8th December 4:16pm (GMT-5)

Real team vs Chelsea team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
40 11 49
Thống kê
432 Bàn Thắng 430
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 05/12/2019 Real team 4-1 Chelsea team
F 05/12/2019 Chelsea team 5-4 Real team
F 04/12/2019 Chelsea team 8-7 Real team
F 03/12/2019 Real team 5-8 Chelsea team
F 02/12/2019 Chelsea team 2-3 Real team
F 29/11/2019 Real team 8-3 Chelsea team
F 28/11/2019 Chelsea team 3-4 Real team
F 27/11/2019 Chelsea team 11-8 Real team
F 26/11/2019 Real team 5-5 Chelsea team
F 25/11/2019 Real team 12-8 Chelsea team
F 22/11/2019 Chelsea team 7-5 Real team
F 21/11/2019 Chelsea team 7-4 Real team
F 20/11/2019 Chelsea team 4-6 Real team
F 19/11/2019 Real team 0-4 Chelsea team
F 18/11/2019 Real team 5-4 Chelsea team
F 15/11/2019 Real team 3-6 Chelsea team
F 14/11/2019 Chelsea team 4-3 Real team
F 13/11/2019 Chelsea team 2-4 Real team
F 12/11/2019 Real team 2-3 Chelsea team
F 11/11/2019 Real team 8-4 Chelsea team
F 08/11/2019 Real team 6-9 Chelsea team
F 07/11/2019 Real team 2-6 Chelsea team
F 06/11/2019 Chelsea team 8-5 Real team
F 05/11/2019 Real team 4-6 Chelsea team
F 04/11/2019 Real team 7-4 Chelsea team
F 01/11/2019 Real team 1-4 Chelsea team
F 31/10/2019 Real team 6-2 Chelsea team
F 30/10/2019 Real team 4-5 Chelsea team
F 29/10/2019 Chelsea team 4-2 Real team
F 28/10/2019 Real team 4-2 Chelsea team
F 25/10/2019 Chelsea team 7-8 Real team
F 24/10/2019 Chelsea team 0-1 Real team
F 23/10/2019 Real team 4-5 Chelsea team
F 22/10/2019 Real team 5-2 Chelsea team
F 21/10/2019 Chelsea team 7-5 Real team
F 18/10/2019 Chelsea team 5-8 Real team
F 17/10/2019 Real team 0-5 Chelsea team
F 16/10/2019 Chelsea team 9-8 Real team
F 15/10/2019 Chelsea team 3-5 Real team
F 14/10/2019 Real team 6-2 Chelsea team
F 11/10/2019 Chelsea team 8-7 Real team
F 09/10/2019 Chelsea team 5-7 Real team
F 08/10/2019 Real team 6-7 Chelsea team
F 07/10/2019 Real team 4-5 Chelsea team
F 04/10/2019 Real team 4-5 Chelsea team
F 02/10/2019 Chelsea team 8-6 Real team
F 01/10/2019 Real team 6-3 Chelsea team
F 30/09/2019 Real team 7-5 Chelsea team
F 27/09/2019 Real team 7-5 Chelsea team
F 26/09/2019 Real team 5-7 Chelsea team
F 25/09/2019 Chelsea team 3-7 Real team
F 24/09/2019 Chelsea team 5-10 Real team
F 23/09/2019 Chelsea team 4-4 Real team
F 20/09/2019 Real team 4-5 Chelsea team
F 19/09/2019 Real team 6-6 Chelsea team
F 18/09/2019 Chelsea team 7-6 Real team
F 17/09/2019 Real team 6-7 Chelsea team
F 16/09/2019 Real team 2-4 Chelsea team
F 13/09/2019 Real team 9-1 Chelsea team
F 12/09/2019 Chelsea team 4-4 Real team
F 11/09/2019 Real team 6-4 Chelsea team
F 10/09/2019 Chelsea team 5-5 Real team
F 09/09/2019 Real team 7-9 Chelsea team
F 06/09/2019 Real team 1-5 Chelsea team
F 05/09/2019 Real team 8-5 Chelsea team
F 04/09/2019 Chelsea team 2-4 Real team
F 03/09/2019 Chelsea team 3-5 Real team
F 02/09/2019 Chelsea team 5-6 Real team
F 30/08/2019 Real team 6-5 Chelsea team
F 29/08/2019 Chelsea team 5-8 Real team
F 28/08/2019 Chelsea team 1-3 Real team
F 27/08/2019 Real team 3-3 Chelsea team
F 26/08/2019 Real team 7-2 Chelsea team
F 23/08/2019 Chelsea team 5-3 Real team
F 22/08/2019 Real team 5-8 Chelsea team
F 21/08/2019 Chelsea team 4-4 Real team
F 20/08/2019 Chelsea team 3-3 Real team
F 19/08/2019 Real team 0-5 Chelsea team
F 16/08/2019 Chelsea team 5-3 Real team
F 15/08/2019 Real team 0-3 Chelsea team
F 13/08/2019 Real team 1-3 Chelsea team
F 13/08/2019 Chelsea team 4-1 Real team
F 12/08/2019 Chelsea team 1-1 Real team
F 09/08/2019 Real team 1-3 Chelsea team
F 08/08/2019 Chelsea team 4-1 Real team
F 07/08/2019 Real team 3-0 Chelsea team
F 06/08/2019 Real team 1-0 Chelsea team
F 05/08/2019 Chelsea team 3-2 Real team
F 02/08/2019 Chelsea team 3-5 Real team
F 01/08/2019 Real team 3-0 Chelsea team
F 31/07/2019 Chelsea team 7-1 Real team
F 30/07/2019 Real team 0-1 Chelsea team
F 29/07/2019 Real team 3-3 Chelsea team
F 26/07/2019 Real team 2-4 Chelsea team
F 25/07/2019 Chelsea team 2-1 Real team
F 24/07/2019 Chelsea team 4-2 Real team
F 23/07/2019 Real team 0-1 Chelsea team
F 22/07/2019 Chelsea team 1-5 Real team
F 19/07/2019 Real team 0-0 Chelsea team
F 18/07/2019 Real team 4-1 Chelsea team
Liên hệ