29th January 6:38am (GMT-5)

Real team vs Barcelona team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
35 18 76
Thống kê
556 Bàn Thắng 687
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
14' Real team 1-1 Barcelona team
F 28/01/2020 Barcelona team 8-4 Real team
F 20/01/2020 Real team 8-8 Barcelona team
F 17/01/2020 Real team 3-6 Barcelona team
F 14/01/2020 Real team 1-4 Barcelona team
F 14/01/2020 Barcelona team 5-4 Real team
F 13/01/2020 Barcelona team 4-6 Real team
F 09/01/2020 Real team 0-0 Barcelona team
F 09/01/2020 Real team 5-8 Barcelona team
F 08/01/2020 Barcelona team 9-5 Real team
F 07/01/2020 Real team 5-6 Barcelona team
F 06/01/2020 Barcelona team 7-4 Real team
F 03/01/2020 Real team 4-5 Barcelona team
F 02/01/2020 Real team 3-6 Barcelona team
F 27/12/2019 Real team 5-8 Barcelona team
F 26/12/2019 Real team 3-2 Barcelona team
F 24/12/2019 Real team 3-5 Barcelona team
F 24/12/2019 Real team 6-8 Barcelona team
F 20/12/2019 Real team 3-0 Barcelona team
F 19/12/2019 Barcelona team 7-4 Real team
F 18/12/2019 Barcelona team 10-7 Real team
F 17/12/2019 Barcelona team 1-2 Real team
F 15/12/2019 Real team 1-4 Barcelona team
F 12/12/2019 Real team 2-3 Barcelona team
F 12/12/2019 Real team 2-2 Barcelona team
F 11/12/2019 Barcelona team 2-5 Real team
F 10/12/2019 Barcelona team 4-5 Real team
F 09/12/2019 Real team 6-7 Barcelona team
F 06/12/2019 Barcelona team 6-7 Real team
F 05/12/2019 Real team 6-6 Barcelona team
F 03/12/2019 Real team 4-6 Barcelona team
F 03/12/2019 Real team 4-5 Barcelona team
F 02/12/2019 Real team 4-3 Barcelona team
F 29/11/2019 Barcelona team 4-3 Real team
F 28/11/2019 Real team 5-3 Barcelona team
F 27/11/2019 Barcelona team 7-3 Real team
F 26/11/2019 Real team 3-6 Barcelona team
F 25/11/2019 Barcelona team 6-4 Real team
F 21/11/2019 Real team 3-5 Barcelona team
F 21/11/2019 Barcelona team 8-4 Real team
F 20/11/2019 Real team 5-6 Barcelona team
F 19/11/2019 Real team 3-6 Barcelona team
F 18/11/2019 Real team 4-8 Barcelona team
F 15/11/2019 Real team 3-7 Barcelona team
F 14/11/2019 Real team 1-6 Barcelona team
F 13/11/2019 Real team 5-3 Barcelona team
F 12/11/2019 Barcelona team 7-6 Real team
F 11/11/2019 Barcelona team 5-1 Real team
F 08/11/2019 Real team 4-7 Barcelona team
F 07/11/2019 Barcelona team 9-7 Real team
F 06/11/2019 Barcelona team 5-5 Real team
F 05/11/2019 Barcelona team 5-4 Real team
F 03/11/2019 Barcelona team 5-2 Real team
F 01/11/2019 Real team 4-4 Barcelona team
F 31/10/2019 Barcelona team 7-8 Real team
F 30/10/2019 Real team 2-5 Barcelona team
F 29/10/2019 Real team 5-3 Barcelona team
F 28/10/2019 Real team 8-4 Barcelona team
F 25/10/2019 Real team 5-8 Barcelona team
F 24/10/2019 Real team 3-7 Barcelona team
F 23/10/2019 Real team 5-6 Barcelona team
F 22/10/2019 Barcelona team 6-8 Real team
F 21/10/2019 Real team 3-0 Barcelona team
F 18/10/2019 Real team 8-6 Barcelona team
F 17/10/2019 Real team 3-2 Barcelona team
F 15/10/2019 Barcelona team 9-8 Real team
F 14/10/2019 Real team 4-4 Barcelona team
F 11/10/2019 Real team 5-6 Barcelona team
F 10/10/2019 Barcelona team 6-5 Real team
F 09/10/2019 Real team 4-4 Barcelona team
F 08/10/2019 Barcelona team 8-3 Real team
F 07/10/2019 Real team 3-6 Barcelona team
F 04/10/2019 Real team 4-5 Barcelona team
F 03/10/2019 Real team 2-5 Barcelona team
F 02/10/2019 Real team 1-8 Barcelona team
F 01/10/2019 Real team 9-8 Barcelona team
F 30/09/2019 Real team 7-4 Barcelona team
F 27/09/2019 Barcelona team 4-5 Real team
F 26/09/2019 Barcelona team 4-4 Real team
F 25/09/2019 Real team 4-6 Barcelona team
F 24/09/2019 Barcelona team 6-5 Real team
F 23/09/2019 Real team 3-2 Barcelona team
F 20/09/2019 Real team 2-2 Barcelona team
F 19/09/2019 Barcelona team 9-6 Real team
F 18/09/2019 Barcelona team 5-9 Real team
F 17/09/2019 Barcelona team 4-5 Real team
F 16/09/2019 Barcelona team 5-4 Real team
F 13/09/2019 Real team 3-5 Barcelona team
F 12/09/2019 Real team 4-5 Barcelona team
F 11/09/2019 Barcelona team 5-1 Real team
F 10/09/2019 Barcelona team 5-5 Real team
F 09/09/2019 Barcelona team 7-3 Real team
F 06/09/2019 Barcelona team 5-5 Real team
F 05/09/2019 Real team 7-6 Barcelona team
F 04/09/2019 Barcelona team 9-4 Real team
F 03/09/2019 Barcelona team 3-5 Real team
F 02/09/2019 Real team 5-8 Barcelona team
F 30/08/2019 Real team 6-10 Barcelona team
F 29/08/2019 Real team 5-5 Barcelona team
F 28/08/2019 Real team 4-4 Barcelona team
F 27/08/2019 Barcelona team 3-4 Real team
F 26/08/2019 Barcelona team 7-5 Real team
F 23/08/2019 Barcelona team 3-4 Real team
F 22/08/2019 Real team 8-5 Barcelona team
F 21/08/2019 Barcelona team 8-5 Real team
F 20/08/2019 Barcelona team 3-2 Real team
F 19/08/2019 Barcelona team 7-3 Real team
F 16/08/2019 Real team 5-8 Barcelona team
F 15/08/2019 Real team 5-7 Barcelona team
F 13/08/2019 Barcelona team 4-1 Real team
F 13/08/2019 Real team 1-3 Barcelona team
F 12/08/2019 Barcelona team 6-9 Real team
F 09/08/2019 Barcelona team 6-3 Real team
F 08/08/2019 Real team 3-4 Barcelona team
F 07/08/2019 Barcelona team 6-6 Real team
F 06/08/2019 Barcelona team 4-7 Real team
F 05/08/2019 Real team 4-9 Barcelona team
F 02/08/2019 Real team 5-6 Barcelona team
F 01/08/2019 Real team 5-6 Barcelona team
F 31/07/2019 Real team 1-5 Barcelona team
F 30/07/2019 Real team 5-6 Barcelona team
F 29/07/2019 Barcelona team 3-1 Real team
F 26/07/2019 Barcelona team 6-6 Real team
F 25/07/2019 Barcelona team 0-0 Real team
F 24/07/2019 Barcelona team 5-6 Real team
F 23/07/2019 Barcelona team 3-4 Real team
F 22/07/2019 Barcelona team 3-5 Real team
F 19/07/2019 Barcelona team 7-8 Real team
F 18/07/2019 Barcelona team 5-7 Real team
Liên hệ