13th November 11:28pm (GMT-5)

Nagoya Grampus vs Vissel Kobe

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
18 4 12
Thống kê
51 Bàn Thắng 47
13 Thẻ Vàng 6
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 09/11/2019 Nagoya Grampus 2 3-0 Vissel Kobe
F 30/06/2019 Vissel Kobe 5-3 Nagoya Grampus 2
F 22/05/2019 Vissel Kobe 2 1-3 Nagoya Grampus 2
F 06/03/2019 Nagoya Grampus 1 2-2 Vissel Kobe 2
F 03/11/2018 Nagoya Grampus 2 1-2 Vissel Kobe 2
F 21/04/2018 Vissel Kobe 3-0 Nagoya Grampus 4
F 29/10/2016 Vissel Kobe 3-0 Nagoya Grampus
F 25/05/2016 Vissel Kobe 4-0 Nagoya Grampus
F 08/05/2016 Nagoya Grampus 0-1 Vissel Kobe
F 26/09/2015 Nagoya Grampus 2-0 Vissel Kobe
F 03/06/2015 Nagoya Grampus 0-4 Vissel Kobe
F 29/04/2015 Vissel Kobe 0-1 Nagoya Grampus
F 05/10/2014 Vissel Kobe 1-3 Nagoya Grampus
F 23/03/2014 Nagoya Grampus 2-1 Vissel Kobe
F 04/08/2012 Nagoya Grampus 5-1 Vissel Kobe
F 12/05/2012 Vissel Kobe 0-1 Nagoya Grampus
F 23/09/2011 Nagoya Grampus 3-1 Vissel Kobe
F 09/07/2011 Vissel Kobe 0-1 Nagoya Grampus
F 23/10/2010 Vissel Kobe 1-2 Nagoya Grampus
F 03/04/2010 Nagoya Grampus 2-0 Vissel Kobe
F 07/11/2009 Nagoya Grampus 1-0 Vissel Kobe
F 10/05/2009 Vissel Kobe 2-2 Nagoya Grampus
F 16/08/2008 Vissel Kobe 1-2 Nagoya Grampus
F 10/05/2008 Nagoya Grampus 0-0 Vissel Kobe
F 16/04/2008 Nagoya Grampus 2-0 Vissel Kobe
F 23/03/2008 Vissel Kobe 0-1 Nagoya Grampus
F 22/09/2007 Vissel Kobe 5-0 Nagoya Grampus
F 21/04/2007 Nagoya Grampus 2-0 Vissel Kobe
F 20/08/2005 Vissel Kobe 1-0 Nagoya Grampus
F 14/05/2005 Nagoya Grampus 0-2 Vissel Kobe
F 23/11/2004 Vissel Kobe 2-1 Nagoya Grampus
F 26/06/2004 Nagoya Grampus 2-2 Vissel Kobe
F 18/10/2003 Nagoya Grampus 1-2 Vissel Kobe
F 12/07/2003 Vissel Kobe 0-3 Nagoya Grampus
Liên hệ