29th September 8:02am (GMT-5)

Paris Saint-Germain (4х4) vs Milan (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
35 11 112
Thống kê
604 Bàn Thắng 878
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 26/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 7-5 Milan (4х4)
F 25/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-6 Milan (4х4)
F 24/09/2020 Milan (4х4) 8-9 Paris Saint-Germain (4х4)
F 23/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 0-0 Milan (4х4)
F 22/09/2020 Milan (4х4) 6-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 21/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 7-5 Milan (4х4)
F 19/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 18/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-8 Milan (4х4)
F 17/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-7 Milan (4х4)
F 15/09/2020 Milan (4х4) 6-8 Paris Saint-Germain (4х4)
F 14/09/2020 Milan (4х4) 8-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 12/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 8-4 Milan (4х4)
F 10/09/2020 Milan (4х4) 7-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 09/09/2020 Milan (4х4) 8-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 08/09/2020 Milan (4х4) 7-8 Paris Saint-Germain (4х4)
F 07/09/2020 Milan (4х4) 3-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 05/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-5 Milan (4х4)
F 04/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-5 Milan (4х4)
F 03/09/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 02/09/2020 Milan (4х4) 6-7 Paris Saint-Germain (4х4)
F 01/09/2020 Milan (4х4) 5-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 31/08/2020 Milan (4х4) 7-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 08/08/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-4 Milan (4х4)
F 07/08/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 7-4 Milan (4х4)
F 05/08/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-3 Milan (4х4)
F 04/08/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-3 Milan (4х4)
F 03/08/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-7 Milan (4х4)
F 01/08/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-3 Milan (4х4)
F 31/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-4 Milan (4х4)
F 29/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-6 Milan (4х4)
F 28/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-3 Milan (4х4)
F 27/07/2020 Milan (4х4) 5-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 24/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-3 Milan (4х4)
F 22/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 21/07/2020 Milan (4х4) 7-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 17/07/2020 Milan (4х4) 6-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 16/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-2 Milan (4х4)
F 15/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 8-1 Milan (4х4)
F 14/07/2020 Milan (4х4) 3-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 13/07/2020 Milan (4х4) 3-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 10/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-4 Milan (4х4)
F 09/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-2 Milan (4х4)
F 08/07/2020 Milan (4х4) 3-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 06/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-7 Milan (4х4)
F 02/07/2020 Milan (4х4) 4-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 01/07/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-5 Milan (4х4)
F 27/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-6 Milan (4х4)
F 24/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 9-8 Milan (4х4)
F 23/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-4 Milan (4х4)
F 21/03/2020 Milan (4х4) 6-9 Paris Saint-Germain (4х4)
F 20/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-8 Milan (4х4)
F 17/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-7 Milan (4х4)
F 16/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-8 Milan (4х4)
F 13/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-7 Milan (4х4)
F 11/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-6 Milan (4х4)
F 10/03/2020 Milan (4х4) 10-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 09/03/2020 Milan (4х4) 9-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 06/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-10 Milan (4х4)
F 04/03/2020 Milan (4х4) 6-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 03/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-5 Milan (4х4)
F 02/03/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-6 Milan (4х4)
F 28/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 25/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-4 Milan (4х4)
F 24/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-8 Milan (4х4)
F 21/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-8 Milan (4х4)
F 18/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 8-9 Milan (4х4)
F 17/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-9 Milan (4х4)
F 14/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-7 Milan (4х4)
F 12/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 6-8 Milan (4х4)
F 10/02/2020 Milan (4х4) 5-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 05/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-6 Milan (4х4)
F 04/02/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-6 Milan (4х4)
F 31/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 5-5 Milan (4х4)
F 29/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-6 Milan (4х4)
F 27/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-8 Milan (4х4)
F 24/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-4 Milan (4х4)
F 22/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-9 Milan (4х4)
F 21/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-9 Milan (4х4)
F 20/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-6 Milan (4х4)
F 17/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 1-3 Milan (4х4)
F 15/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-8 Milan (4х4)
F 14/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-4 Milan (4х4)
F 10/01/2020 Milan (4х4) 5-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 08/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 1-2 Milan (4х4)
F 07/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 4-7 Milan (4х4)
F 06/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 3-3 Milan (4х4)
F 03/01/2020 Milan (4х4) 5-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 02/01/2020 Paris Saint-Germain (4х4) 2-4 Milan (4х4)
F 30/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-7 Milan (4х4)
F 27/12/2019 Milan (4х4) 6-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 25/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 0-5 Milan (4х4)
F 24/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 4-4 Milan (4х4)
F 23/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 20/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 5-3 Milan (4х4)
F 18/12/2019 Milan (4х4) 3-6 Paris Saint-Germain (4х4)
F 17/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-7 Milan (4х4)
F 16/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 5-8 Milan (4х4)
F 13/12/2019 Milan (4х4) 7-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 11/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-4 Milan (4х4)
F 10/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 4-7 Milan (4х4)
F 09/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 1-5 Milan (4х4)
F 06/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 03/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 5-7 Milan (4х4)
F 02/12/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 5-4 Milan (4х4)
F 27/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 6-7 Milan (4х4)
F 26/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 4-3 Milan (4х4)
F 25/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-7 Milan (4х4)
F 22/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 5-2 Milan (4х4)
F 19/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-2 Milan (4х4)
F 18/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 4-5 Milan (4х4)
F 15/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 6-4 Milan (4х4)
F 13/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 5-3 Milan (4х4)
F 12/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-8 Milan (4х4)
F 06/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-2 Milan (4х4)
F 05/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-8 Milan (4х4)
F 04/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-8 Milan (4х4)
F 01/11/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 28/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-6 Milan (4х4)
F 25/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-6 Milan (4х4)
F 23/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 8-4 Milan (4х4)
F 21/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 1-1 Milan (4х4)
F 18/10/2019 Milan (4х4) 1-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 16/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 1-2 Milan (4х4)
F 14/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-6 Milan (4х4)
F 11/10/2019 Milan (4х4) 9-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 09/10/2019 Milan (4х4) 6-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 08/10/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-7 Milan (4х4)
F 07/10/2019 Milan (4х4) 7-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 02/10/2019 Milan (4х4) 6-5 Paris Saint-Germain (4х4)
F 01/10/2019 Milan (4х4) 2-0 Paris Saint-Germain (4х4)
F 30/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-3 Milan (4х4)
F 27/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 25/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 24/09/2019 Milan (4х4) 6-4 Paris Saint-Germain (4х4)
F 23/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-10 Milan (4х4)
F 20/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 3-4 Milan (4х4)
F 18/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 6-8 Milan (4х4)
F 17/09/2019 Milan (4х4) 7-11 Paris Saint-Germain (4х4)
F 16/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 4-5 Milan (4х4)
F 13/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-9 Milan (4х4)
F 11/09/2019 Milan (4х4) 6-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 10/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 0-2 Milan (4х4)
F 09/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-10 Milan (4х4)
F 06/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 4-10 Milan (4х4)
F 04/09/2019 Milan (4х4) 5-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 03/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 2-7 Milan (4х4)
F 02/09/2019 Paris Saint-Germain (4х4) 4-6 Milan (4х4)
F 30/08/2019 Milan (4х4) 3-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 28/08/2019 Milan (4х4) 5-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 27/08/2019 Milan (4х4) 5-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 26/08/2019 Milan (4х4) 7-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 23/08/2019 Milan (4х4) 6-3 Paris Saint-Germain (4х4)
F 21/08/2019 Milan (4х4) 6-1 Paris Saint-Germain (4х4)
F 20/08/2019 Milan (4х4) 9-0 Paris Saint-Germain (4х4)
F 19/08/2019 Milan (4х4) 4-1 Paris Saint-Germain (4х4)
F 16/08/2019 Milan (4х4) 9-2 Paris Saint-Germain (4х4)
F 14/08/2019 Milan (4х4) 5-1 Paris Saint-Germain (4х4)
F 12/08/2019 Milan (4х4) 5-2 Paris Saint-Germain (4х4)

Bắt đầu từ 2019 đội Paris Saint-Germain (4х4) và đội Milan (4х4) đã chơi 20 trận đấu trong đó có 35 trận chiến thắng cho Paris Saint-Germain (4х4), 11 lần bằng điểm.

Các đội cạnh tranh trong những cuộc cạnh tranh như Dragon League 4х4

Các trận trước kia
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (26.09.2020) 7:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (25.09.2020) 5:6
Milan (4х4) - Paris Saint-Germain (4х4) (24.09.2020) 8:9
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (23.09.2020) 0:0
Milan (4х4) - Paris Saint-Germain (4х4) (22.09.2020) 6:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (21.09.2020) 7:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (19.09.2020) 3:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (18.09.2020) 6:8
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (17.09.2020) 3:7
Milan (4х4) - Paris Saint-Germain (4х4) (15.09.2020) 6:8
Milan (4х4) - Paris Saint-Germain (4х4) (14.09.2020) 8:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (12.09.2020) 8:4
Milan (4х4) - Paris Saint-Germain (4х4) (10.09.2020) 7:5
Milan (4х4) - Paris Saint-Germain (4х4) (09.09.2020) 8:6
Milan (4х4) - Paris Saint-Germain (4х4) (08.09.2020) 7:8
Milan (4х4) - Paris Saint-Germain (4х4) (07.09.2020) 3:2
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (05.09.2020) 6:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (04.09.2020) 4:5
Paris Saint-Germain (4х4) - Milan (4х4) (03.09.2020) 3:5
Milan (4х4) - Paris Saint-Germain (4х4) (02.09.2020) 6:7

Xem lịch sử chạm trán giữa Paris Saint-Germain (4х4) và Milan (4х4) vào fscore-vn.com.

Liên hệ