25th May 8:00pm (GMT-5)

MSK Zilina vs MFk Ruzomberok

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
37 13 13
Thống kê
123 Bàn Thắng 59
14 Thẻ Vàng 16
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
HoãnL 16/05/2020 MFk Ruzomberok - MSK Zilina
HoãnL 18/04/2020 MSK Zilina - MFk Ruzomberok
F 09/11/2019 MSK Zilina 3 1-2 MFk Ruzomberok 3
F 10/08/2019 MFk Ruzomberok 2 2-3 MSK Zilina 1 1
F 24/05/2019 MSK Zilina 3 4-2 MFk Ruzomberok 2
F 30/03/2019 MFk Ruzomberok 3 1-1 MSK Zilina 1 3
F 03/11/2018 MSK Zilina 3 3-0 MFk Ruzomberok 4
F 04/08/2018 MFk Ruzomberok 3-1 MSK Zilina
F 28/04/2018 MSK Zilina 3-0 MFk Ruzomberok
F 18/04/2018 MSK Zilina 0-0 MFk Ruzomberok
F 07/04/2018 MFk Ruzomberok 1-2 MSK Zilina
F 03/04/2018 MFk Ruzomberok 2 2-1 MSK Zilina 1
F 18/02/2018 MSK Zilina 2-0 MFk Ruzomberok
F 17/02/2018 MSK Zilina 0-0 MFk Ruzomberok
F 19/09/2017 MFk Ruzomberok 1-0 MSK Zilina
F 18/03/2017 MSK Zilina 3-1 MFk Ruzomberok
F 22/10/2016 MFk Ruzomberok 0-2 MSK Zilina
F 23/07/2016 MSK Zilina 3-2 MFk Ruzomberok
F 16/04/2016 MFk Ruzomberok 0-2 MSK Zilina
F 07/11/2015 MSK Zilina 2-0 MFk Ruzomberok
F 16/08/2015 MFk Ruzomberok 2-2 MSK Zilina
F 22/03/2015 MFk Ruzomberok 1-1 MSK Zilina
F 28/09/2014 MSK Zilina 5-1 MFk Ruzomberok
F 12/07/2014 MFk Ruzomberok 0-1 MSK Zilina
F 22/03/2014 MFk Ruzomberok 3-2 MSK Zilina
F 28/09/2013 MSK Zilina 2-3 MFk Ruzomberok
F 14/07/2013 MFk Ruzomberok 2-2 MSK Zilina
F 27/04/2013 MSK Zilina 3-0 MFk Ruzomberok
F 17/11/2012 MFk Ruzomberok 1-0 MSK Zilina
F 18/08/2012 MSK Zilina 0-0 MFk Ruzomberok
F 12/05/2012 MFk Ruzomberok 0-1 MSK Zilina
F 03/03/2012 MSK Zilina 2-1 MFk Ruzomberok
F 17/09/2011 MFk Ruzomberok 1-2 MSK Zilina
F 23/04/2011 MFk Ruzomberok 0-0 MSK Zilina
F 13/11/2010 MSK Zilina 3-1 MFk Ruzomberok
F 13/08/2010 MFk Ruzomberok 1-1 MSK Zilina
F 18/04/2010 MSK Zilina 1-0 MFk Ruzomberok
F 21/11/2009 MFk Ruzomberok 0-3 MSK Zilina
F 15/08/2009 MSK Zilina 1-0 MFk Ruzomberok
F 16/05/2009 MSK Zilina 2-0 MFk Ruzomberok
F 08/04/2009 MFk Ruzomberok 0-1 MSK Zilina
HoãnL 01/03/2009 MFk Ruzomberok - MSK Zilina
F 13/09/2008 MSK Zilina 1-1 MFk Ruzomberok
F 19/04/2008 MSK Zilina 4-1 MFk Ruzomberok
F 03/11/2007 MFk Ruzomberok 1-2 MSK Zilina
F 03/10/2007 MSK Zilina 3-0 MFk Ruzomberok
F 04/08/2007 MSK Zilina 3-1 MFk Ruzomberok
F 30/05/2007 MSK Zilina 4-0 MFk Ruzomberok
F 22/04/2007 MFk Ruzomberok 1-4 MSK Zilina
F 25/11/2006 MFk Ruzomberok 1-1 MSK Zilina
F 20/09/2006 MSK Zilina 2-0 MFk Ruzomberok
F 13/05/2006 MSK Zilina 1-2 MFk Ruzomberok
F 18/03/2006 MFk Ruzomberok 2-1 MSK Zilina
F 22/10/2005 MSK Zilina 0-1 MFk Ruzomberok
F 14/08/2005 MFk Ruzomberok 2-0 MSK Zilina
F 29/05/2005 MSK Zilina 3-0 MFk Ruzomberok
F 12/04/2005 MFk Ruzomberok 2-3 MSK Zilina
F 13/11/2004 MSK Zilina 6-0 MFk Ruzomberok
F 18/09/2004 MFk Ruzomberok 2-1 MSK Zilina
F 25/05/2004 MFk Ruzomberok 0-3 MSK Zilina
F 03/04/2004 MSK Zilina 1-1 MFk Ruzomberok
F 08/11/2003 MFk Ruzomberok 1-4 MSK Zilina
F 05/09/2003 MSK Zilina 0-3 MFk Ruzomberok
F 17/06/2003 MSK Zilina 2-2 MFk Ruzomberok
F 23/04/2003 MFk Ruzomberok 1-2 MSK Zilina
F 23/11/2002 MSK Zilina 4-0 MFk Ruzomberok
Liên hệ