25th January 10:51pm (GMT-5)
CSD Xelaju MC Bàn Thắng! [3-1]

PSG (4х4) vs Atletico (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
34 7 33
Thống kê
366 Bàn Thắng 356
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 24/01/2020 PSG (4х4) 6-6 Atletico (4х4)
F 20/01/2020 Atletico (4х4) 3-6 PSG (4х4)
F 15/01/2020 PSG (4х4) 4-3 Atletico (4х4)
F 13/01/2020 Atletico (4х4) 5-8 PSG (4х4)
F 10/01/2020 PSG (4х4) 9-4 Atletico (4х4)
F 30/12/2019 PSG (4х4) 7-5 Atletico (4х4)
F 27/12/2019 PSG (4х4) 9-4 Atletico (4х4)
F 25/12/2019 Atletico (4х4) 5-4 PSG (4х4)
F 24/12/2019 Atletico (4х4) 8-6 PSG (4х4)
F 23/12/2019 PSG (4х4) 4-6 Atletico (4х4)
F 20/12/2019 Atletico (4х4) 7-8 PSG (4х4)
F 18/12/2019 PSG (4х4) 4-4 Atletico (4х4)
F 17/12/2019 PSG (4х4) 6-1 Atletico (4х4)
F 16/12/2019 Atletico (4х4) 6-7 PSG (4х4)
F 13/12/2019 PSG (4х4) 4-6 Atletico (4х4)
F 11/12/2019 Atletico (4х4) 5-5 PSG (4х4)
F 10/12/2019 PSG (4х4) 3-6 Atletico (4х4)
F 09/12/2019 Atletico (4х4) 7-5 PSG (4х4)
F 04/12/2019 Atletico (4х4) 7-8 PSG (4х4)
F 03/12/2019 PSG (4х4) 7-8 Atletico (4х4)
F 02/12/2019 Atletico (4х4) 8-8 PSG (4х4)
F 29/11/2019 Atletico (4х4) 5-8 PSG (4х4)
F 26/11/2019 PSG (4х4) 4-5 Atletico (4х4)
F 25/11/2019 Atletico (4х4) 3-8 PSG (4х4)
F 20/11/2019 Atletico (4х4) 8-9 PSG (4х4)
F 19/11/2019 PSG (4х4) 3-3 Atletico (4х4)
F 18/11/2019 Atletico (4х4) 2-5 PSG (4х4)
F 13/11/2019 PSG (4х4) 3-4 Atletico (4х4)
F 12/11/2019 PSG (4х4) 6-6 Atletico (4х4)
F 11/11/2019 Atletico (4х4) 2-5 PSG (4х4)
F 08/11/2019 Atletico (4х4) 4-2 PSG (4х4)
F 01/11/2019 PSG (4х4) 8-3 Atletico (4х4)
F 30/10/2019 Atletico (4х4) 8-4 PSG (4х4)
F 25/10/2019 PSG (4х4) 7-5 Atletico (4х4)
F 23/10/2019 Atletico (4х4) 5-3 PSG (4х4)
F 22/10/2019 PSG (4х4) 3-6 Atletico (4х4)
F 21/10/2019 Atletico (4х4) 4-1 PSG (4х4)
F 18/10/2019 PSG (4х4) 5-3 Atletico (4х4)
F 16/10/2019 PSG (4х4) 2-4 Atletico (4х4)
F 15/10/2019 Atletico (4х4) 5-5 PSG (4х4)
F 14/10/2019 Atletico (4х4) 3-7 PSG (4х4)
F 11/10/2019 PSG (4х4) 2-4 Atletico (4х4)
F 09/10/2019 PSG (4х4) 4-3 Atletico (4х4)
F 08/10/2019 Atletico (4х4) 3-4 PSG (4х4)
F 07/10/2019 Atletico (4х4) 1-2 PSG (4х4)
F 04/10/2019 Atletico (4х4) 3-11 PSG (4х4)
F 30/09/2019 Atletico (4х4) 5-3 PSG (4х4)
F 27/09/2019 Atletico (4х4) 5-3 PSG (4х4)
F 25/09/2019 Atletico (4х4) 7-5 PSG (4х4)
F 24/09/2019 PSG (4х4) 8-7 Atletico (4х4)
F 23/09/2019 Atletico (4х4) 6-8 PSG (4х4)
F 20/09/2019 Atletico (4х4) 5-3 PSG (4х4)
F 18/09/2019 Atletico (4х4) 6-5 PSG (4х4)
F 17/09/2019 Atletico (4х4) 4-5 PSG (4х4)
F 16/09/2019 Atletico (4х4) 2-4 PSG (4х4)
F 13/09/2019 Atletico (4х4) 3-2 PSG (4х4)
F 11/09/2019 PSG (4х4) 8-3 Atletico (4х4)
F 10/09/2019 Atletico (4х4) 6-1 PSG (4х4)
F 09/09/2019 Atletico (4х4) 5-2 PSG (4х4)
F 06/09/2019 Atletico (4х4) 8-3 PSG (4х4)
F 04/09/2019 PSG (4х4) 8-10 Atletico (4х4)
F 03/09/2019 Atletico (4х4) 5-4 PSG (4х4)
F 02/09/2019 PSG (4х4) 5-6 Atletico (4х4)
F 30/08/2019 PSG (4х4) 9-7 Atletico (4х4)
F 28/08/2019 Atletico (4х4) 2-4 PSG (4х4)
F 27/08/2019 Atletico (4х4) 1-3 PSG (4х4)
F 26/08/2019 PSG (4х4) 9-3 Atletico (4х4)
F 23/08/2019 PSG (4х4) 4-11 Atletico (4х4)
F 21/08/2019 PSG (4х4) 4-7 Atletico (4х4)
F 20/08/2019 Atletico (4х4) 1-2 PSG (4х4)
F 19/08/2019 Atletico (4х4) 1-2 PSG (4х4)
F 16/08/2019 Atletico (4х4) 1-0 PSG (4х4)
F 14/08/2019 Atletico (4х4) 9-1 PSG (4х4)
F 12/08/2019 Atletico (4х4) 4-2 PSG (4х4)
Liên hệ