10th December 10:12pm (GMT-5)

Manchester United team vs Juventus team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
34 11 46
Thống kê
427 Bàn Thắng 461
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
11/12 Manchester United team - Juventus team
F 09/12/2019 Manchester United team 3-5 Juventus team
F 06/12/2019 Manchester United team 6-2 Juventus team
F 05/12/2019 Manchester United team 5-2 Juventus team
F 03/12/2019 Juventus team 9-2 Manchester United team
F 02/12/2019 Manchester United team 8-7 Juventus team
F 29/11/2019 Manchester United team 7-6 Juventus team
F 28/11/2019 Juventus team 6-5 Manchester United team
F 27/11/2019 Manchester United team 8-6 Juventus team
F 26/11/2019 Manchester United team 5-6 Juventus team
F 25/11/2019 Manchester United team 9-5 Juventus team
F 22/11/2019 Manchester United team 7-6 Juventus team
F 21/11/2019 Manchester United team 8-5 Juventus team
F 19/11/2019 Juventus team 8-9 Manchester United team
F 18/11/2019 Manchester United team 6-7 Juventus team
F 15/11/2019 Manchester United team 7-3 Juventus team
F 14/11/2019 Juventus team 7-6 Manchester United team
F 13/11/2019 Manchester United team 9-5 Juventus team
F 12/11/2019 Manchester United team 5-6 Juventus team
F 08/11/2019 Juventus team 6-8 Manchester United team
F 07/11/2019 Manchester United team 2-2 Juventus team
F 05/11/2019 Manchester United team 7-6 Juventus team
F 04/11/2019 Manchester United team 1-4 Juventus team
F 31/10/2019 Manchester United team 7-4 Juventus team
F 30/10/2019 Juventus team 5-5 Manchester United team
F 29/10/2019 Manchester United team 5-5 Juventus team
F 28/10/2019 Manchester United team 4-9 Juventus team
F 25/10/2019 Juventus team 6-4 Manchester United team
F 24/10/2019 Manchester United team 8-2 Juventus team
F 23/10/2019 Manchester United team 5-9 Juventus team
F 22/10/2019 Manchester United team 6-9 Juventus team
F 21/10/2019 Manchester United team 6-7 Juventus team
F 18/10/2019 Manchester United team 7-9 Juventus team
F 17/10/2019 Juventus team 7-2 Manchester United team
F 16/10/2019 Juventus team 9-5 Manchester United team
F 15/10/2019 Manchester United team 8-8 Juventus team
F 14/10/2019 Manchester United team 7-5 Juventus team
F 11/10/2019 Manchester United team 4-4 Juventus team
F 09/10/2019 Manchester United team 4-6 Juventus team
F 08/10/2019 Manchester United team 6-8 Juventus team
F 07/10/2019 Manchester United team 4-6 Juventus team
F 04/10/2019 Manchester United team 6-4 Juventus team
F 30/09/2019 Juventus team 6-7 Manchester United team
F 28/09/2019 Juventus team 4-1 Manchester United team
F 27/09/2019 Manchester United team 7-8 Juventus team
F 26/09/2019 Manchester United team 7-5 Juventus team
F 25/09/2019 Manchester United team 7-8 Juventus team
F 23/09/2019 Manchester United team 3-7 Juventus team
F 21/09/2019 Juventus team 0-2 Manchester United team
F 20/09/2019 Juventus team 8-3 Manchester United team
F 19/09/2019 Manchester United team 2-3 Juventus team
F 18/09/2019 Juventus team 4-3 Manchester United team
F 16/09/2019 Juventus team 7-3 Manchester United team
F 14/09/2019 Manchester United team 6-4 Juventus team
F 13/09/2019 Manchester United team 7-5 Juventus team
F 12/09/2019 Manchester United team 3-7 Juventus team
F 11/09/2019 Juventus team 8-9 Manchester United team
F 09/09/2019 Juventus team 4-0 Manchester United team
F 07/09/2019 Manchester United team 3-7 Juventus team
F 06/09/2019 Juventus team 5-5 Manchester United team
F 05/09/2019 Manchester United team 2-7 Juventus team
F 04/09/2019 Juventus team 1-1 Manchester United team
F 02/09/2019 Juventus team 5-2 Manchester United team
F 31/08/2019 Juventus team 7-5 Manchester United team
F 30/08/2019 Manchester United team 1-5 Juventus team
F 29/08/2019 Juventus team 2-3 Manchester United team
F 28/08/2019 Manchester United team 6-2 Juventus team
F 26/08/2019 Juventus team 3-2 Manchester United team
F 24/08/2019 Juventus team 8-7 Manchester United team
F 23/08/2019 Juventus team 3-5 Manchester United team
F 22/08/2019 Manchester United team 4-5 Juventus team
F 21/08/2019 Juventus team 4-7 Manchester United team
F 19/08/2019 Juventus team 2-5 Manchester United team
F 16/08/2019 Manchester United team 5-2 Juventus team
F 15/08/2019 Manchester United team 8-3 Juventus team
F 14/08/2019 Juventus team 3-1 Manchester United team
F 12/08/2019 Juventus team 1-1 Manchester United team
F 09/08/2019 Manchester United team 4-3 Juventus team
F 08/08/2019 Juventus team 2-6 Manchester United team
F 07/08/2019 Juventus team 5-4 Manchester United team
F 05/08/2019 Manchester United team 5-3 Juventus team
F 02/08/2019 Manchester United team 4-4 Juventus team
F 01/08/2019 Juventus team 2-2 Manchester United team
F 31/07/2019 Manchester United team 3-3 Juventus team
F 29/07/2019 Manchester United team 6-9 Juventus team
F 26/07/2019 Manchester United team 2-5 Juventus team
F 25/07/2019 Manchester United team 0-4 Juventus team
F 24/07/2019 Manchester United team 2-5 Juventus team
F 22/07/2019 Juventus team 2-1 Manchester United team
F 19/07/2019 Juventus team 8-4 Manchester United team
F 18/07/2019 Manchester United team 5-1 Juventus team
F 17/07/2019 Manchester United team 0-1 Juventus team
Liên hệ