27th May 8:41am (GMT-5)

Randers FC vs AALBORG BK

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
13 14 19
Thống kê
60 Bàn Thắng 72
13 Thẻ Vàng 9
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 08/11/2019 Randers FC 1 3-3 AALBORG BK
F 29/09/2019 AALBORG BK 3 0-3 Randers FC 2
F 22/04/2019 Randers FC 4 0-2 AALBORG BK 2
F 31/03/2019 AALBORG BK 2 1-2 Randers FC 1 3
F 10/02/2019 AALBORG BK 1 0-3 Randers FC 1
F 02/09/2018 Randers FC 2 2-2 AALBORG BK 1
F 30/06/2018 AALBORG BK 2-1 Randers FC
F 11/03/2018 AALBORG BK 4-0 Randers FC
F 13/01/2018 Randers FC 0-1 AALBORG BK
F 23/10/2017 Randers FC 1-1 AALBORG BK
F 17/05/2017 Randers FC 2-1 AALBORG BK
F 12/05/2017 AALBORG BK 0-2 Randers FC
F 25/11/2016 AALBORG BK 2-1 Randers FC
F 24/07/2016 Randers FC 0-1 AALBORG BK
F 25/04/2016 Randers FC 0-0 AALBORG BK
F 23/11/2015 AALBORG BK 3-2 Randers FC
F 30/08/2015 AALBORG BK 0-2 Randers FC
F 06/04/2015 Randers FC 1-1 AALBORG BK
F 08/03/2015 AALBORG BK 2-1 Randers FC
F 26/09/2014 AALBORG BK 0-0 Randers FC
F 20/04/2014 AALBORG BK 1-2 Randers FC
F 11/11/2013 Randers FC 1-4 AALBORG BK
F 20/09/2013 Randers FC 3-2 AALBORG BK
F 20/05/2013 AALBORG BK 2-2 Randers FC
F 23/11/2012 Randers FC 0-1 AALBORG BK
F 16/09/2012 AALBORG BK 4-0 Randers FC
F 20/04/2011 AALBORG BK 4-1 Randers FC
F 30/10/2010 Randers FC 0-0 AALBORG BK
F 18/09/2010 Randers FC 2-3 AALBORG BK
F 05/05/2010 Randers FC 3-1 AALBORG BK
F 18/10/2009 AALBORG BK 1-1 Randers FC
F 14/09/2009 Randers FC 0-3 AALBORG BK
F 26/04/2009 AALBORG BK 1-2 Randers FC
F 07/12/2008 Randers FC 1-2 AALBORG BK
F 26/10/2008 Randers FC 2-2 AALBORG BK
F 24/04/2008 AALBORG BK 3-0 Randers FC
F 04/11/2007 Randers FC 1-0 AALBORG BK
F 01/08/2007 Randers FC 5-0 AALBORG BK
F 18/04/2007 Randers FC 1-1 AALBORG BK
F 22/10/2006 AALBORG BK 0-4 Randers FC
F 20/08/2006 AALBORG BK 2-1 Randers FC
F 27/04/2006 AALBORG BK 1-1 Randers FC
F 20/04/2006 Randers FC 0-0 AALBORG BK
F 24/04/2005 Randers FC 0-4 AALBORG BK
F 31/10/2004 AALBORG BK 1-1 Randers FC
F 22/09/2004 AALBORG BK 3-0 Randers FC
Liên hệ