amateur) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 12/08/2019 Werder (Amateur) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 09/08/2019 Werder (Amateur) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 08/08/2019 Werder (Amateur) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 07/08/2019 Werder (Amateur) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 06/08/2019 Werder (Amateur) 0-3 Hamburg (Amateur)
Liên hệ