29th January 12:48pm (GMT-5)

Tottenham (4х4) vs PSG (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
39 6 29
Thống kê
386 Bàn Thắng 358
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 28/01/2020 Tottenham (4х4) 7-8 PSG (4х4)
F 27/01/2020 PSG (4х4) 6-8 Tottenham (4х4)
F 24/01/2020 PSG (4х4) 4-7 Tottenham (4х4)
F 20/01/2020 Tottenham (4х4) 9-6 PSG (4х4)
F 17/01/2020 PSG (4х4) 3-9 Tottenham (4х4)
F 15/01/2020 PSG (4х4) 3-5 Tottenham (4х4)
F 14/01/2020 Tottenham (4х4) 5-3 PSG (4х4)
F 13/01/2020 Tottenham (4х4) 5-8 PSG (4х4)
F 10/01/2020 Tottenham (4х4) 3-5 PSG (4х4)
F 27/12/2019 Tottenham (4х4) 1-2 PSG (4х4)
F 25/12/2019 Tottenham (4х4) 6-8 PSG (4х4)
F 20/12/2019 Tottenham (4х4) 8-4 PSG (4х4)
F 18/12/2019 Tottenham (4х4) 6-3 PSG (4х4)
F 16/12/2019 Tottenham (4х4) 5-4 PSG (4х4)
F 13/12/2019 Tottenham (4х4) 2-6 PSG (4х4)
F 11/12/2019 Tottenham (4х4) 5-5 PSG (4х4)
F 09/12/2019 Tottenham (4х4) 3-5 PSG (4х4)
F 06/12/2019 Tottenham (4х4) 0-3 PSG (4х4)
F 04/12/2019 Tottenham (4х4) 5-5 PSG (4х4)
F 29/11/2019 Tottenham (4х4) 9-8 PSG (4х4)
F 27/11/2019 Tottenham (4х4) 7-5 PSG (4х4)
F 26/11/2019 Tottenham (4х4) 3-5 PSG (4х4)
F 25/11/2019 PSG (4х4) 7-4 Tottenham (4х4)
F 22/11/2019 Tottenham (4х4) 8-4 PSG (4х4)
F 20/11/2019 Tottenham (4х4) 7-4 PSG (4х4)
F 19/11/2019 PSG (4х4) 7-5 Tottenham (4х4)
F 18/11/2019 PSG (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 15/11/2019 PSG (4х4) 2-5 Tottenham (4х4)
F 13/11/2019 PSG (4х4) 8-7 Tottenham (4х4)
F 12/11/2019 Tottenham (4х4) 6-6 PSG (4х4)
F 11/11/2019 Tottenham (4х4) 8-4 PSG (4х4)
F 08/11/2019 Tottenham (4х4) 4-3 PSG (4х4)
F 06/11/2019 Tottenham (4х4) 8-5 PSG (4х4)
F 05/11/2019 PSG (4х4) 1-2 Tottenham (4х4)
F 04/11/2019 PSG (4х4) 7-9 Tottenham (4х4)
F 01/11/2019 PSG (4х4) 5-6 Tottenham (4х4)
F 30/10/2019 Tottenham (4х4) 6-2 PSG (4х4)
F 29/10/2019 Tottenham (4х4) 4-6 PSG (4х4)
F 28/10/2019 PSG (4х4) 7-9 Tottenham (4х4)
F 25/10/2019 PSG (4х4) 3-6 Tottenham (4х4)
F 23/10/2019 PSG (4х4) 6-7 Tottenham (4х4)
F 21/10/2019 PSG (4х4) 3-2 Tottenham (4х4)
F 16/10/2019 Tottenham (4х4) 5-6 PSG (4х4)
F 15/10/2019 PSG (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 14/10/2019 PSG (4х4) 4-3 Tottenham (4х4)
F 11/10/2019 Tottenham (4х4) 4-2 PSG (4х4)
F 09/10/2019 Tottenham (4х4) 2-3 PSG (4х4)
F 08/10/2019 PSG (4х4) 7-2 Tottenham (4х4)
F 07/10/2019 Tottenham (4х4) 2-5 PSG (4х4)
F 04/10/2019 Tottenham (4х4) 3-5 PSG (4х4)
F 02/10/2019 Tottenham (4х4) 4-3 PSG (4х4)
F 01/10/2019 PSG (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 27/09/2019 PSG (4х4) 7-13 Tottenham (4х4)
F 25/09/2019 PSG (4х4) 9-4 Tottenham (4х4)
F 24/09/2019 PSG (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 23/09/2019 Tottenham (4х4) 6-3 PSG (4х4)
F 20/09/2019 Tottenham (4х4) 2-3 PSG (4х4)
F 18/09/2019 Tottenham (4х4) 1-2 PSG (4х4)
F 17/09/2019 Tottenham (4х4) 5-4 PSG (4х4)
F 16/09/2019 Tottenham (4х4) 9-1 PSG (4х4)
F 13/09/2019 Tottenham (4х4) 2-4 PSG (4х4)
F 11/09/2019 PSG (4х4) 8-3 Tottenham (4х4)
F 10/09/2019 PSG (4х4) 7-2 Tottenham (4х4)
F 09/09/2019 PSG (4х4) 7-8 Tottenham (4х4)
F 06/09/2019 PSG (4х4) 7-6 Tottenham (4х4)
F 04/09/2019 Tottenham (4х4) 7-6 PSG (4х4)
F 03/09/2019 Tottenham (4х4) 7-4 PSG (4х4)
F 02/09/2019 Tottenham (4х4) 9-7 PSG (4х4)
F 30/08/2019 PSG (4х4) 8-4 Tottenham (4х4)
F 28/08/2019 Tottenham (4х4) 5-4 PSG (4х4)
F 27/08/2019 Tottenham (4х4) 4-3 PSG (4х4)
F 26/08/2019 Tottenham (4х4) 8-4 PSG (4х4)
F 23/08/2019 Tottenham (4х4) 2-1 PSG (4х4)
F 21/08/2019 PSG (4х4) 4-5 Tottenham (4х4)
Liên hệ