22nd November 2:12am (GMT-5)

Milan team vs Atletico team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
38 6 4
Thống kê
233 Bàn Thắng 93
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 19/11/2019 Milan team 2-5 Atletico team
F 13/11/2019 Milan team 5-4 Atletico team
F 12/11/2019 Atletico team 1-8 Milan team
F 11/11/2019 Atletico team 3-2 Milan team
F 08/11/2019 Atletico team 5-5 Milan team
F 06/11/2019 Atletico team 3-8 Milan team
F 04/11/2019 Milan team 3-3 Atletico team
F 03/11/2019 Milan team 0-0 Atletico team
F 01/11/2019 Milan team 5-3 Atletico team
F 29/10/2019 Atletico team 4-7 Milan team
F 25/10/2019 Atletico team 2-4 Milan team
F 23/10/2019 Atletico team 1-1 Milan team
F 18/10/2019 Atletico team 2-4 Milan team
F 15/10/2019 Atletico team 2-8 Milan team
F 14/10/2019 Milan team 3-2 Atletico team
F 11/10/2019 Atletico team 2-4 Milan team
F 09/10/2019 Atletico team 1-2 Milan team
F 08/10/2019 Milan team 4-2 Atletico team
F 02/10/2019 Milan team 9-1 Atletico team
F 01/10/2019 Milan team 7-0 Atletico team
F 30/09/2019 Milan team 8-2 Atletico team
F 27/09/2019 Milan team 2-2 Atletico team
F 25/09/2019 Milan team 6-1 Atletico team
F 24/09/2019 Atletico team 2-5 Milan team
F 23/09/2019 Milan team 5-1 Atletico team
F 20/09/2019 Milan team 5-1 Atletico team
F 18/09/2019 Milan team 2-0 Atletico team
F 17/09/2019 Milan team 2-3 Atletico team
F 16/09/2019 Milan team 4-3 Atletico team
F 13/09/2019 Milan team 5-1 Atletico team
F 11/09/2019 Atletico team 2-7 Milan team
F 10/09/2019 Atletico team 0-2 Milan team
F 09/09/2019 Atletico team 3-9 Milan team
F 06/09/2019 Atletico team 1-3 Milan team
F 04/09/2019 Atletico team 1-6 Milan team
F 03/09/2019 Milan team 6-0 Atletico team
F 02/09/2019 Atletico team 1-6 Milan team
F 30/08/2019 Atletico team 1-7 Milan team
F 28/08/2019 Milan team 2-1 Atletico team
F 27/08/2019 Milan team 4-2 Atletico team
F 26/08/2019 Milan team 9-3 Atletico team
F 23/08/2019 Milan team 3-3 Atletico team
F 21/08/2019 Atletico team 4-8 Milan team
F 20/08/2019 Milan team 5-1 Atletico team
F 19/08/2019 Milan team 9-2 Atletico team
F 16/08/2019 Milan team 3-4 Atletico team
F 14/08/2019 Atletico team 1-5 Milan team
F 12/08/2019 Atletico team 1-4 Milan team
Liên hệ