10th December 6:18am (GMT-5)

PSG team vs Milan team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
8 4 46
Thống kê
176 Bàn Thắng 320
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 09/12/2019 PSG team 1-5 Milan team
F 06/12/2019 PSG team 3-5 Milan team
F 03/12/2019 PSG team 5-7 Milan team
F 02/12/2019 PSG team 5-4 Milan team
F 27/11/2019 PSG team 6-7 Milan team
F 26/11/2019 PSG team 4-3 Milan team
F 25/11/2019 PSG team 3-7 Milan team
F 22/11/2019 PSG team 5-2 Milan team
F 19/11/2019 PSG team 2-2 Milan team
F 18/11/2019 PSG team 4-5 Milan team
F 15/11/2019 PSG team 6-4 Milan team
F 13/11/2019 PSG team 5-3 Milan team
F 12/11/2019 PSG team 2-8 Milan team
F 06/11/2019 PSG team 2-2 Milan team
F 05/11/2019 PSG team 3-8 Milan team
F 04/11/2019 PSG team 3-8 Milan team
F 01/11/2019 PSG team 2-5 Milan team
F 28/10/2019 PSG team 3-6 Milan team
F 25/10/2019 PSG team 3-6 Milan team
F 23/10/2019 PSG team 8-4 Milan team
F 21/10/2019 PSG team 1-1 Milan team
F 18/10/2019 Milan team 1-2 PSG team
F 16/10/2019 PSG team 1-2 Milan team
F 14/10/2019 PSG team 3-6 Milan team
F 11/10/2019 Milan team 9-4 PSG team
F 09/10/2019 Milan team 6-2 PSG team
F 08/10/2019 PSG team 2-7 Milan team
F 07/10/2019 Milan team 7-5 PSG team
F 02/10/2019 Milan team 6-5 PSG team
F 01/10/2019 Milan team 2-0 PSG team
F 30/09/2019 PSG team 3-3 Milan team
F 27/09/2019 PSG team 2-5 Milan team
F 25/09/2019 PSG team 2-5 Milan team
F 24/09/2019 Milan team 6-4 PSG team
F 23/09/2019 PSG team 3-10 Milan team
F 20/09/2019 PSG team 3-4 Milan team
F 18/09/2019 PSG team 6-8 Milan team
F 17/09/2019 Milan team 7-11 PSG team
F 16/09/2019 PSG team 4-5 Milan team
F 13/09/2019 PSG team 2-9 Milan team
F 11/09/2019 Milan team 6-3 PSG team
F 10/09/2019 PSG team 0-2 Milan team
F 09/09/2019 PSG team 2-10 Milan team
F 06/09/2019 PSG team 4-10 Milan team
F 04/09/2019 Milan team 5-2 PSG team
F 03/09/2019 PSG team 2-7 Milan team
F 02/09/2019 PSG team 4-6 Milan team
F 30/08/2019 Milan team 3-2 PSG team
F 28/08/2019 Milan team 5-3 PSG team
F 27/08/2019 Milan team 5-2 PSG team
F 26/08/2019 Milan team 7-2 PSG team
F 23/08/2019 Milan team 6-3 PSG team
F 21/08/2019 Milan team 6-1 PSG team
F 20/08/2019 Milan team 9-0 PSG team
F 19/08/2019 Milan team 4-1 PSG team
F 16/08/2019 Milan team 9-2 PSG team
F 14/08/2019 Milan team 5-1 PSG team
F 12/08/2019 Milan team 5-2 PSG team
Liên hệ