29th September 8:06am (GMT-5)

Milan (4х4) vs Tottenham (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
82 17 33
Thống kê
699 Bàn Thắng 510
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 28/09/2020 Tottenham (4х4) 5-8 Milan (4х4)
F 26/09/2020 Milan (4х4) 3-4 Tottenham (4х4)
F (TTG) 25/09/2020 Tottenham (4х4) 3-3 Milan (4х4)
F 24/09/2020 Milan (4х4) 7-10 Tottenham (4х4)
F 22/09/2020 Milan (4х4) 6-4 Tottenham (4х4)
F 21/09/2020 Tottenham (4х4) 7-8 Milan (4х4)
F 19/09/2020 Milan (4х4) 3-5 Tottenham (4х4)
F 18/09/2020 Tottenham (4х4) 0-3 Milan (4х4)
F 17/09/2020 Tottenham (4х4) 8-6 Milan (4х4)
F 16/09/2020 Tottenham (4х4) 5-8 Milan (4х4)
F 15/09/2020 Milan (4х4) 7-8 Tottenham (4х4)
F 12/09/2020 Milan (4х4) 9-6 Tottenham (4х4)
F 11/09/2020 Tottenham (4х4) 5-6 Milan (4х4)
F 10/09/2020 Milan (4х4) 7-4 Tottenham (4х4)
F 08/09/2020 Milan (4х4) 6-5 Tottenham (4х4)
F 05/09/2020 Milan (4х4) 5-3 Tottenham (4х4)
F 04/09/2020 Tottenham (4х4) 8-5 Milan (4х4)
F 03/09/2020 Tottenham (4х4) 6-5 Milan (4х4)
F 02/09/2020 Milan (4х4) 4-7 Tottenham (4х4)
F 01/09/2020 Milan (4х4) 6-6 Tottenham (4х4)
F 08/08/2020 Tottenham (4х4) 7-4 Milan (4х4)
F 07/08/2020 Tottenham (4х4) 3-2 Milan (4х4)
F 06/08/2020 Tottenham (4х4) 6-7 Milan (4х4)
F 05/08/2020 Tottenham (4х4) 5-6 Milan (4х4)
F 03/08/2020 Tottenham (4х4) 2-6 Milan (4х4)
F 01/08/2020 Milan (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 29/07/2020 Milan (4х4) 5-4 Tottenham (4х4)
F 28/07/2020 Milan (4х4) 2-5 Tottenham (4х4)
F 24/07/2020 Tottenham (4х4) 2-7 Milan (4х4)
F 22/07/2020 Tottenham (4х4) 4-8 Milan (4х4)
F 21/07/2020 Milan (4х4) 8-4 Tottenham (4х4)
F 17/07/2020 Milan (4х4) 5-6 Tottenham (4х4)
F 15/07/2020 Milan (4х4) 4-5 Tottenham (4х4)
F 10/07/2020 Tottenham (4х4) 3-2 Milan (4х4)
F 09/07/2020 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 07/07/2020 Tottenham (4х4) 5-6 Milan (4х4)
F 03/07/2020 Tottenham (4х4) 5-8 Milan (4х4)
F 02/07/2020 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 27/03/2020 Milan (4х4) 6-12 Tottenham (4х4)
F 24/03/2020 Tottenham (4х4) 5-3 Milan (4х4)
F 22/03/2020 Milan (4х4) 10-8 Tottenham (4х4)
F 21/03/2020 Milan (4х4) 6-8 Tottenham (4х4)
F 18/03/2020 Milan (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 13/03/2020 Milan (4х4) 9-4 Tottenham (4х4)
F 10/03/2020 Milan (4х4) 9-2 Tottenham (4х4)
F 09/03/2020 Tottenham (4х4) 6-7 Milan (4х4)
F 06/03/2020 Tottenham (4х4) 2-8 Milan (4х4)
F 04/03/2020 Milan (4х4) 3-3 Tottenham (4х4)
F 26/02/2020 Milan (4х4) 6-6 Tottenham (4х4)
F 25/02/2020 Tottenham (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 19/02/2020 Milan (4х4) 6-2 Tottenham (4х4)
F 18/02/2020 Tottenham (4х4) 5-1 Milan (4х4)
F 14/02/2020 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 11/02/2020 Milan (4х4) 8-4 Tottenham (4х4)
F 10/02/2020 Tottenham (4х4) 5-5 Milan (4х4)
F 07/02/2020 Milan (4х4) 5-2 Tottenham (4х4)
F 04/02/2020 Tottenham (4х4) 3-6 Milan (4х4)
F 03/02/2020 Tottenham (4х4) 8-6 Milan (4х4)
F 31/01/2020 Tottenham (4х4) 5-3 Milan (4х4)
F 29/01/2020 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 28/01/2020 Milan (4х4) 6-7 Tottenham (4х4)
F 22/01/2020 Tottenham (4х4) 3-7 Milan (4х4)
F 21/01/2020 Tottenham (4х4) 4-1 Milan (4х4)
F 20/01/2020 Milan (4х4) 5-2 Tottenham (4х4)
F 17/01/2020 Tottenham (4х4) 1-8 Milan (4х4)
F 14/01/2020 Tottenham (4х4) 6-1 Milan (4х4)
F 13/01/2020 Milan (4х4) 7-4 Tottenham (4х4)
F 10/01/2020 Tottenham (4х4) 4-4 Milan (4х4)
F 08/01/2020 Tottenham (4х4) 1-5 Milan (4х4)
F 06/01/2020 Milan (4х4) 9-7 Tottenham (4х4)
F 02/01/2020 Milan (4х4) 6-1 Tottenham (4х4)
F 25/12/2019 Tottenham (4х4) 7-8 Milan (4х4)
F 24/12/2019 Milan (4х4) 4-3 Tottenham (4х4)
F 23/12/2019 Milan (4х4) 4-3 Tottenham (4х4)
F 20/12/2019 Tottenham (4х4) 4-3 Milan (4х4)
F 16/12/2019 Milan (4х4) 3-4 Tottenham (4х4)
F 11/12/2019 Tottenham (4х4) 5-5 Milan (4х4)
F 09/12/2019 Milan (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 06/12/2019 Tottenham (4х4) 4-6 Milan (4х4)
F 04/12/2019 Milan (4х4) 7-1 Tottenham (4х4)
F 02/12/2019 Milan (4х4) 8-3 Tottenham (4х4)
F 29/11/2019 Milan (4х4) 6-4 Tottenham (4х4)
F 27/11/2019 Tottenham (4х4) 3-4 Milan (4х4)
F 25/11/2019 Tottenham (4х4) 0-9 Milan (4х4)
F 22/11/2019 Tottenham (4х4) 8-2 Milan (4х4)
F 20/11/2019 Milan (4х4) 6-6 Tottenham (4х4)
F 19/11/2019 Tottenham (4х4) 4-6 Milan (4х4)
F 18/11/2019 Tottenham (4х4) 4-5 Milan (4х4)
F 15/11/2019 Tottenham (4х4) 2-6 Milan (4х4)
F 13/11/2019 Tottenham (4х4) 7-6 Milan (4х4)
F 12/11/2019 Tottenham (4х4) 4-3 Milan (4х4)
F 11/11/2019 Milan (4х4) 4-6 Tottenham (4х4)
F 08/11/2019 Milan (4х4) 8-3 Tottenham (4х4)
F 06/11/2019 Tottenham (4х4) 5-5 Milan (4х4)
F 05/11/2019 Tottenham (4х4) 2-4 Milan (4х4)
F 30/10/2019 Milan (4х4) 7-8 Tottenham (4х4)
F 29/10/2019 Tottenham (4х4) 4-5 Milan (4х4)
F 28/10/2019 Tottenham (4х4) 6-7 Milan (4х4)
F 25/10/2019 Milan (4х4) 4-4 Tottenham (4х4)
F 22/10/2019 Tottenham (4х4) 3-4 Milan (4х4)
F 21/10/2019 Tottenham (4х4) 5-2 Milan (4х4)
F 16/10/2019 Tottenham (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 15/10/2019 Milan (4х4) 4-0 Tottenham (4х4)
F 14/10/2019 Milan (4х4) 7-4 Tottenham (4х4)
F 08/10/2019 Milan (4х4) 7-0 Tottenham (4х4)
F 07/10/2019 Tottenham (4х4) 2-3 Milan (4х4)
F 04/10/2019 Tottenham (4х4) 0-5 Milan (4х4)
F 02/10/2019 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 01/10/2019 Tottenham (4х4) 0-6 Milan (4х4)
F 30/09/2019 Tottenham (4х4) 6-2 Milan (4х4)
F 27/09/2019 Tottenham (4х4) 1-6 Milan (4х4)
F 25/09/2019 Tottenham (4х4) 1-1 Milan (4х4)
F 24/09/2019 Tottenham (4х4) 3-3 Milan (4х4)
F 23/09/2019 Milan (4х4) 6-2 Tottenham (4х4)
F 20/09/2019 Milan (4х4) 4-4 Tottenham (4х4)
F 18/09/2019 Milan (4х4) 9-1 Tottenham (4х4)
F 17/09/2019 Milan (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 16/09/2019 Milan (4х4) 6-2 Tottenham (4х4)
F 13/09/2019 Milan (4х4) 1-1 Tottenham (4х4)
F 11/09/2019 Milan (4х4) 4-3 Tottenham (4х4)
F 10/09/2019 Milan (4х4) 2-2 Tottenham (4х4)
F 09/09/2019 Tottenham (4х4) 1-4 Milan (4х4)
F 06/09/2019 Tottenham (4х4) 3-1 Milan (4х4)
F 04/09/2019 Milan (4х4) 7-0 Tottenham (4х4)
F 03/09/2019 Milan (4х4) 2-1 Tottenham (4х4)
F 02/09/2019 Tottenham (4х4) 1-7 Milan (4х4)
F 30/08/2019 Milan (4х4) 5-2 Tottenham (4х4)
F 28/08/2019 Tottenham (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 27/08/2019 Tottenham (4х4) 1-4 Milan (4х4)
F 26/08/2019 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 23/08/2019 Tottenham (4х4) 3-7 Milan (4х4)
F 21/08/2019 Milan (4х4) 7-2 Tottenham (4х4)

Bắt đầu từ 2019 đội Milan (4х4) và đội Tottenham (4х4) đã có 20 trận đấu trong đó có 82 lần chiến thắng Milan (4х4), 17 lần hòa.

Các đội đối kháng nhau trong những cuộc cạnh tranh như Dragon League 4х4

Đối đầu
Tottenham (4х4) - Milan (4х4) (28.09.2020) 5:8
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (26.09.2020) 3:4
Tottenham (4х4) - Milan (4х4) (25.09.2020) 3:3
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (24.09.2020) 7:10
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (22.09.2020) 6:4
Tottenham (4х4) - Milan (4х4) (21.09.2020) 7:8
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (19.09.2020) 3:5
Tottenham (4х4) - Milan (4х4) (18.09.2020) 0:3
Tottenham (4х4) - Milan (4х4) (17.09.2020) 8:6
Tottenham (4х4) - Milan (4х4) (16.09.2020) 5:8
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (15.09.2020) 7:8
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (12.09.2020) 9:6
Tottenham (4х4) - Milan (4х4) (11.09.2020) 5:6
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (10.09.2020) 7:4
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (08.09.2020) 6:5
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (05.09.2020) 5:3
Tottenham (4х4) - Milan (4х4) (04.09.2020) 8:5
Tottenham (4х4) - Milan (4х4) (03.09.2020) 6:5
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (02.09.2020) 4:7
Milan (4х4) - Tottenham (4х4) (01.09.2020) 6:6

Xem lịch sử chạm trán giữa Milan (4х4) và Tottenham (4х4) vào fscore-vn.com.

Liên hệ