25th May 10:31pm (GMT-5)

Penarol Uru vs MONTEVIDEO WANDERERS

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
14 6 9
Thống kê
42 Bàn Thắng 30
9 Thẻ Vàng 15
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 10/10/2019 Penarol Uru 4 1-0 MONTEVIDEO WANDERERS 2
F 17/03/2019 MONTEVIDEO WANDERERS 6 2-0 Penarol Uru 2
F 04/08/2018 Penarol Uru 3-0 MONTEVIDEO WANDERERS 2
F 17/02/2018 MONTEVIDEO WANDERERS 5 1-1 Penarol Uru 3
F 09/09/2017 Penarol Uru 2-0 MONTEVIDEO WANDERERS
F 25/02/2017 MONTEVIDEO WANDERERS 0-4 Penarol Uru
F 11/09/2016 Penarol Uru 0-1 MONTEVIDEO WANDERERS
F 10/09/2016 Penarol Uru 0-1 MONTEVIDEO WANDERERS
F 21/05/2016 MONTEVIDEO WANDERERS 4-1 Penarol Uru
F 22/11/2015 Penarol Uru 1-1 MONTEVIDEO WANDERERS
F 25/04/2015 Penarol Uru 2-1 MONTEVIDEO WANDERERS
F 18/10/2014 MONTEVIDEO WANDERERS 2-1 Penarol Uru
F 09/03/2014 Penarol Uru 2-1 MONTEVIDEO WANDERERS
F 05/10/2013 MONTEVIDEO WANDERERS 1-1 Penarol Uru
HoãnL 29/09/2013 MONTEVIDEO WANDERERS - Penarol Uru
F 19/05/2013 Penarol Uru 0-0 MONTEVIDEO WANDERERS
F 25/11/2012 MONTEVIDEO WANDERERS 1-2 Penarol Uru
F 13/05/2012 MONTEVIDEO WANDERERS 1-5 Penarol Uru
F 04/02/2012 MONTEVIDEO WANDERERS 0-0 Penarol Uru
F 13/11/2011 Penarol Uru 1-2 MONTEVIDEO WANDERERS
F 22/09/2010 Penarol Uru 2-1 MONTEVIDEO WANDERERS
HoãnL 28/08/2010 Penarol Uru - MONTEVIDEO WANDERERS
F 24/01/2010 Penarol Uru 4-2 MONTEVIDEO WANDERERS
F 23/08/2009 MONTEVIDEO WANDERERS 0-2 Penarol Uru
F 21/02/2009 Penarol Uru 1-0 MONTEVIDEO WANDERERS
F 24/08/2008 MONTEVIDEO WANDERERS 1-2 Penarol Uru
F 08/03/2008 MONTEVIDEO WANDERERS 1-0 Penarol Uru
F 07/09/2007 Penarol Uru 0-1 MONTEVIDEO WANDERERS
F 09/06/2007 MONTEVIDEO WANDERERS 2-2 Penarol Uru
F 11/03/2007 Penarol Uru 2-1 MONTEVIDEO WANDERERS
F 17/09/2006 MONTEVIDEO WANDERERS 2-0 Penarol Uru
Liên hệ