18th January 10:07pm (GMT-5)

Tottenham team vs Milan team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
11 10 44
Thống kê
199 Bàn Thắng 323
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 17/01/2020 Tottenham team 1-8 Milan team
F 14/01/2020 Tottenham team 6-1 Milan team
F 13/01/2020 Milan team 7-4 Tottenham team
F 10/01/2020 Tottenham team 4-4 Milan team
F 25/12/2019 Tottenham team 7-8 Milan team
F 24/12/2019 Milan team 4-3 Tottenham team
F 23/12/2019 Milan team 4-3 Tottenham team
F 20/12/2019 Tottenham team 4-3 Milan team
F 16/12/2019 Milan team 3-4 Tottenham team
F 11/12/2019 Tottenham team 5-5 Milan team
F 09/12/2019 Milan team 6-3 Tottenham team
F 06/12/2019 Tottenham team 4-6 Milan team
F 04/12/2019 Milan team 7-1 Tottenham team
F 02/12/2019 Milan team 8-3 Tottenham team
F 29/11/2019 Milan team 6-4 Tottenham team
F 27/11/2019 Tottenham team 3-4 Milan team
F 25/11/2019 Tottenham team 0-9 Milan team
F 22/11/2019 Tottenham team 8-2 Milan team
F 20/11/2019 Milan team 6-6 Tottenham team
F 19/11/2019 Tottenham team 4-6 Milan team
F 18/11/2019 Tottenham team 4-5 Milan team
F 15/11/2019 Tottenham team 2-6 Milan team
F 13/11/2019 Tottenham team 7-6 Milan team
F 12/11/2019 Tottenham team 4-3 Milan team
F 11/11/2019 Milan team 4-6 Tottenham team
F 08/11/2019 Milan team 8-3 Tottenham team
F 06/11/2019 Tottenham team 5-5 Milan team
F 05/11/2019 Tottenham team 2-4 Milan team
F 30/10/2019 Milan team 7-8 Tottenham team
F 29/10/2019 Tottenham team 4-5 Milan team
F 28/10/2019 Tottenham team 6-7 Milan team
F 25/10/2019 Milan team 4-4 Tottenham team
F 22/10/2019 Tottenham team 3-4 Milan team
F 21/10/2019 Tottenham team 5-2 Milan team
F 16/10/2019 Tottenham team 3-5 Milan team
F 15/10/2019 Milan team 4-0 Tottenham team
F 14/10/2019 Milan team 7-4 Tottenham team
F 08/10/2019 Milan team 7-0 Tottenham team
F 07/10/2019 Tottenham team 2-3 Milan team
F 04/10/2019 Tottenham team 0-5 Milan team
F 02/10/2019 Tottenham team 2-5 Milan team
F 01/10/2019 Tottenham team 0-6 Milan team
F 30/09/2019 Tottenham team 6-2 Milan team
F 27/09/2019 Tottenham team 1-6 Milan team
F 25/09/2019 Tottenham team 1-1 Milan team
F 24/09/2019 Tottenham team 3-3 Milan team
F 23/09/2019 Milan team 6-2 Tottenham team
F 20/09/2019 Milan team 4-4 Tottenham team
F 18/09/2019 Milan team 9-1 Tottenham team
F 17/09/2019 Milan team 6-3 Tottenham team
F 16/09/2019 Milan team 6-2 Tottenham team
F 13/09/2019 Milan team 1-1 Tottenham team
F 11/09/2019 Milan team 4-3 Tottenham team
F 10/09/2019 Milan team 2-2 Tottenham team
F 09/09/2019 Tottenham team 1-4 Milan team
F 06/09/2019 Tottenham team 3-1 Milan team
F 04/09/2019 Milan team 7-0 Tottenham team
F 03/09/2019 Milan team 2-1 Tottenham team
F 02/09/2019 Tottenham team 1-7 Milan team
F 30/08/2019 Milan team 5-2 Tottenham team
F 28/08/2019 Tottenham team 3-5 Milan team
F 27/08/2019 Tottenham team 1-4 Milan team
F 26/08/2019 Tottenham team 2-5 Milan team
F 23/08/2019 Tottenham team 3-7 Milan team
F 21/08/2019 Milan team 7-2 Tottenham team
Liên hệ