27th May 11:10am (GMT-5)

Suwon Samsung Bluewings vs Incheon United

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
24 12 6
Thống kê
73 Bàn Thắng 46
11 Thẻ Vàng 11
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
22/08 Incheon United - Suwon Samsung Bluewings
Incheon United - Suwon Samsung Bluewings
F 23/05/2020 Suwon Samsung Bluewings 1 1-0 Incheon United
Incheon United - Suwon Samsung Bluewings
F 27/10/2019 Incheon United 2 1-1 Suwon Samsung Bluewings 2
F 10/08/2019 Suwon Samsung Bluewings 1 1 0-1 Incheon United 1
F 10/07/2019 Incheon United 1 2-3 Suwon Samsung Bluewings 1 3
F 31/03/2019 Suwon Samsung Bluewings 1 3-1 Incheon United 2
F 15/09/2018 Incheon United 2 0-0 Suwon Samsung Bluewings 2
F 18/07/2018 Suwon Samsung Bluewings 5-2 Incheon United 1
F 22/04/2018 Incheon United 2 2-3 Suwon Samsung Bluewings 1
F 23/09/2017 Incheon United 1-1 Suwon Samsung Bluewings
F 12/07/2017 Suwon Samsung Bluewings 3-0 Incheon United
F 19/04/2017 Incheon United 0-1 Suwon Samsung Bluewings
F 01/04/2017 Incheon United 3-3 Suwon Samsung Bluewings
F 02/11/2016 Suwon Samsung Bluewings 3-2 Incheon United
F 24/09/2016 Incheon United 2-2 Suwon Samsung Bluewings
F 11/06/2016 Suwon Samsung Bluewings 2-2 Incheon United
F 16/04/2016 Incheon United 1-1 Suwon Samsung Bluewings
F 12/09/2015 Suwon Samsung Bluewings 1-0 Incheon United
F 31/05/2015 Incheon United 1-1 Suwon Samsung Bluewings
F 14/03/2015 Suwon Samsung Bluewings 2-1 Incheon United
F 01/10/2014 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Incheon United
F 19/07/2014 Suwon Samsung Bluewings 3-2 Incheon United
F 13/04/2014 Incheon United 0-3 Suwon Samsung Bluewings
F 01/12/2013 Incheon United 2-1 Suwon Samsung Bluewings
F 22/09/2013 Suwon Samsung Bluewings 1-1 Incheon United
F 28/08/2013 Incheon United 3-1 Suwon Samsung Bluewings
F 05/05/2013 Suwon Samsung Bluewings 1-0 Incheon United
F 29/07/2012 Suwon Samsung Bluewings 3-1 Incheon United
F 11/03/2012 Incheon United 0-2 Suwon Samsung Bluewings
F 16/07/2011 Suwon Samsung Bluewings 1-0 Incheon United
F 29/05/2011 Incheon United 2-1 Suwon Samsung Bluewings
F 07/08/2010 Incheon United 2-3 Suwon Samsung Bluewings
F 19/03/2010 Suwon Samsung Bluewings 2-1 Incheon United
F 23/08/2009 Suwon Samsung Bluewings 1-2 Incheon United
F 19/04/2009 Incheon United 0-0 Suwon Samsung Bluewings
F 09/11/2008 Incheon United 1-3 Suwon Samsung Bluewings
F 05/07/2008 Suwon Samsung Bluewings 2-0 Incheon United
F 22/09/2007 Incheon United 2-3 Suwon Samsung Bluewings
F 12/05/2007 Suwon Samsung Bluewings 1-0 Incheon United
F 30/08/2006 Incheon United 1-2 Suwon Samsung Bluewings
F 19/03/2006 Suwon Samsung Bluewings 1-0 Incheon United
F 19/10/2005 Incheon United 1-1 Suwon Samsung Bluewings
F 15/06/2005 Suwon Samsung Bluewings 0-2 Incheon United
Liên hệ