12th July 9:15pm (GMT-5)

NK SLAVEN vs Pula 1856

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
16 19 13
Thống kê
56 Bàn Thắng 48
24 Thẻ Vàng 25
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 30/06/2020 NK SLAVEN 3-0 Pula 1856 2
NK SLAVEN - Pula 1856
F 23/02/2020 Pula 1856 1 1-1 NK SLAVEN 4
F 03/11/2019 NK SLAVEN 4 0-0 Pula 1856 3
F 17/08/2019 Pula 1856 4 2-3 NK SLAVEN 3
F 08/04/2019 NK SLAVEN 4 3-3 Pula 1856 4
F 02/02/2019 Pula 1856 2 1-1 NK SLAVEN 1
F 06/10/2018 NK SLAVEN 2 3-1 Pula 1856 2
F 29/07/2018 Pula 1856 2 1-1 NK SLAVEN 3
F 14/05/2018 NK SLAVEN 3 1-0 Pula 1856 5
F 16/03/2018 Pula 1856 2-1 NK SLAVEN
F 25/11/2017 NK SLAVEN 2-0 Pula 1856
F 09/09/2017 Pula 1856 1-0 NK SLAVEN
F 08/09/2017 Pula 1856 1-0 NK SLAVEN
F 07/05/2017 NK SLAVEN 2-0 Pula 1856
F 03/03/2017 Pula 1856 0-0 NK SLAVEN
F 29/10/2016 NK SLAVEN 2-0 Pula 1856
F 14/08/2016 Pula 1856 0-0 NK SLAVEN
F 19/03/2016 NK SLAVEN 2-0 Pula 1856
F 06/12/2015 Pula 1856 0-0 NK SLAVEN
F 20/09/2015 NK SLAVEN 0-0 Pula 1856
F 11/07/2015 Pula 1856 3-1 NK SLAVEN
F 30/04/2015 Pula 1856 2-2 NK SLAVEN
F 20/02/2015 NK SLAVEN 2-1 Pula 1856
F 25/10/2014 Pula 1856 1-0 NK SLAVEN
F 09/08/2014 NK SLAVEN 1-1 Pula 1856
F 21/04/2014 Pula 1856 3-3 NK SLAVEN
F 22/02/2014 NK SLAVEN 0-2 Pula 1856
F 25/10/2013 Pula 1856 1-1 NK SLAVEN
F 10/08/2013 NK SLAVEN 2-2 Pula 1856
F 04/05/2013 NK SLAVEN 1-0 Pula 1856
F 26/10/2012 Pula 1856 0-0 NK SLAVEN
F 29/07/2012 NK SLAVEN 3-1 Pula 1856
F 12/05/2012 NK SLAVEN 2-2 Pula 1856
F 19/11/2011 Pula 1856 2-1 NK SLAVEN
F 14/05/2011 Pula 1856 1-0 NK SLAVEN
F 06/11/2010 NK SLAVEN 2-1 Pula 1856
F 17/04/2010 Pula 1856 2-0 NK SLAVEN
F 27/10/2009 Pula 1856 0-1 NK SLAVEN
F 17/10/2009 NK SLAVEN 3-0 Pula 1856
F 19/05/2007 Pula 1856 0-0 NK SLAVEN
F 18/11/2006 NK SLAVEN 1-0 Pula 1856
F 26/08/2006 Pula 1856 2-1 NK SLAVEN
F 10/05/2006 NK SLAVEN 2-2 Pula 1856
F 08/04/2006 Pula 1856 2-0 NK SLAVEN
F 05/11/2005 Pula 1856 1-0 NK SLAVEN
F 13/08/2005 NK SLAVEN 1-1 Pula 1856
F 05/03/2005 Pula 1856 2-0 NK SLAVEN
F 25/09/2004 NK SLAVEN 1-0 Pula 1856
Liên hệ