29th September 7:52am (GMT-5)

Werder (nghiệp dư) vs Hamburg (Amateur)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
106 43 112
Thống kê
809 Bàn Thắng 827
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
18' Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 28/09/2020 Werder (nghiệp dư) 3-4 Hamburg (Amateur)
F 25/09/2020 Werder (nghiệp dư) 4-4 Hamburg (Amateur)
F 24/09/2020 Werder (nghiệp dư) 1-4 Hamburg (Amateur)
F 23/09/2020 Werder (nghiệp dư) 0-0 Hamburg (Amateur)
F 22/09/2020 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 21/09/2020 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 18/09/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 17/09/2020 Werder (nghiệp dư) 5-6 Hamburg (Amateur)
F 16/09/2020 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 15/09/2020 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 14/09/2020 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 11/09/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 10/09/2020 Werder (nghiệp dư) 1-6 Hamburg (Amateur)
F 09/09/2020 Werder (nghiệp dư) 5-4 Hamburg (Amateur)
F 08/09/2020 Werder (nghiệp dư) 7-1 Hamburg (Amateur)
F 07/09/2020 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 04/09/2020 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 03/09/2020 Werder (nghiệp dư) 5-7 Hamburg (Amateur)
F 02/09/2020 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 01/09/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 31/08/2020 Werder (nghiệp dư) 7-2 Hamburg (Amateur)
F 28/08/2020 Werder (nghiệp dư) 1-5 Hamburg (Amateur)
F 27/08/2020 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 26/08/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 25/08/2020 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 24/08/2020 Werder (nghiệp dư) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 21/08/2020 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 20/08/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 19/08/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 18/08/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 17/08/2020 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 14/08/2020 Werder (nghiệp dư) 0-3 Hamburg (Amateur)
F 13/08/2020 Werder (nghiệp dư) 3-2 Hamburg (Amateur)
F 12/08/2020 Werder (nghiệp dư) 6-4 Hamburg (Amateur)
F 11/08/2020 Werder (nghiệp dư) 5-4 Hamburg (Amateur)
F 10/08/2020 Werder (nghiệp dư) 7-3 Hamburg (Amateur)
F 07/08/2020 Werder (nghiệp dư) 2-6 Hamburg (Amateur)
F 06/08/2020 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 05/08/2020 Werder (nghiệp dư) 3-2 Hamburg (Amateur)
F 04/08/2020 Werder (nghiệp dư) 6-1 Hamburg (Amateur)
F 03/08/2020 Werder (nghiệp dư) 5-4 Hamburg (Amateur)
F 31/07/2020 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 30/07/2020 Werder (nghiệp dư) 3-7 Hamburg (Amateur)
F 29/07/2020 Werder (nghiệp dư) 5-2 Hamburg (Amateur)
F 28/07/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 27/07/2020 Werder (nghiệp dư) 1-5 Hamburg (Amateur)
F 24/07/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 23/07/2020 Werder (nghiệp dư) 2-6 Hamburg (Amateur)
F 22/07/2020 Werder (nghiệp dư) 7-5 Hamburg (Amateur)
F 21/07/2020 Werder (nghiệp dư) 4-6 Hamburg (Amateur)
F 20/07/2020 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 17/07/2020 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 16/07/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 15/07/2020 Werder (nghiệp dư) 3-7 Hamburg (Amateur)
F 14/07/2020 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 13/07/2020 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 10/07/2020 Werder (nghiệp dư) 4-4 Hamburg (Amateur)
F 09/07/2020 Werder (nghiệp dư) 4-4 Hamburg (Amateur)
F 08/07/2020 Werder (nghiệp dư) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 07/07/2020 Werder (nghiệp dư) 6-4 Hamburg (Amateur)
F 06/07/2020 Werder (nghiệp dư) 3-6 Hamburg (Amateur)
F 03/07/2020 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 02/07/2020 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 01/07/2020 Werder (nghiệp dư) 5-3 Hamburg (Amateur)
F 30/06/2020 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 29/06/2020 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 24/06/2020 Werder (nghiệp dư) 6-3 Hamburg (Amateur)
F 23/06/2020 Werder (nghiệp dư) 4-8 Hamburg (Amateur)
F 22/06/2020 Werder (nghiệp dư) 7-6 Hamburg (Amateur)
F 19/06/2020 Werder (nghiệp dư) 3-9 Hamburg (Amateur)
F 18/06/2020 Werder (nghiệp dư) 4-4 Hamburg (Amateur)
F 17/06/2020 Werder (nghiệp dư) 2-6 Hamburg (Amateur)
F 16/06/2020 Werder (nghiệp dư) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 15/06/2020 Werder (nghiệp dư) 6-0 Hamburg (Amateur)
F 14/06/2020 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 13/06/2020 Werder (nghiệp dư) 2-8 Hamburg (Amateur)
F 12/06/2020 Werder (nghiệp dư) 6-3 Hamburg (Amateur)
F 11/06/2020 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 10/06/2020 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 09/06/2020 Werder (nghiệp dư) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 08/06/2020 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 07/06/2020 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 06/06/2020 Werder (nghiệp dư) 3-4 Hamburg (Amateur)
F 05/06/2020 Werder (nghiệp dư) 2-8 Hamburg (Amateur)
F 04/06/2020 Werder (nghiệp dư) 8-3 Hamburg (Amateur)
F 03/06/2020 Werder (nghiệp dư) 7-6 Hamburg (Amateur)
F 02/06/2020 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 01/06/2020 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 31/05/2020 Werder (nghiệp dư) 3-9 Hamburg (Amateur)
F 30/05/2020 Werder (nghiệp dư) 4-6 Hamburg (Amateur)
F 29/05/2020 Werder (nghiệp dư) 11-5 Hamburg (Amateur)
F 28/05/2020 Werder (nghiệp dư) 2-6 Hamburg (Amateur)
F 27/05/2020 Werder (nghiệp dư) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 26/05/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 25/05/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 24/05/2020 Werder (nghiệp dư) 1-4 Hamburg (Amateur)
F 23/05/2020 Werder (nghiệp dư) 0-3 Hamburg (Amateur)
F 22/05/2020 Werder (nghiệp dư) 4-8 Hamburg (Amateur)
F 26/03/2020 Werder (nghiệp dư) 5-9 Hamburg (Amateur)
F 25/03/2020 Werder (nghiệp dư) 9-6 Hamburg (Amateur)
F 24/03/2020 Werder (nghiệp dư) 8-3 Hamburg (Amateur)
F 23/03/2020 Werder (nghiệp dư) 4-7 Hamburg (Amateur)
F 20/03/2020 Werder (nghiệp dư) 9-6 Hamburg (Amateur)
F 19/03/2020 Werder (nghiệp dư) 7-12 Hamburg (Amateur)
F 18/03/2020 Werder (nghiệp dư) 6-9 Hamburg (Amateur)
F 17/03/2020 Werder (nghiệp dư) 8-4 Hamburg (Amateur)
F 16/03/2020 Werder (nghiệp dư) 5-4 Hamburg (Amateur)
F 13/03/2020 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 12/03/2020 Werder (nghiệp dư) 0-3 Hamburg (Amateur)
F 11/03/2020 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 10/03/2020 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 09/03/2020 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 06/03/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 05/03/2020 Werder (nghiệp dư) 4-4 Hamburg (Amateur)
F 04/03/2020 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 03/03/2020 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 02/03/2020 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 28/02/2020 Werder (nghiệp dư) 0-2 Hamburg (Amateur)
F 27/02/2020 Werder (nghiệp dư) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 26/02/2020 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 25/02/2020 Werder (nghiệp dư) 6-1 Hamburg (Amateur)
F 24/02/2020 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 21/02/2020 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 20/02/2020 Werder (nghiệp dư) 5-2 Hamburg (Amateur)
F 19/02/2020 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 18/02/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 17/02/2020 Werder (nghiệp dư) 5-3 Hamburg (Amateur)
F 14/02/2020 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 13/02/2020 Werder (nghiệp dư) 4-4 Hamburg (Amateur)
F 12/02/2020 Werder (nghiệp dư) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 11/02/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 07/02/2020 Werder (nghiệp dư) 3-6 Hamburg (Amateur)
F 05/02/2020 Werder (nghiệp dư) 2-0 Hamburg (Amateur)
F 04/02/2020 Werder (nghiệp dư) 4-4 Hamburg (Amateur)
F 03/02/2020 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 31/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 30/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 29/01/2020 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 28/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-6 Hamburg (Amateur)
F 27/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 24/01/2020 Werder (nghiệp dư) 1-5 Hamburg (Amateur)
F 23/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 22/01/2020 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 21/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 20/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 17/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-2 Hamburg (Amateur)
F 16/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 15/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-4 Hamburg (Amateur)
F 14/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 13/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 12/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 11/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 10/01/2020 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 09/01/2020 Werder (nghiệp dư) 0-1 Hamburg (Amateur)
F 08/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 07/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 06/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 05/01/2020 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 04/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 03/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 27/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 26/12/2019 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 24/12/2019 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 23/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-4 Hamburg (Amateur)
F 20/12/2019 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 19/12/2019 Werder (nghiệp dư) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 18/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 17/12/2019 Werder (nghiệp dư) 5-4 Hamburg (Amateur)
F 16/12/2019 Werder (nghiệp dư) 6-3 Hamburg (Amateur)
F 13/12/2019 Werder (nghiệp dư) 2-6 Hamburg (Amateur)
F 12/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 11/12/2019 Werder (nghiệp dư) 0-5 Hamburg (Amateur)
F 10/12/2019 Werder (nghiệp dư) 1-4 Hamburg (Amateur)
F 09/12/2019 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 06/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 05/12/2019 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 04/12/2019 Werder (nghiệp dư) 0-2 Hamburg (Amateur)
F 03/12/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 02/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 29/11/2019 Werder (nghiệp dư) 0-4 Hamburg (Amateur)
F 28/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 27/11/2019 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 26/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 25/11/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 22/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 21/11/2019 Werder (nghiệp dư) 1-0 Hamburg (Amateur)
F 20/11/2019 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 19/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 18/11/2019 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 15/11/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 14/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 13/11/2019 Werder (nghiệp dư) 0-5 Hamburg (Amateur)
F 12/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 11/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 08/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 07/11/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 06/11/2019 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 05/11/2019 Werder (nghiệp dư) 1-4 Hamburg (Amateur)
F 04/11/2019 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 01/11/2019 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 31/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-0 Hamburg (Amateur)
F 30/10/2019 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 29/10/2019 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 28/10/2019 Werder (nghiệp dư) 5-2 Hamburg (Amateur)
F 25/10/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 24/10/2019 Werder (nghiệp dư) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 23/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-4 Hamburg (Amateur)
F 22/10/2019 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 21/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 18/10/2019 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 17/10/2019 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 16/10/2019 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 15/10/2019 Werder (nghiệp dư) 2-0 Hamburg (Amateur)
F 14/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-0 Hamburg (Amateur)
F 11/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 10/10/2019 Werder (nghiệp dư) 7-1 Hamburg (Amateur)
F 09/10/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 08/10/2019 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 07/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 04/10/2019 Werder (nghiệp dư) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 03/10/2019 Werder (nghiệp dư) 3-0 Hamburg (Amateur)
F 02/10/2019 Werder (nghiệp dư) 3-2 Hamburg (Amateur)
F 30/09/2019 Werder (nghiệp dư) 0-3 Hamburg (Amateur)
F 27/09/2019 Werder (nghiệp dư) 0-1 Hamburg (Amateur)
F 26/09/2019 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 25/09/2019 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 24/09/2019 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 23/09/2019 Werder (nghiệp dư) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 20/09/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 19/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-5 Hamburg (Amateur)
F 18/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 17/09/2019 Werder (nghiệp dư) 5-2 Hamburg (Amateur)
F 16/09/2019 Werder (nghiệp dư) 2-0 Hamburg (Amateur)
F 13/09/2019 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 12/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 11/09/2019 Werder (nghiệp dư) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 10/09/2019 Werder (nghiệp dư) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 09/09/2019 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 06/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 05/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 04/09/2019 Werder (nghiệp dư) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 03/09/2019 Werder (nghiệp dư) 5-2 Hamburg (Amateur)
F 02/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 30/08/2019 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 29/08/2019 Werder (nghiệp dư) 5-3 Hamburg (Amateur)
F 28/08/2019 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 27/08/2019 Werder (nghiệp dư) 6-4 Hamburg (Amateur)
F 26/08/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 23/08/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 22/08/2019 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 21/08/2019 Werder (nghiệp dư) 3-6 Hamburg (Amateur)
F 20/08/2019 Werder (nghiệp dư) 7-3 Hamburg (Amateur)
F 16/08/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 15/08/2019 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 13/08/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 12/08/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 09/08/2019 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 08/08/2019 Werder (nghiệp dư) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 07/08/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 06/08/2019 Werder (nghiệp dư) 0-3 Hamburg (Amateur)

Bắt đầu từ 2019 đội Werder (nghiệp dư) và đội Hamburg (Amateur) đã chơi 20 cuộc cạnh tranh trong đó có 106 chiến thắng của Werder (nghiệp dư), 43 lần hòa.

Các đội cạnh tranh với nhau trong những cuộc cạnh tranh như BudnesLiga LFL 5x5

Câu chuyện chạm trán
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (28.09.2020) 3:4
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (25.09.2020) 4:4
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (24.09.2020) 1:4
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (23.09.2020) 0:0
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (22.09.2020) 4:3
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (21.09.2020) 4:2
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (18.09.2020) 3:5
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (17.09.2020) 5:6
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (16.09.2020) 4:1
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (15.09.2020) 2:3
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (14.09.2020) 2:4
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (11.09.2020) 3:3
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (10.09.2020) 1:6
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (09.09.2020) 5:4
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (08.09.2020) 7:1
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (07.09.2020) 4:5
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (04.09.2020) 2:4
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (03.09.2020) 5:7
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (02.09.2020) 2:3
Werder (nghiệp dư) - Hamburg (Amateur) (01.09.2020) 3:5

Theo dõi lịch sử tranh tài của Werder (nghiệp dư) và Hamburg (Amateur) vào fscore-vn.com.

Liên hệ