29th September 5:53am (GMT-5)

Tottenham (4х4) vs Paris Saint-Germain (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
72 11 57
Thống kê
737 Bàn Thắng 700
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 26/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-6 Tottenham (4х4)
F 24/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-6 Tottenham (4х4)
F 22/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 9-5 Tottenham (4х4)
F 21/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 7-9 Tottenham (4х4)
F 19/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 17/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-5 Tottenham (4х4)
F 15/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-6 Tottenham (4х4)
F 12/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-6 Tottenham (4х4)
F 10/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-5 Tottenham (4х4)
F 08/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-3 Tottenham (4х4)
F 05/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 04/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-3 Tottenham (4х4)
F 03/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-7 Tottenham (4х4)
F 02/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 01/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-4 Tottenham (4х4)
F 07/08/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-4 Tottenham (4х4)
F 05/08/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-5 Tottenham (4х4)
F 04/08/2020 Tottenham (4х4) 8-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 03/08/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-5 Tottenham (4х4)
F 01/08/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-5 Tottenham (4х4)
F 30/07/2020 Tottenham (4х4) 0-0 Paris Saint-Germain (4х4)
F 29/07/2020 Tottenham (4х4) 5-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 28/07/2020 Tottenham (4х4) 4-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 23/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 0-0 Tottenham (4х4)
F 20/07/2020 Tottenham (4х4) 7-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 16/07/2020 Tottenham (4х4) 2-7 Paris Saint-Germain (4х4)
F 15/07/2020 Tottenham (4х4) 4-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 10/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-4 Tottenham (4х4)
F 08/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-3 Tottenham (4х4)
F 07/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-4 Tottenham (4х4)
F 06/07/2020 Tottenham (4х4) 7-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 03/07/2020 Tottenham (4х4) 7-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 02/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-6 Tottenham (4х4)
F 01/07/2020 Tottenham (4х4) 4-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 25/03/2020 Tottenham (4х4) 4-8 Paris Saint-Germain (4х4)
F 24/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-7 Tottenham (4х4)
F 22/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 7-5 Tottenham (4х4)
F 21/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-6 Tottenham (4х4)
F 20/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-6 Tottenham (4х4)
F 18/03/2020 Tottenham (4х4) 6-8 Paris Saint-Germain (4х4)
F 17/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 9-5 Tottenham (4х4)
F 11/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-4 Tottenham (4х4)
F 10/03/2020 Tottenham (4х4) 11-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 09/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 8-5 Tottenham (4х4)
F 06/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 9-7 Tottenham (4х4)
F 04/03/2020 Tottenham (4х4) 6-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 02/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-3 Tottenham (4х4)
F 28/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-9 Tottenham (4х4)
F 26/02/2020 Tottenham (4х4) 2-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 25/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 9-5 Tottenham (4х4)
F 21/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 19/02/2020 Tottenham (4х4) 7-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 18/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 8-5 Tottenham (4х4)
F 14/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-8 Tottenham (4х4)
F 12/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-8 Tottenham (4х4)
F 11/02/2020 Tottenham (4х4) 7-8 Paris Saint-Germain (4х4)
F 07/02/2020 Tottenham (4х4) 4-8 Paris Saint-Germain (4х4)
F 05/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 7-8 Tottenham (4х4)
F 04/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 8-6 Tottenham (4х4)
F 03/02/2020 Tottenham (4х4) 6-1 Paris Saint-Germain (4х4)
F 31/01/2020 Tottenham (4х4) 3-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 29/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-7 Tottenham (4х4)
F 28/01/2020 Tottenham (4х4) 7-8 Paris Saint-Germain (4х4)
F 27/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-8 Tottenham (4х4)
F 24/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-7 Tottenham (4х4)
F 22/01/2020 Tottenham (4х4) 9-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 21/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-5 Tottenham (4х4)
F 20/01/2020 Tottenham (4х4) 9-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 17/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-9 Tottenham (4х4)
F 15/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-5 Tottenham (4х4)
F 14/01/2020 Tottenham (4х4) 5-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 13/01/2020 Tottenham (4х4) 5-8 Paris Saint-Germain (4х4)
F 10/01/2020 Tottenham (4х4) 3-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 08/01/2020 Tottenham (4х4) 5-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 03/01/2020 Tottenham (4х4) 9-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 27/12/2019 Tottenham (4х4) 1-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 25/12/2019 Tottenham (4х4) 6-8 Paris Saint-Germain (4х4)
F 20/12/2019 Tottenham (4х4) 8-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 18/12/2019 Tottenham (4х4) 6-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 16/12/2019 Tottenham (4х4) 5-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 13/12/2019 Tottenham (4х4) 2-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 11/12/2019 Tottenham (4х4) 5-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 09/12/2019 Tottenham (4х4) 3-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 06/12/2019 Tottenham (4х4) 0-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 04/12/2019 Tottenham (4х4) 5-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 29/11/2019 Tottenham (4х4) 9-8 Paris Saint-Germain (4х4)
F 27/11/2019 Tottenham (4х4) 7-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 26/11/2019 Tottenham (4х4) 3-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 25/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 7-4 Tottenham (4х4)
F 22/11/2019 Tottenham (4х4) 8-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 20/11/2019 Tottenham (4х4) 7-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 19/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 7-5 Tottenham (4х4)
F 18/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 15/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-5 Tottenham (4х4)
F 13/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 8-7 Tottenham (4х4)
F 12/11/2019 Tottenham (4х4) 6-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 11/11/2019 Tottenham (4х4) 8-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 08/11/2019 Tottenham (4х4) 4-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 06/11/2019 Tottenham (4х4) 8-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 05/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 1-2 Tottenham (4х4)
F 04/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 7-9 Tottenham (4х4)
F 01/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 5-6 Tottenham (4х4)
F 30/10/2019 Tottenham (4х4) 6-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 29/10/2019 Tottenham (4х4) 4-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 28/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 7-9 Tottenham (4х4)
F 25/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-6 Tottenham (4х4)
F 23/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 6-7 Tottenham (4х4)
F 21/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-2 Tottenham (4х4)
F 16/10/2019 Tottenham (4х4) 5-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 15/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 14/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 4-3 Tottenham (4х4)
F 11/10/2019 Tottenham (4х4) 4-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 09/10/2019 Tottenham (4х4) 2-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 08/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 7-2 Tottenham (4х4)
F 07/10/2019 Tottenham (4х4) 2-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 04/10/2019 Tottenham (4х4) 3-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 02/10/2019 Tottenham (4х4) 4-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 01/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 27/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 7-13 Tottenham (4х4)
F 25/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 9-4 Tottenham (4х4)
F 24/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 23/09/2019 Tottenham (4х4) 6-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 20/09/2019 Tottenham (4х4) 2-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 18/09/2019 Tottenham (4х4) 1-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 17/09/2019 Tottenham (4х4) 5-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 16/09/2019 Tottenham (4х4) 9-1 Paris Saint-Germain (4х4)
F 13/09/2019 Tottenham (4х4) 2-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 11/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 8-3 Tottenham (4х4)
F 10/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 7-2 Tottenham (4х4)
F 09/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 7-8 Tottenham (4х4)
F 06/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 7-6 Tottenham (4х4)
F 04/09/2019 Tottenham (4х4) 7-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 03/09/2019 Tottenham (4х4) 7-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 02/09/2019 Tottenham (4х4) 9-7 Paris Saint-Germain (4х4)
F 30/08/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 8-4 Tottenham (4х4)
F 28/08/2019 Tottenham (4х4) 5-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 27/08/2019 Tottenham (4х4) 4-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 26/08/2019 Tottenham (4х4) 8-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 23/08/2019 Tottenham (4х4) 2-1 Paris Saint-Germain (4х4)
F 21/08/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 4-5 Tottenham (4х4)

Kể từ 2019 đội Tottenham (4х4) và đội Paris Saint-Germain (4х4) đã cạnh tranh ở 20 cuộc cạnh tranh trong đó có 72 chiến thắng của Tottenham (4х4), 11 lần hòa.

Các đội cạnh tranh với nhau trong những cuộc cạnh tranh như Dragon League 4х4, Dragon League

Các cuộc chơi trước kia
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (26.09.2020) 6:6
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (24.09.2020) 4:6
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (22.09.2020) 9:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (21.09.2020) 7:9
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (19.09.2020) 6:3
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (17.09.2020) 4:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (15.09.2020) 4:6
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (12.09.2020) 4:6
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (10.09.2020) 6:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (08.09.2020) 5:3
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (05.09.2020) 6:3
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (04.09.2020) 4:3
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (03.09.2020) 4:7
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (02.09.2020) 6:3
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (01.09.2020) 6:4
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (07.08.2020) 3:4
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (05.08.2020) 4:5
Tottenham (4х4) - Paris Saint-Germain (4х4) (04.08.2020) 8:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (03.08.2020) 2:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Tottenham (4х4) (01.08.2020) 4:5

Theo dõi lịch sử chạm trán giữa Tottenham (4х4) và Paris Saint-Germain (4х4) vào fscore-vn.com.

Liên hệ