14th November 4:52am (GMT-5)

Napoli team vs Inter team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
30 11 16
Thống kê
253 Bàn Thắng 181
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
15:00 Napoli team - Inter team
F 12/11/2019 Napoli team 5-9 Inter team
F 11/11/2019 Inter team 3-4 Napoli team
F 08/11/2019 Inter team 7-3 Napoli team
F 07/11/2019 Napoli team 4-8 Inter team
F 06/11/2019 Napoli team 3-5 Inter team
F 05/11/2019 Napoli team 6-2 Inter team
F 04/11/2019 Inter team 5-3 Napoli team
F 31/10/2019 Napoli team 2-2 Inter team
F 30/10/2019 Inter team 3-3 Napoli team
F 29/10/2019 Napoli team 2-1 Inter team
F 28/10/2019 Napoli team 3-5 Inter team
F 25/10/2019 Inter team 1-4 Napoli team
F 24/10/2019 Napoli team 6-4 Inter team
F 23/10/2019 Napoli team 5-2 Inter team
F 22/10/2019 Inter team 1-1 Napoli team
F 21/10/2019 Napoli team 1-1 Inter team
F 21/10/2019 Napoli team 3-3 Inter team
F 18/10/2019 Napoli team 4-1 Inter team
F 17/10/2019 Napoli team 8-3 Inter team
F 16/10/2019 Inter team 4-5 Napoli team
F 15/10/2019 Napoli team 3-5 Inter team
F 14/10/2019 Inter team 4-4 Napoli team
F 11/10/2019 Inter team 3-5 Napoli team
F 10/10/2019 Napoli team 3-6 Inter team
F 09/10/2019 Napoli team 4-4 Inter team
F 08/10/2019 Napoli team 6-1 Inter team
F 03/10/2019 Napoli team 6-5 Inter team
F 01/10/2019 Inter team 3-2 Napoli team
F 30/09/2019 Napoli team 5-0 Inter team
F 27/09/2019 Inter team 3-2 Napoli team
F 26/09/2019 Napoli team 4-4 Inter team
F 25/09/2019 Napoli team 4-6 Inter team
F 24/09/2019 Inter team 5-0 Napoli team
F 23/09/2019 Napoli team 5-3 Inter team
F 20/09/2019 Napoli team 2-4 Inter team
F 19/09/2019 Napoli team 5-5 Inter team
F 18/09/2019 Napoli team 3-7 Inter team
F 16/09/2019 Napoli team 1-5 Inter team
F 13/09/2019 Napoli team 3-1 Inter team
F 12/09/2019 Napoli team 9-3 Inter team
F 11/09/2019 Inter team 2-5 Napoli team
F 10/09/2019 Napoli team 10-4 Inter team
F 09/09/2019 Inter team 1-6 Napoli team
F 06/09/2019 Inter team 3-8 Napoli team
F 05/09/2019 Napoli team 9-2 Inter team
F 04/09/2019 Napoli team 11-3 Inter team
F 03/09/2019 Inter team 1-11 Napoli team
F 02/09/2019 Napoli team 6-3 Inter team
F 23/08/2019 Inter team 0-2 Napoli team
F 21/08/2019 Inter team 3-4 Napoli team
F 20/08/2019 Napoli team 4-5 Inter team
F 19/08/2019 Napoli team 3-3 Inter team
F 16/08/2019 Napoli team 7-1 Inter team
F 15/08/2019 Inter team 0-3 Napoli team
F 14/08/2019 Napoli team 8-1 Inter team
F 13/08/2019 Napoli team 3-0 Inter team
F 12/08/2019 Inter team 2-2 Napoli team
Liên hệ