30th May 7:30pm (GMT-5)

VFL Wolfsburg vs Borussia Dortmund

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
10 11 27
Thống kê
54 Bàn Thắng 95
6 Thẻ Vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 23/05/2020 VFL Wolfsburg 0-1 Borussia Dortmund
HoãnL 22/03/2020 VFL Wolfsburg - Borussia Dortmund
F 02/11/2019 Borussia Dortmund 1 3-0 VFL Wolfsburg 3
F 30/03/2019 Borussia Dortmund 2-0 VFL Wolfsburg 3
F 03/11/2018 VFL Wolfsburg 0-1 Borussia Dortmund 2
F 14/01/2018 Borussia Dortmund 0-0 VFL Wolfsburg
F 19/08/2017 VFL Wolfsburg 0-3 Borussia Dortmund
F 18/02/2017 Borussia Dortmund 3-0 VFL Wolfsburg
F 20/09/2016 VFL Wolfsburg 1-5 Borussia Dortmund
F 30/04/2016 Borussia Dortmund 5-1 VFL Wolfsburg
F 05/12/2015 VFL Wolfsburg 0-0 Borussia Dortmund
F 30/05/2015 Borussia Dortmund 1-3 VFL Wolfsburg
F 16/05/2015 VFL Wolfsburg 2-1 Borussia Dortmund
F 17/12/2014 Borussia Dortmund 2-2 VFL Wolfsburg
F 15/04/2014 Borussia Dortmund 2-0 VFL Wolfsburg
F 05/04/2014 Borussia Dortmund 2-1 VFL Wolfsburg
F 09/11/2013 VFL Wolfsburg 2-1 Borussia Dortmund
F 11/05/2013 VFL Wolfsburg 3-3 Borussia Dortmund
F 08/12/2012 Borussia Dortmund 2-3 VFL Wolfsburg
F 07/04/2012 VFL Wolfsburg 1-3 Borussia Dortmund
F 05/11/2011 Borussia Dortmund 5-1 VFL Wolfsburg
F 29/01/2011 VFL Wolfsburg 0-3 Borussia Dortmund
F 11/09/2010 Borussia Dortmund 2-0 VFL Wolfsburg
F 01/05/2010 Borussia Dortmund 1-1 VFL Wolfsburg
F 13/12/2009 VFL Wolfsburg 1-3 Borussia Dortmund
F 12/05/2009 VFL Wolfsburg 3-0 Borussia Dortmund
F 30/11/2008 Borussia Dortmund 0-0 VFL Wolfsburg
F 17/05/2008 Borussia Dortmund 2-4 VFL Wolfsburg
F 15/12/2007 VFL Wolfsburg 4-0 Borussia Dortmund
F 05/05/2007 VFL Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund
F 02/12/2006 Borussia Dortmund 1-0 VFL Wolfsburg
F 28/01/2006 Borussia Dortmund 3-2 VFL Wolfsburg
F 06/08/2005 VFL Wolfsburg 2-2 Borussia Dortmund
F 22/01/2005 VFL Wolfsburg 1-2 Borussia Dortmund
F 07/08/2004 Borussia Dortmund 1-2 VFL Wolfsburg
F 07/02/2004 VFL Wolfsburg 2-4 Borussia Dortmund
F 09/08/2003 Borussia Dortmund 4-0 VFL Wolfsburg
F 03/05/2003 Borussia Dortmund 2-2 VFL Wolfsburg
F 23/11/2002 VFL Wolfsburg 2-0 Borussia Dortmund
F 02/02/2002 VFL Wolfsburg 1-1 Borussia Dortmund
F 11/08/2001 Borussia Dortmund 4-0 VFL Wolfsburg
F 27/04/2001 VFL Wolfsburg 1-1 Borussia Dortmund
F 25/11/2000 Borussia Dortmund 2-1 VFL Wolfsburg
F 09/02/2000 VFL Wolfsburg 1-0 Borussia Dortmund
F 21/08/1999 Borussia Dortmund 2-1 VFL Wolfsburg
F 19/03/1999 VFL Wolfsburg 0-0 Borussia Dortmund
F 26/09/1998 Borussia Dortmund 2-1 VFL Wolfsburg
F 25/04/1998 VFL Wolfsburg 1-4 Borussia Dortmund
F 18/11/1997 Borussia Dortmund 2-1 VFL Wolfsburg
Liên hệ