13th November 9:24am (GMT-5)

OFK PETROVAC vs OFK Titograd

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
12 18 15
Thống kê
36 Bàn Thắng 49
4 Thẻ Vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
27/11 OFK PETROVAC - OFK Titograd
27/11 OFK Titograd - OFK PETROVAC
F 09/11/2019 OFK Titograd 1-2 OFK PETROVAC 1
P 06/11/2019 OFK Titograd 0-0 OFK PETROVAC
F 31/08/2019 OFK PETROVAC 1 0-3 OFK Titograd 1
F 25/05/2019 OFK Titograd 1-1 OFK PETROVAC
F 03/04/2019 OFK PETROVAC 2 0-1 OFK Titograd 1
F 05/12/2018 OFK Titograd 3-0 OFK PETROVAC
F 24/10/2018 OFK Titograd 0-1 OFK PETROVAC
F 03/10/2018 OFK PETROVAC 0-1 OFK Titograd
F 22/09/2018 OFK PETROVAC 1-2 OFK Titograd
F 19/05/2018 OFK Titograd 1-1 OFK PETROVAC
F 31/03/2018 OFK PETROVAC 0-0 OFK Titograd
F 02/12/2017 OFK Titograd 5-0 OFK PETROVAC
F 22/09/2017 OFK PETROVAC 1-0 OFK Titograd
F 15/04/2017 OFK Titograd 2-0 OFK PETROVAC
F 21/02/2017 OFK Titograd 1-0 OFK PETROVAC
F 17/09/2016 OFK PETROVAC 0-3 OFK Titograd
F 19/03/2016 OFK PETROVAC 1-1 OFK Titograd
F 20/11/2015 OFK PETROVAC 1-2 OFK Titograd
F 26/08/2015 OFK Titograd 1-2 OFK PETROVAC
F 20/05/2015 OFK Titograd 2-1 OFK PETROVAC
F 11/04/2015 OFK Titograd 0-0 OFK PETROVAC
F 29/11/2014 OFK Titograd 2-0 OFK PETROVAC
F 30/08/2014 OFK PETROVAC 4-2 OFK Titograd
F 17/05/2014 OFK PETROVAC 1-2 OFK Titograd
F 08/03/2014 OFK PETROVAC 1-1 OFK Titograd
F 28/09/2013 OFK Titograd 1-2 OFK PETROVAC
F 18/05/2013 OFK Titograd 1-1 OFK PETROVAC
F 21/11/2012 OFK Titograd 1-1 OFK PETROVAC
F 10/11/2012 OFK PETROVAC 3-1 OFK Titograd
F 07/11/2012 OFK PETROVAC 0-1 OFK Titograd
F 22/08/2012 OFK Titograd 2-0 OFK PETROVAC
F 11/04/2012 OFK PETROVAC 1-0 OFK Titograd
F 14/03/2012 OFK Titograd 0-1 OFK PETROVAC
F 02/11/2011 OFK Titograd 1-3 OFK PETROVAC
F 19/10/2011 OFK PETROVAC 0-0 OFK Titograd
F 24/09/2011 OFK PETROVAC 0-0 OFK Titograd
F 19/03/2011 OFK PETROVAC 0-0 OFK Titograd
F 12/03/2011 OFK PETROVAC 0-0 OFK Titograd
F 16/10/2010 OFK Titograd 1-1 OFK PETROVAC
F 05/04/2008 OFK Titograd 1-1 OFK PETROVAC
F 19/03/2008 OFK Titograd 0-0 OFK PETROVAC
F 27/10/2007 OFK PETROVAC 2-1 OFK Titograd
F 19/05/2007 OFK PETROVAC 0-0 OFK Titograd
F 31/03/2007 OFK Titograd 0-0 OFK PETROVAC
F 14/10/2006 OFK PETROVAC 2-1 OFK Titograd
Liên hệ