29th January 7:35am (GMT-5)

Werder (nghiệp dư) vs Hamburg (Amateur)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
48 19 45
Thống kê
289 Bàn Thắng 276
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
15' Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 28/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-6 Hamburg (Amateur)
F 27/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 24/01/2020 Werder (nghiệp dư) 1-5 Hamburg (Amateur)
F 23/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 22/01/2020 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 21/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 20/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 16/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 15/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-4 Hamburg (Amateur)
F 14/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 13/01/2020 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 12/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 11/01/2020 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 10/01/2020 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 23/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-4 Hamburg (Amateur)
F 20/12/2019 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 19/12/2019 Werder (nghiệp dư) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 18/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 17/12/2019 Werder (nghiệp dư) 5-4 Hamburg (Amateur)
F 16/12/2019 Werder (nghiệp dư) 6-3 Hamburg (Amateur)
F 13/12/2019 Werder (nghiệp dư) 2-6 Hamburg (Amateur)
F 12/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 11/12/2019 Werder (nghiệp dư) 0-5 Hamburg (Amateur)
F 10/12/2019 Werder (nghiệp dư) 1-4 Hamburg (Amateur)
F 09/12/2019 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 06/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 05/12/2019 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 04/12/2019 Werder (nghiệp dư) 0-2 Hamburg (Amateur)
F 03/12/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 02/12/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 29/11/2019 Werder (nghiệp dư) 0-4 Hamburg (Amateur)
F 28/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 27/11/2019 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 26/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 25/11/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 22/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 21/11/2019 Werder (nghiệp dư) 1-0 Hamburg (Amateur)
F 20/11/2019 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 19/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 18/11/2019 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 15/11/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 14/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 13/11/2019 Werder (nghiệp dư) 0-5 Hamburg (Amateur)
F 12/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-2 Hamburg (Amateur)
F 11/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 08/11/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 07/11/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 06/11/2019 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 05/11/2019 Werder (nghiệp dư) 1-4 Hamburg (Amateur)
F 04/11/2019 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 01/11/2019 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 31/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-0 Hamburg (Amateur)
F 30/10/2019 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 29/10/2019 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 28/10/2019 Werder (nghiệp dư) 5-2 Hamburg (Amateur)
F 25/10/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 24/10/2019 Werder (nghiệp dư) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 23/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-4 Hamburg (Amateur)
F 22/10/2019 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 21/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 18/10/2019 Werder (nghiệp dư) 3-1 Hamburg (Amateur)
F 17/10/2019 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 16/10/2019 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 15/10/2019 Werder (nghiệp dư) 2-0 Hamburg (Amateur)
F 14/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-0 Hamburg (Amateur)
F 11/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 10/10/2019 Werder (nghiệp dư) 7-1 Hamburg (Amateur)
F 09/10/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 08/10/2019 Werder (nghiệp dư) 3-3 Hamburg (Amateur)
F 07/10/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 04/10/2019 Werder (nghiệp dư) 2-5 Hamburg (Amateur)
F 03/10/2019 Werder (nghiệp dư) 3-0 Hamburg (Amateur)
F 02/10/2019 Werder (nghiệp dư) 3-2 Hamburg (Amateur)
F 30/09/2019 Werder (nghiệp dư) 0-3 Hamburg (Amateur)
F 27/09/2019 Werder (nghiệp dư) 0-1 Hamburg (Amateur)
F 26/09/2019 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 25/09/2019 Werder (nghiệp dư) 4-3 Hamburg (Amateur)
F 24/09/2019 Werder (nghiệp dư) 2-4 Hamburg (Amateur)
F 23/09/2019 Werder (nghiệp dư) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 20/09/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 19/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-5 Hamburg (Amateur)
F 18/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 17/09/2019 Werder (nghiệp dư) 5-2 Hamburg (Amateur)
F 16/09/2019 Werder (nghiệp dư) 2-0 Hamburg (Amateur)
F 13/09/2019 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 12/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 11/09/2019 Werder (nghiệp dư) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 10/09/2019 Werder (nghiệp dư) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 09/09/2019 Werder (nghiệp dư) 4-5 Hamburg (Amateur)
F 06/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 05/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 04/09/2019 Werder (nghiệp dư) 5-1 Hamburg (Amateur)
F 03/09/2019 Werder (nghiệp dư) 5-2 Hamburg (Amateur)
F 02/09/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 30/08/2019 Werder (nghiệp dư) 3-5 Hamburg (Amateur)
F 29/08/2019 Werder (nghiệp dư) 5-3 Hamburg (Amateur)
F 28/08/2019 Werder (nghiệp dư) 1-3 Hamburg (Amateur)
F 27/08/2019 Werder (nghiệp dư) 6-4 Hamburg (Amateur)
F 26/08/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 23/08/2019 Werder (nghiệp dư) 2-1 Hamburg (Amateur)
F 22/08/2019 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 21/08/2019 Werder (nghiệp dư) 3-6 Hamburg (Amateur)
F 20/08/2019 Werder (nghiệp dư) 7-3 Hamburg (Amateur)
F 16/08/2019 Werder (nghiệp dư) 1-2 Hamburg (Amateur)
F 15/08/2019 Werder (nghiệp dư) 2-3 Hamburg (Amateur)
F 13/08/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 12/08/2019 Werder (nghiệp dư) 1-1 Hamburg (Amateur)
F 09/08/2019 Werder (nghiệp dư) 4-2 Hamburg (Amateur)
F 08/08/2019 Werder (nghiệp dư) 4-0 Hamburg (Amateur)
F 07/08/2019 Werder (nghiệp dư) 4-1 Hamburg (Amateur)
F 06/08/2019 Werder (nghiệp dư) 0-3 Hamburg (Amateur)
Liên hệ