29th January 6:57am (GMT-5)

Manchester United (4х4) vs Juventus (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
40 15 63
Thống kê
541 Bàn Thắng 616
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 06:00 Manchester United (4х4) 3-6 Juventus (4х4)
F 28/01/2020 Manchester United (4х4) 2-4 Juventus (4х4)
F 27/01/2020 Manchester United (4х4) 4-7 Juventus (4х4)
F 24/01/2020 Manchester United (4х4) 5-6 Juventus (4х4)
F 20/01/2020 Manchester United (4х4) 5-8 Juventus (4х4)
F 17/01/2020 Manchester United (4х4) 9-5 Juventus (4х4)
F 16/01/2020 Juventus (4х4) 7-4 Manchester United (4х4)
F 15/01/2020 Manchester United (4х4) 5-9 Juventus (4х4)
F 14/01/2020 Manchester United (4х4) 6-5 Juventus (4х4)
F 10/01/2020 Manchester United (4х4) 1-5 Juventus (4х4)
F 09/01/2020 Juventus (4х4) 5-6 Manchester United (4х4)
F 08/01/2020 Manchester United (4х4) 5-9 Juventus (4х4)
F 06/01/2020 Manchester United (4х4) 4-5 Juventus (4х4)
F 03/01/2020 Manchester United (4х4) 6-6 Juventus (4х4)
F 31/12/2019 Juventus (4х4) 4-0 Manchester United (4х4)
F 30/12/2019 Manchester United (4х4) 6-8 Juventus (4х4)
F 27/12/2019 Manchester United (4х4) 6-7 Juventus (4х4)
F 25/12/2019 Manchester United (4х4) 2-2 Juventus (4х4)
F 24/12/2019 Juventus (4х4) 4-8 Manchester United (4х4)
F 23/12/2019 Manchester United (4х4) 5-5 Juventus (4х4)
F 20/12/2019 Manchester United (4х4) 2-8 Juventus (4х4)
F 19/12/2019 Juventus (4х4) 3-3 Manchester United (4х4)
F 18/12/2019 Manchester United (4х4) 5-3 Juventus (4х4)
F 16/12/2019 Manchester United (4х4) 2-8 Juventus (4х4)
F 13/12/2019 Manchester United (4х4) 2-7 Juventus (4х4)
F 12/12/2019 Juventus (4х4) 7-1 Manchester United (4х4)
F 11/12/2019 Manchester United (4х4) 7-2 Juventus (4х4)
F 09/12/2019 Manchester United (4х4) 3-5 Juventus (4х4)
F 06/12/2019 Manchester United (4х4) 6-2 Juventus (4х4)
F 05/12/2019 Manchester United (4х4) 5-2 Juventus (4х4)
F 03/12/2019 Juventus (4х4) 9-2 Manchester United (4х4)
F 02/12/2019 Manchester United (4х4) 8-7 Juventus (4х4)
F 29/11/2019 Manchester United (4х4) 7-6 Juventus (4х4)
F 28/11/2019 Juventus (4х4) 6-5 Manchester United (4х4)
F 27/11/2019 Manchester United (4х4) 8-6 Juventus (4х4)
F 26/11/2019 Manchester United (4х4) 5-6 Juventus (4х4)
F 25/11/2019 Manchester United (4х4) 9-5 Juventus (4х4)
F 22/11/2019 Manchester United (4х4) 7-6 Juventus (4х4)
F 21/11/2019 Manchester United (4х4) 8-5 Juventus (4х4)
F 19/11/2019 Juventus (4х4) 8-9 Manchester United (4х4)
F 18/11/2019 Manchester United (4х4) 6-7 Juventus (4х4)
F 15/11/2019 Manchester United (4х4) 7-3 Juventus (4х4)
F 14/11/2019 Juventus (4х4) 7-6 Manchester United (4х4)
F 13/11/2019 Manchester United (4х4) 9-5 Juventus (4х4)
F 12/11/2019 Manchester United (4х4) 5-6 Juventus (4х4)
F 08/11/2019 Juventus (4х4) 6-8 Manchester United (4х4)
F 07/11/2019 Manchester United (4х4) 2-2 Juventus (4х4)
F 05/11/2019 Manchester United (4х4) 7-6 Juventus (4х4)
F 04/11/2019 Manchester United (4х4) 1-4 Juventus (4х4)
F 31/10/2019 Manchester United (4х4) 7-4 Juventus (4х4)
F 30/10/2019 Juventus (4х4) 5-5 Manchester United (4х4)
F 29/10/2019 Manchester United (4х4) 5-5 Juventus (4х4)
F 28/10/2019 Manchester United (4х4) 4-9 Juventus (4х4)
F 25/10/2019 Juventus (4х4) 6-4 Manchester United (4х4)
F 24/10/2019 Manchester United (4х4) 8-2 Juventus (4х4)
F 23/10/2019 Manchester United (4х4) 5-9 Juventus (4х4)
F 22/10/2019 Manchester United (4х4) 6-9 Juventus (4х4)
F 21/10/2019 Manchester United (4х4) 6-7 Juventus (4х4)
F 18/10/2019 Manchester United (4х4) 7-9 Juventus (4х4)
F 17/10/2019 Juventus (4х4) 7-2 Manchester United (4х4)
F 16/10/2019 Juventus (4х4) 9-5 Manchester United (4х4)
F 15/10/2019 Manchester United (4х4) 8-8 Juventus (4х4)
F 14/10/2019 Manchester United (4х4) 7-5 Juventus (4х4)
F 11/10/2019 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 09/10/2019 Manchester United (4х4) 4-6 Juventus (4х4)
F 08/10/2019 Manchester United (4х4) 6-8 Juventus (4х4)
F 07/10/2019 Manchester United (4х4) 4-6 Juventus (4х4)
F 04/10/2019 Manchester United (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 30/09/2019 Juventus (4х4) 6-7 Manchester United (4х4)
F 28/09/2019 Juventus (4х4) 4-1 Manchester United (4х4)
F 27/09/2019 Manchester United (4х4) 7-8 Juventus (4х4)
F 26/09/2019 Manchester United (4х4) 7-5 Juventus (4х4)
F 25/09/2019 Manchester United (4х4) 7-8 Juventus (4х4)
F 23/09/2019 Manchester United (4х4) 3-7 Juventus (4х4)
F 21/09/2019 Juventus (4х4) 0-2 Manchester United (4х4)
F 20/09/2019 Juventus (4х4) 8-3 Manchester United (4х4)
F 19/09/2019 Manchester United (4х4) 2-3 Juventus (4х4)
F 18/09/2019 Juventus (4х4) 4-3 Manchester United (4х4)
F 16/09/2019 Juventus (4х4) 7-3 Manchester United (4х4)
F 14/09/2019 Manchester United (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 13/09/2019 Manchester United (4х4) 7-5 Juventus (4х4)
F 12/09/2019 Manchester United (4х4) 3-7 Juventus (4х4)
F 11/09/2019 Juventus (4х4) 8-9 Manchester United (4х4)
F 09/09/2019 Juventus (4х4) 4-0 Manchester United (4х4)
F 07/09/2019 Manchester United (4х4) 3-7 Juventus (4х4)
F 06/09/2019 Juventus (4х4) 5-5 Manchester United (4х4)
F 05/09/2019 Manchester United (4х4) 2-7 Juventus (4х4)
F 04/09/2019 Juventus (4х4) 1-1 Manchester United (4х4)
F 02/09/2019 Juventus (4х4) 5-2 Manchester United (4х4)
F 31/08/2019 Juventus (4х4) 7-5 Manchester United (4х4)
F 30/08/2019 Manchester United (4х4) 1-5 Juventus (4х4)
F 29/08/2019 Juventus (4х4) 2-3 Manchester United (4х4)
F 28/08/2019 Manchester United (4х4) 6-2 Juventus (4х4)
F 26/08/2019 Juventus (4х4) 3-2 Manchester United (4х4)
F 24/08/2019 Juventus (4х4) 8-7 Manchester United (4х4)
F 23/08/2019 Juventus (4х4) 3-5 Manchester United (4х4)
F 22/08/2019 Manchester United (4х4) 4-5 Juventus (4х4)
F 21/08/2019 Juventus (4х4) 4-7 Manchester United (4х4)
F 19/08/2019 Juventus (4х4) 2-5 Manchester United (4х4)
F 16/08/2019 Manchester United (4х4) 5-2 Juventus (4х4)
F 15/08/2019 Manchester United (4х4) 8-3 Juventus (4х4)
F 14/08/2019 Juventus (4х4) 3-1 Manchester United (4х4)
F 12/08/2019 Juventus (4х4) 1-1 Manchester United (4х4)
F 09/08/2019 Manchester United (4х4) 4-3 Juventus (4х4)
F 08/08/2019 Juventus (4х4) 2-6 Manchester United (4х4)
F 07/08/2019 Juventus (4х4) 5-4 Manchester United (4х4)
F 05/08/2019 Manchester United (4х4) 5-3 Juventus (4х4)
F 02/08/2019 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 01/08/2019 Juventus (4х4) 2-2 Manchester United (4х4)
F 31/07/2019 Manchester United (4х4) 3-3 Juventus (4х4)
F 29/07/2019 Manchester United (4х4) 6-9 Juventus (4х4)
F 26/07/2019 Manchester United (4х4) 2-5 Juventus (4х4)
F 25/07/2019 Manchester United (4х4) 0-4 Juventus (4х4)
F 24/07/2019 Manchester United (4х4) 2-5 Juventus (4х4)
F 22/07/2019 Juventus (4х4) 2-1 Manchester United (4х4)
F 19/07/2019 Juventus (4х4) 8-4 Manchester United (4х4)
F 18/07/2019 Manchester United (4х4) 5-1 Juventus (4х4)
F 17/07/2019 Manchester United (4х4) 0-1 Juventus (4х4)
Liên hệ