15th August 1:31pm (GMT-5)
Al-Hilal Bàn Thắng! [0-2]

Napoli (4х4) vs Inter (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
58 22 29
Thống kê
487 Bàn Thắng 363
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 13/02/2020 Napoli (4х4) 6-1 Inter (4х4)
F 12/02/2020 Inter (4х4) 1-6 Napoli (4х4)
F 11/02/2020 Napoli (4х4) 2-4 Inter (4х4)
F 10/02/2020 Napoli (4х4) 5-5 Inter (4х4)
F 07/02/2020 Napoli (4х4) 3-7 Inter (4х4)
F 06/02/2020 Napoli (4х4) 6-4 Inter (4х4)
F 04/02/2020 Napoli (4х4) 8-1 Inter (4х4)
F 03/02/2020 Inter (4х4) 1-5 Napoli (4х4)
F 31/01/2020 Inter (4х4) 6-2 Napoli (4х4)
F 30/01/2020 Napoli (4х4) 3-4 Inter (4х4)
F 29/01/2020 Napoli (4х4) 9-9 Inter (4х4)
F 28/01/2020 Napoli (4х4) 5-6 Inter (4х4)
F 23/01/2020 Napoli (4х4) 5-9 Inter (4х4)
F 22/01/2020 Inter (4х4) 3-3 Napoli (4х4)
F 21/01/2020 Napoli (4х4) 2-2 Inter (4х4)
F 20/01/2020 Napoli (4х4) 4-6 Inter (4х4)
F 17/01/2020 Napoli (4х4) 6-4 Inter (4х4)
F 16/01/2020 Napoli (4х4) 4-4 Inter (4х4)
F 14/01/2020 Napoli (4х4) 6-3 Inter (4х4)
F 13/01/2020 Inter (4х4) 0-4 Napoli (4х4)
F 10/01/2020 Napoli (4х4) 4-4 Inter (4х4)
F 09/01/2020 Napoli (4х4) 4-6 Inter (4х4)
F 08/01/2020 Inter (4х4) 2-5 Napoli (4х4)
F 06/01/2020 Napoli (4х4) 8-4 Inter (4х4)
F 03/01/2020 Napoli (4х4) 5-3 Inter (4х4)
F 02/01/2020 Napoli (4х4) 3-5 Inter (4х4)
F 30/12/2019 Inter (4х4) 1-8 Napoli (4х4)
F 27/12/2019 Napoli (4х4) 2-7 Inter (4х4)
F 26/12/2019 Napoli (4х4) 2-5 Inter (4х4)
F 25/12/2019 Napoli (4х4) 4-0 Inter (4х4)
F 23/12/2019 Inter (4х4) 2-2 Napoli (4х4)
F 20/12/2019 Inter (4х4) 2-2 Napoli (4х4)
F 17/12/2019 Napoli (4х4) 4-2 Inter (4х4)
F 16/12/2019 Napoli (4х4) 1-6 Inter (4х4)
F 13/12/2019 Napoli (4х4) 4-3 Inter (4х4)
F 12/12/2019 Napoli (4х4) 5-5 Inter (4х4)
F 11/12/2019 Inter (4х4) 1-1 Napoli (4х4)
F 09/12/2019 Napoli (4х4) 3-2 Inter (4х4)
F 06/12/2019 Napoli (4х4) 5-3 Inter (4х4)
F 04/12/2019 Napoli (4х4) 5-4 Inter (4х4)
F 03/12/2019 Napoli (4х4) 4-3 Inter (4х4)
F 02/12/2019 Inter (4х4) 2-6 Napoli (4х4)
F 29/11/2019 Inter (4х4) 3-6 Napoli (4х4)
F 28/11/2019 Napoli (4х4) 8-4 Inter (4х4)
F 27/11/2019 Napoli (4х4) 6-2 Inter (4х4)
F 25/11/2019 Napoli (4х4) 3-4 Inter (4х4)
F 22/11/2019 Napoli (4х4) 5-3 Inter (4х4)
F 20/11/2019 Inter (4х4) 2-3 Napoli (4х4)
F 19/11/2019 Napoli (4х4) 9-6 Inter (4х4)
F 18/11/2019 Napoli (4х4) 3-1 Inter (4х4)
F 15/11/2019 Napoli (4х4) 3-3 Inter (4х4)
F 14/11/2019 Napoli (4х4) 7-2 Inter (4х4)
F 12/11/2019 Napoli (4х4) 5-9 Inter (4х4)
F 11/11/2019 Inter (4х4) 3-4 Napoli (4х4)
F 08/11/2019 Inter (4х4) 7-3 Napoli (4х4)
F 07/11/2019 Napoli (4х4) 4-8 Inter (4х4)
F 06/11/2019 Napoli (4х4) 3-5 Inter (4х4)
F 05/11/2019 Napoli (4х4) 6-2 Inter (4х4)
F 04/11/2019 Inter (4х4) 5-3 Napoli (4х4)
F 31/10/2019 Napoli (4х4) 2-2 Inter (4х4)
F 30/10/2019 Inter (4х4) 3-3 Napoli (4х4)
F 29/10/2019 Napoli (4х4) 2-1 Inter (4х4)
F 28/10/2019 Napoli (4х4) 3-5 Inter (4х4)
F 25/10/2019 Inter (4х4) 1-4 Napoli (4х4)
F 24/10/2019 Napoli (4х4) 6-4 Inter (4х4)
F 23/10/2019 Napoli (4х4) 5-2 Inter (4х4)
F 22/10/2019 Inter (4х4) 1-1 Napoli (4х4)
F 21/10/2019 Napoli (4х4) 1-1 Inter (4х4)
F 21/10/2019 Napoli (4х4) 3-3 Inter (4х4)
F 18/10/2019 Napoli (4х4) 4-1 Inter (4х4)
F 17/10/2019 Napoli (4х4) 8-3 Inter (4х4)
F 16/10/2019 Inter (4х4) 4-5 Napoli (4х4)
F 15/10/2019 Napoli (4х4) 3-5 Inter (4х4)
F 14/10/2019 Inter (4х4) 4-4 Napoli (4х4)
F 11/10/2019 Inter (4х4) 3-5 Napoli (4х4)
F 10/10/2019 Napoli (4х4) 3-6 Inter (4х4)
F 09/10/2019 Napoli (4х4) 4-4 Inter (4х4)
F 08/10/2019 Napoli (4х4) 6-1 Inter (4х4)
F 03/10/2019 Napoli (4х4) 6-5 Inter (4х4)
F 01/10/2019 Inter (4х4) 3-2 Napoli (4х4)
F 30/09/2019 Napoli (4х4) 5-0 Inter (4х4)
F 27/09/2019 Inter (4х4) 3-2 Napoli (4х4)
F 26/09/2019 Napoli (4х4) 4-4 Inter (4х4)
F 25/09/2019 Napoli (4х4) 4-6 Inter (4х4)
F 24/09/2019 Inter (4х4) 5-0 Napoli (4х4)
F 23/09/2019 Napoli (4х4) 5-3 Inter (4х4)
F 20/09/2019 Napoli (4х4) 2-4 Inter (4х4)
F 19/09/2019 Napoli (4х4) 5-5 Inter (4х4)
F 18/09/2019 Napoli (4х4) 3-7 Inter (4х4)
F 16/09/2019 Napoli (4х4) 1-5 Inter (4х4)
F 13/09/2019 Napoli (4х4) 3-1 Inter (4х4)
F 12/09/2019 Napoli (4х4) 9-3 Inter (4х4)
F 11/09/2019 Inter (4х4) 2-5 Napoli (4х4)
F 10/09/2019 Napoli (4х4) 10-4 Inter (4х4)
F 09/09/2019 Inter (4х4) 1-6 Napoli (4х4)
F 06/09/2019 Inter (4х4) 3-8 Napoli (4х4)
F 05/09/2019 Napoli (4х4) 9-2 Inter (4х4)
F 04/09/2019 Napoli (4х4) 11-3 Inter (4х4)
F 03/09/2019 Inter (4х4) 1-11 Napoli (4х4)
F 02/09/2019 Napoli (4х4) 6-3 Inter (4х4)
F 23/08/2019 Inter (4х4) 0-2 Napoli (4х4)
F 21/08/2019 Inter (4х4) 3-4 Napoli (4х4)
F 20/08/2019 Napoli (4х4) 4-5 Inter (4х4)
F 19/08/2019 Napoli (4х4) 3-3 Inter (4х4)
F 16/08/2019 Napoli (4х4) 7-1 Inter (4х4)
F 15/08/2019 Inter (4х4) 0-3 Napoli (4х4)
F 14/08/2019 Napoli (4х4) 8-1 Inter (4х4)
F 13/08/2019 Napoli (4х4) 3-0 Inter (4х4)
F 12/08/2019 Inter (4х4) 2-2 Napoli (4х4)
Liên hệ