30th September 2:59pm (GMT-5)

Manchester United (4х4) vs Juventus (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
80 31 100
Thống kê
937 Bàn Thắng 1017
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 05:00 Juventus (4х4) 7-6 Manchester United (4х4)
F 28/09/2020 Juventus (4х4) 4-2 Manchester United (4х4)
F 26/09/2020 Manchester United (4х4) 5-4 Juventus (4х4)
F 25/09/2020 Juventus (4х4) 2-3 Manchester United (4х4)
F 22/09/2020 Manchester United (4х4) 2-5 Juventus (4х4)
F 21/09/2020 Manchester United (4х4) 7-4 Juventus (4х4)
F 19/09/2020 Manchester United (4х4) 5-4 Juventus (4х4)
F 18/09/2020 Manchester United (4х4) 7-3 Juventus (4х4)
F 17/09/2020 Manchester United (4х4) 3-4 Juventus (4х4)
F 15/09/2020 Juventus (4х4) 4-5 Manchester United (4х4)
F 14/09/2020 Manchester United (4х4) 2-2 Juventus (4х4)
F 12/09/2020 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 11/09/2020 Manchester United (4х4) 4-2 Juventus (4х4)
F 10/09/2020 Manchester United (4х4) 5-2 Juventus (4х4)
F 07/09/2020 Manchester United (4х4) 3-2 Juventus (4х4)
F 06/09/2020 Juventus (4х4) 4-5 Manchester United (4х4)
F 05/09/2020 Juventus (4х4) 5-4 Manchester United (4х4)
F 04/09/2020 Manchester United (4х4) 5-6 Juventus (4х4)
F 03/09/2020 Manchester United (4х4) 3-6 Juventus (4х4)
F 02/09/2020 Juventus (4х4) 6-7 Manchester United (4х4)
F 01/09/2020 Manchester United (4х4) 1-4 Juventus (4х4)
F 08/08/2020 Manchester United (4х4) 2-7 Juventus (4х4)
F 07/08/2020 Juventus (4х4) 5-2 Manchester United (4х4)
F 06/08/2020 Manchester United (4х4) 4-5 Juventus (4х4)
F 05/08/2020 Juventus (4х4) 5-3 Manchester United (4х4)
F 03/08/2020 Manchester United (4х4) 5-3 Juventus (4х4)
F 01/08/2020 Manchester United (4х4) 6-7 Juventus (4х4)
F 31/07/2020 Manchester United (4х4) 4-2 Juventus (4х4)
F 30/07/2020 Manchester United (4х4) 3-3 Juventus (4х4)
F 29/07/2020 Juventus (4х4) 3-4 Manchester United (4х4)
F 28/07/2020 Manchester United (4х4) 6-5 Juventus (4х4)
F 27/07/2020 Manchester United (4х4) 4-5 Juventus (4х4)
F 26/07/2020 Juventus (4х4) 3-4 Manchester United (4х4)
F 25/07/2020 Manchester United (4х4) 5-7 Juventus (4х4)
F 23/07/2020 Juventus (4х4) 6-2 Manchester United (4х4)
F 21/07/2020 Manchester United (4х4) 8-2 Juventus (4х4)
F 20/07/2020 Manchester United (4х4) 2-6 Juventus (4х4)
F 17/07/2020 Manchester United (4х4) 3-5 Juventus (4х4)
F 16/07/2020 Manchester United (4х4) 4-3 Juventus (4х4)
F 15/07/2020 Manchester United (4х4) 7-2 Juventus (4х4)
F 14/07/2020 Juventus (4х4) 4-5 Manchester United (4х4)
F 13/07/2020 Manchester United (4х4) 2-5 Juventus (4х4)
F 10/07/2020 Manchester United (4х4) 7-6 Juventus (4х4)
F 09/07/2020 Juventus (4х4) 2-1 Manchester United (4х4)
F 06/07/2020 Manchester United (4х4) 5-3 Juventus (4х4)
F 03/07/2020 Manchester United (4х4) 5-5 Juventus (4х4)
F 02/07/2020 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 30/06/2020 Juventus (4х4) 5-5 Manchester United (4х4)
F 29/06/2020 Juventus (4х4) 4-3 Manchester United (4х4)
F 24/06/2020 Juventus (4х4) 1-2 Manchester United (4х4)
F 23/06/2020 Manchester United (4х4) 0-0 Juventus (4х4)
F 22/06/2020 Manchester United (4х4) 6-10 Juventus (4х4)
F 19/06/2020 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 18/06/2020 Manchester United (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 16/06/2020 Juventus (4х4) 1-0 Manchester United (4х4)
F 15/06/2020 Juventus (4х4) 2-4 Manchester United (4х4)
F 12/06/2020 Juventus (4х4) 5-6 Manchester United (4х4)
F 11/06/2020 Juventus (4х4) 6-8 Manchester United (4х4)
F 10/06/2020 Manchester United (4х4) 1-7 Juventus (4х4)
F 09/06/2020 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 08/06/2020 Manchester United (4х4) 4-5 Juventus (4х4)
F 25/03/2020 Juventus (4х4) 3-6 Manchester United (4х4)
F 24/03/2020 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 23/03/2020 Juventus (4х4) 9-6 Manchester United (4х4)
F 20/03/2020 Manchester United (4х4) 4-6 Juventus (4х4)
F 19/03/2020 Manchester United (4х4) 4-1 Juventus (4х4)
F 18/03/2020 Juventus (4х4) 7-2 Manchester United (4х4)
F 16/03/2020 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 13/03/2020 Juventus (4х4) 2-4 Manchester United (4х4)
F 12/03/2020 Manchester United (4х4) 6-3 Juventus (4х4)
F 11/03/2020 Juventus (4х4) 2-5 Manchester United (4х4)
F 10/03/2020 Manchester United (4х4) 8-3 Juventus (4х4)
F 09/03/2020 Juventus (4х4) 6-4 Manchester United (4х4)
F 06/03/2020 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 05/03/2020 Manchester United (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 04/03/2020 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 28/02/2020 Manchester United (4х4) 4-7 Juventus (4х4)
F 27/02/2020 Manchester United (4х4) 5-5 Juventus (4х4)
F 25/02/2020 Manchester United (4х4) 2-6 Juventus (4х4)
F 24/02/2020 Manchester United (4х4) 2-3 Juventus (4х4)
F 18/02/2020 Manchester United (4х4) 5-8 Juventus (4х4)
F 14/02/2020 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 13/02/2020 Manchester United (4х4) 2-7 Juventus (4х4)
F 10/02/2020 Manchester United (4х4) 4-3 Juventus (4х4)
F 07/02/2020 Manchester United (4х4) 6-7 Juventus (4х4)
F 06/02/2020 Manchester United (4х4) 6-3 Juventus (4х4)
F 05/02/2020 Manchester United (4х4) 2-3 Juventus (4х4)
F 04/02/2020 Juventus (4х4) 4-6 Manchester United (4х4)
F 30/01/2020 Juventus (4х4) 3-7 Manchester United (4х4)
F 29/01/2020 Manchester United (4х4) 3-6 Juventus (4х4)
F 28/01/2020 Manchester United (4х4) 2-4 Juventus (4х4)
F 27/01/2020 Manchester United (4х4) 4-7 Juventus (4х4)
F 24/01/2020 Manchester United (4х4) 5-6 Juventus (4х4)
F 23/01/2020 Manchester United (4х4) 8-6 Juventus (4х4)
F 22/01/2020 Manchester United (4х4) 5-8 Juventus (4х4)
F 21/01/2020 Juventus (4х4) 7-9 Manchester United (4х4)
F 20/01/2020 Manchester United (4х4) 5-8 Juventus (4х4)
F 17/01/2020 Manchester United (4х4) 9-5 Juventus (4х4)
F 16/01/2020 Juventus (4х4) 7-4 Manchester United (4х4)
F 15/01/2020 Manchester United (4х4) 5-9 Juventus (4х4)
F 14/01/2020 Manchester United (4х4) 6-5 Juventus (4х4)
F 10/01/2020 Manchester United (4х4) 1-5 Juventus (4х4)
F 09/01/2020 Juventus (4х4) 5-6 Manchester United (4х4)
F 08/01/2020 Manchester United (4х4) 5-9 Juventus (4х4)
F 06/01/2020 Manchester United (4х4) 4-5 Juventus (4х4)
F 03/01/2020 Manchester United (4х4) 6-6 Juventus (4х4)
F 02/01/2020 Manchester United (4х4) 0-0 Juventus (4х4)
F 31/12/2019 Juventus (4х4) 4-0 Manchester United (4х4)
F 30/12/2019 Manchester United (4х4) 6-8 Juventus (4х4)
F 27/12/2019 Manchester United (4х4) 6-7 Juventus (4х4)
F 25/12/2019 Manchester United (4х4) 2-2 Juventus (4х4)
F 24/12/2019 Juventus (4х4) 4-8 Manchester United (4х4)
F 23/12/2019 Manchester United (4х4) 5-5 Juventus (4х4)
F 20/12/2019 Manchester United (4х4) 2-8 Juventus (4х4)
F 19/12/2019 Juventus (4х4) 3-3 Manchester United (4х4)
F 18/12/2019 Manchester United (4х4) 5-3 Juventus (4х4)
F 16/12/2019 Manchester United (4х4) 2-8 Juventus (4х4)
F 13/12/2019 Manchester United (4х4) 2-7 Juventus (4х4)
F 12/12/2019 Juventus (4х4) 7-1 Manchester United (4х4)
F 11/12/2019 Manchester United (4х4) 7-2 Juventus (4х4)
F 09/12/2019 Manchester United (4х4) 3-5 Juventus (4х4)
F 06/12/2019 Manchester United (4х4) 6-2 Juventus (4х4)
F 05/12/2019 Manchester United (4х4) 5-2 Juventus (4х4)
F 03/12/2019 Juventus (4х4) 9-2 Manchester United (4х4)
F 02/12/2019 Manchester United (4х4) 8-7 Juventus (4х4)
F 29/11/2019 Manchester United (4х4) 7-6 Juventus (4х4)
F 28/11/2019 Juventus (4х4) 6-5 Manchester United (4х4)
F 27/11/2019 Manchester United (4х4) 8-6 Juventus (4х4)
F 26/11/2019 Manchester United (4х4) 5-6 Juventus (4х4)
F 25/11/2019 Manchester United (4х4) 9-5 Juventus (4х4)
F 22/11/2019 Manchester United (4х4) 7-6 Juventus (4х4)
F 21/11/2019 Manchester United (4х4) 8-5 Juventus (4х4)
F 19/11/2019 Juventus (4х4) 8-9 Manchester United (4х4)
F 18/11/2019 Manchester United (4х4) 6-7 Juventus (4х4)
F 15/11/2019 Manchester United (4х4) 7-3 Juventus (4х4)
F 14/11/2019 Juventus (4х4) 7-6 Manchester United (4х4)
F 13/11/2019 Manchester United (4х4) 9-5 Juventus (4х4)
F 12/11/2019 Manchester United (4х4) 5-6 Juventus (4х4)
F 08/11/2019 Juventus (4х4) 6-8 Manchester United (4х4)
F 07/11/2019 Manchester United (4х4) 2-2 Juventus (4х4)
F 05/11/2019 Manchester United (4х4) 7-6 Juventus (4х4)
F 04/11/2019 Manchester United (4х4) 1-4 Juventus (4х4)
F 31/10/2019 Manchester United (4х4) 7-4 Juventus (4х4)
F 30/10/2019 Juventus (4х4) 5-5 Manchester United (4х4)
F 29/10/2019 Manchester United (4х4) 5-5 Juventus (4х4)
F 28/10/2019 Manchester United (4х4) 4-9 Juventus (4х4)
F 25/10/2019 Juventus (4х4) 6-4 Manchester United (4х4)
F 24/10/2019 Manchester United (4х4) 8-2 Juventus (4х4)
F 23/10/2019 Manchester United (4х4) 5-9 Juventus (4х4)
F 22/10/2019 Manchester United (4х4) 6-9 Juventus (4х4)
F 21/10/2019 Manchester United (4х4) 6-7 Juventus (4х4)
F 18/10/2019 Manchester United (4х4) 7-9 Juventus (4х4)
F 17/10/2019 Juventus (4х4) 7-2 Manchester United (4х4)
F 16/10/2019 Juventus (4х4) 9-5 Manchester United (4х4)
F 15/10/2019 Manchester United (4х4) 8-8 Juventus (4х4)
F 14/10/2019 Manchester United (4х4) 7-5 Juventus (4х4)
F 11/10/2019 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 09/10/2019 Manchester United (4х4) 4-6 Juventus (4х4)
F 08/10/2019 Manchester United (4х4) 6-8 Juventus (4х4)
F 07/10/2019 Manchester United (4х4) 4-6 Juventus (4х4)
F 04/10/2019 Manchester United (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 30/09/2019 Juventus (4х4) 6-7 Manchester United (4х4)
F 28/09/2019 Juventus (4х4) 4-1 Manchester United (4х4)
F 27/09/2019 Manchester United (4х4) 7-8 Juventus (4х4)
F 26/09/2019 Manchester United (4х4) 7-5 Juventus (4х4)
F 25/09/2019 Manchester United (4х4) 7-8 Juventus (4х4)
F 23/09/2019 Manchester United (4х4) 3-7 Juventus (4х4)
F 21/09/2019 Juventus (4х4) 0-2 Manchester United (4х4)
F 20/09/2019 Juventus (4х4) 8-3 Manchester United (4х4)
F 19/09/2019 Manchester United (4х4) 2-3 Juventus (4х4)
F 18/09/2019 Juventus (4х4) 4-3 Manchester United (4х4)
F 16/09/2019 Juventus (4х4) 7-3 Manchester United (4х4)
F 14/09/2019 Manchester United (4х4) 6-4 Juventus (4х4)
F 13/09/2019 Manchester United (4х4) 7-5 Juventus (4х4)
F 12/09/2019 Manchester United (4х4) 3-7 Juventus (4х4)
F 11/09/2019 Juventus (4х4) 8-9 Manchester United (4х4)
F 09/09/2019 Juventus (4х4) 4-0 Manchester United (4х4)
F 07/09/2019 Manchester United (4х4) 3-7 Juventus (4х4)
F 06/09/2019 Juventus (4х4) 5-5 Manchester United (4х4)
F 05/09/2019 Manchester United (4х4) 2-7 Juventus (4х4)
F 04/09/2019 Juventus (4х4) 1-1 Manchester United (4х4)
F 02/09/2019 Juventus (4х4) 5-2 Manchester United (4х4)
F 31/08/2019 Juventus (4х4) 7-5 Manchester United (4х4)
F 30/08/2019 Manchester United (4х4) 1-5 Juventus (4х4)
F 29/08/2019 Juventus (4х4) 2-3 Manchester United (4х4)
F 28/08/2019 Manchester United (4х4) 6-2 Juventus (4х4)
F 26/08/2019 Juventus (4х4) 3-2 Manchester United (4х4)
F 24/08/2019 Juventus (4х4) 8-7 Manchester United (4х4)
F 23/08/2019 Juventus (4х4) 3-5 Manchester United (4х4)
F 22/08/2019 Manchester United (4х4) 4-5 Juventus (4х4)
F 21/08/2019 Juventus (4х4) 4-7 Manchester United (4х4)
F 19/08/2019 Juventus (4х4) 2-5 Manchester United (4х4)
F 16/08/2019 Manchester United (4х4) 5-2 Juventus (4х4)
F 15/08/2019 Manchester United (4х4) 8-3 Juventus (4х4)
F 14/08/2019 Juventus (4х4) 3-1 Manchester United (4х4)
F 12/08/2019 Juventus (4х4) 1-1 Manchester United (4х4)
F 09/08/2019 Manchester United (4х4) 4-3 Juventus (4х4)
F 08/08/2019 Juventus (4х4) 2-6 Manchester United (4х4)
F 07/08/2019 Juventus (4х4) 5-4 Manchester United (4х4)
F 05/08/2019 Manchester United (4х4) 5-3 Juventus (4х4)
F 02/08/2019 Manchester United (4х4) 4-4 Juventus (4х4)
F 01/08/2019 Juventus (4х4) 2-2 Manchester United (4х4)
F 31/07/2019 Manchester United (4х4) 3-3 Juventus (4х4)
F 29/07/2019 Manchester United (4х4) 6-9 Juventus (4х4)
F 26/07/2019 Manchester United (4х4) 2-5 Juventus (4х4)
F 25/07/2019 Manchester United (4х4) 0-4 Juventus (4х4)
F 24/07/2019 Manchester United (4х4) 2-5 Juventus (4х4)
F 22/07/2019 Juventus (4х4) 2-1 Manchester United (4х4)
F 19/07/2019 Juventus (4х4) 8-4 Manchester United (4х4)
F 18/07/2019 Manchester United (4х4) 5-1 Juventus (4х4)
F 17/07/2019 Manchester United (4х4) 0-1 Juventus (4х4)

Kể từ 2019 đội Manchester United (4х4) và đội Juventus (4х4) đã chơi 20 cuộc chơi trong đó có 80 trận chiến thắng cho Manchester United (4х4), 31 lần hòa.

Các đội cạnh tranh với nhau trong những cuộc cạnh tranh như Dragon League 4х4

Đối đầu
Juventus (4х4) - Manchester United (4х4) (30.09.2020) 7:6
Juventus (4х4) - Manchester United (4х4) (28.09.2020) 4:2
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (26.09.2020) 5:4
Juventus (4х4) - Manchester United (4х4) (25.09.2020) 2:3
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (22.09.2020) 2:5
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (21.09.2020) 7:4
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (19.09.2020) 5:4
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (18.09.2020) 7:3
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (17.09.2020) 3:4
Juventus (4х4) - Manchester United (4х4) (15.09.2020) 4:5
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (14.09.2020) 2:2
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (12.09.2020) 4:4
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (11.09.2020) 4:2
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (10.09.2020) 5:2
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (07.09.2020) 3:2
Juventus (4х4) - Manchester United (4х4) (06.09.2020) 4:5
Juventus (4х4) - Manchester United (4х4) (05.09.2020) 5:4
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (04.09.2020) 5:6
Manchester United (4х4) - Juventus (4х4) (03.09.2020) 3:6
Juventus (4х4) - Manchester United (4х4) (02.09.2020) 6:7

Theo dõi lịch sử tranh tài của Manchester United (4х4) và Juventus (4х4) vào fscore-vn.com.

Liên hệ