3rd August 2:12pm (GMT-5)
IFK Norrkoping Bàn Thắng! [1-0]

Manchester City (4х4) vs Manchester United (4х4)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
81 23 73
Thống kê
701 Bàn Thắng 697
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
04/08 Manchester City (4х4) - Manchester United (4х4)
F 02/08/2020 Manchester United (4х4) 5-6 Manchester City (4х4)
F 01/08/2020 Manchester City (4х4) 3-2 Manchester United (4х4)
F 31/07/2020 Manchester City (4х4) 5-3 Manchester United (4х4)
F 29/07/2020 Manchester City (4х4) 2-4 Manchester United (4х4)
F 28/07/2020 Manchester United (4х4) 0-1 Manchester City (4х4)
F 26/07/2020 Manchester City (4х4) 2-3 Manchester United (4х4)
F 25/07/2020 Manchester United (4х4) 4-2 Manchester City (4х4)
F 22/07/2020 Manchester United (4х4) 4-7 Manchester City (4х4)
F 21/07/2020 Manchester City (4х4) 5-6 Manchester United (4х4)
F 17/07/2020 Manchester United (4х4) 3-1 Manchester City (4х4)
F 16/07/2020 Manchester United (4х4) 4-2 Manchester City (4х4)
F 15/07/2020 Manchester City (4х4) 4-0 Manchester United (4х4)
F 14/07/2020 Manchester City (4х4) 1-4 Manchester United (4х4)
F 13/07/2020 Manchester United (4х4) 5-3 Manchester City (4х4)
F 10/07/2020 Manchester United (4х4) 5-8 Manchester City (4х4)
F 08/07/2020 Manchester United (4х4) 3-6 Manchester City (4х4)
F 07/07/2020 Manchester United (4х4) 5-8 Manchester City (4х4)
F 06/07/2020 Manchester United (4х4) 6-4 Manchester City (4х4)
F 03/07/2020 Manchester United (4х4) 5-1 Manchester City (4х4)
F 01/07/2020 Manchester City (4х4) 1-1 Manchester United (4х4)
F 30/06/2020 Manchester City (4х4) 1-6 Manchester United (4х4)
F 25/06/2020 Manchester United (4х4) 3-6 Manchester City (4х4)
F 24/06/2020 Manchester City (4х4) 2-5 Manchester United (4х4)
F 22/06/2020 Manchester City (4х4) 6-1 Manchester United (4х4)
F 19/06/2020 Manchester United (4х4) 4-7 Manchester City (4х4)
F 17/06/2020 Manchester City (4х4) 4-3 Manchester United (4х4)
F 16/06/2020 Manchester City (4х4) 2-8 Manchester United (4х4)
F 12/06/2020 Manchester City (4х4) 6-5 Manchester United (4х4)
F 10/06/2020 Manchester City (4х4) 2-2 Manchester United (4х4)
F 09/06/2020 Manchester United (4х4) 3-6 Manchester City (4х4)
F 25/03/2020 Manchester City (4х4) 5-2 Manchester United (4х4)
F 24/03/2020 Manchester City (4х4) 5-2 Manchester United (4х4)
F 23/03/2020 Manchester City (4х4) 6-2 Manchester United (4х4)
F 20/03/2020 Manchester United (4х4) 6-5 Manchester City (4х4)
F 19/03/2020 Manchester United (4х4) 5-8 Manchester City (4х4)
F 18/03/2020 Manchester City (4х4) 4-7 Manchester United (4х4)
F 17/03/2020 Manchester City (4х4) 4-3 Manchester United (4х4)
F 16/03/2020 Manchester United (4х4) 1-0 Manchester City (4х4)
F 13/03/2020 Manchester City (4х4) 2-5 Manchester United (4х4)
F 12/03/2020 Manchester City (4х4) 4-4 Manchester United (4х4)
F 11/03/2020 Manchester City (4х4) 6-3 Manchester United (4х4)
F 09/03/2020 Manchester City (4х4) 5-4 Manchester United (4х4)
F 06/03/2020 Manchester United (4х4) 4-5 Manchester City (4х4)
F 05/03/2020 Manchester United (4х4) 3-4 Manchester City (4х4)
F 04/03/2020 Manchester United (4х4) 0-2 Manchester City (4х4)
F 28/02/2020 Manchester City (4х4) 5-2 Manchester United (4х4)
F 27/02/2020 Manchester City (4х4) 4-5 Manchester United (4х4)
F 26/02/2020 Manchester United (4х4) 2-7 Manchester City (4х4)
F 24/02/2020 Manchester City (4х4) 3-1 Manchester United (4х4)
F 21/02/2020 Manchester United (4х4) 2-5 Manchester City (4х4)
F 20/02/2020 Manchester United (4х4) 2-5 Manchester City (4х4)
F 19/02/2020 Manchester City (4х4) 6-3 Manchester United (4х4)
F 18/02/2020 Manchester United (4х4) 5-1 Manchester City (4х4)
F 17/02/2020 Manchester United (4х4) 4-0 Manchester City (4х4)
F 13/02/2020 Manchester United (4х4) 4-2 Manchester City (4х4)
F 12/02/2020 Manchester City (4х4) 3-3 Manchester United (4х4)
F 11/02/2020 Manchester United (4х4) 8-4 Manchester City (4х4)
F 10/02/2020 Manchester City (4х4) 0-2 Manchester United (4х4)
F 07/02/2020 Manchester City (4х4) 7-4 Manchester United (4х4)
F 06/02/2020 Manchester United (4х4) 6-7 Manchester City (4х4)
F 03/02/2020 Manchester United (4х4) 3-4 Manchester City (4х4)
F 31/01/2020 Manchester United (4х4) 2-5 Manchester City (4х4)
F 29/01/2020 Manchester City (4х4) 4-5 Manchester United (4х4)
F 28/01/2020 Manchester City (4х4) 5-1 Manchester United (4х4)
F 27/01/2020 Manchester City (4х4) 4-4 Manchester United (4х4)
F 23/01/2020 Manchester United (4х4) 5-1 Manchester City (4х4)
F 22/01/2020 Manchester United (4х4) 5-5 Manchester City (4х4)
F 20/01/2020 Manchester City (4х4) 3-6 Manchester United (4х4)
F 17/01/2020 Manchester City (4х4) 3-6 Manchester United (4х4)
F 15/01/2020 Manchester City (4х4) 6-3 Manchester United (4х4)
F 14/01/2020 Manchester United (4х4) 2-5 Manchester City (4х4)
F 13/01/2020 Manchester United (4х4) 4-2 Manchester City (4х4)
F 10/01/2020 Manchester City (4х4) 5-5 Manchester United (4х4)
F 07/01/2020 Manchester United (4х4) 7-8 Manchester City (4х4)
F 06/01/2020 Manchester United (4х4) 5-4 Manchester City (4х4)
F 03/01/2020 Manchester United (4х4) 4-6 Manchester City (4х4)
F 02/01/2020 Manchester City (4х4) 6-3 Manchester United (4х4)
F 30/12/2019 Manchester City (4х4) 3-3 Manchester United (4х4)
F 27/12/2019 Manchester United (4х4) 6-7 Manchester City (4х4)
F 26/12/2019 Manchester United (4х4) 5-1 Manchester City (4х4)
F 25/12/2019 Manchester City (4х4) 3-3 Manchester United (4х4)
F 24/12/2019 Manchester United (4х4) 4-3 Manchester City (4х4)
F 19/12/2019 Manchester United (4х4) 2-4 Manchester City (4х4)
F 18/12/2019 Manchester United (4х4) 5-3 Manchester City (4х4)
F 17/12/2019 Manchester United (4х4) 2-2 Manchester City (4х4)
F 16/12/2019 Manchester City (4х4) 5-1 Manchester United (4х4)
F 13/12/2019 Manchester City (4х4) 6-8 Manchester United (4х4)
F 12/12/2019 Manchester United (4х4) 1-7 Manchester City (4х4)
F 10/12/2019 Manchester United (4х4) 4-0 Manchester City (4х4)
F 09/12/2019 Manchester United (4х4) 4-2 Manchester City (4х4)
F 06/12/2019 Manchester United (4х4) 7-2 Manchester City (4х4)
F 05/12/2019 Manchester City (4х4) 6-6 Manchester United (4х4)
F 04/12/2019 Manchester United (4х4) 8-4 Manchester City (4х4)
F 03/12/2019 Manchester United (4х4) 5-6 Manchester City (4х4)
F 29/11/2019 Manchester City (4х4) 4-5 Manchester United (4х4)
F 28/11/2019 Manchester United (4х4) 8-4 Manchester City (4х4)
F 26/11/2019 Manchester United (4х4) 8-3 Manchester City (4х4)
F 25/11/2019 Manchester United (4х4) 8-4 Manchester City (4х4)
F 22/11/2019 Manchester City (4х4) 4-9 Manchester United (4х4)
F 21/11/2019 Manchester United (4х4) 4-4 Manchester City (4х4)
F 20/11/2019 Manchester United (4х4) 8-2 Manchester City (4х4)
F 19/11/2019 Manchester United (4х4) 5-4 Manchester City (4х4)
F 18/11/2019 Manchester City (4х4) 3-6 Manchester United (4х4)
F 15/11/2019 Manchester City (4х4) 1-8 Manchester United (4х4)
F 12/11/2019 Manchester United (4х4) 1-2 Manchester City (4х4)
F 11/11/2019 Manchester United (4х4) 1-4 Manchester City (4х4)
F 08/11/2019 Manchester United (4х4) 6-2 Manchester City (4х4)
F 07/11/2019 Manchester City (4х4) 7-4 Manchester United (4х4)
F 06/11/2019 Manchester United (4х4) 2-2 Manchester City (4х4)
F 05/11/2019 Manchester City (4х4) 8-4 Manchester United (4х4)
F 04/11/2019 Manchester United (4х4) 4-4 Manchester City (4х4)
F 01/11/2019 Manchester United (4х4) 2-3 Manchester City (4х4)
F 31/10/2019 Manchester United (4х4) 6-2 Manchester City (4х4)
F 29/10/2019 Manchester City (4х4) 6-9 Manchester United (4х4)
F 24/10/2019 Manchester United (4х4) 4-6 Manchester City (4х4)
F 23/10/2019 Manchester United (4х4) 2-4 Manchester City (4х4)
F 21/10/2019 Manchester City (4х4) 3-8 Manchester United (4х4)
F 18/10/2019 Manchester United (4х4) 4-3 Manchester City (4х4)
F 15/10/2019 Manchester United (4х4) 6-7 Manchester City (4х4)
F 11/10/2019 Manchester United (4х4) 6-5 Manchester City (4х4)
F 10/10/2019 Manchester City (4х4) 8-5 Manchester United (4х4)
F 09/10/2019 Manchester United (4х4) 3-4 Manchester City (4х4)
F 08/10/2019 Manchester City (4х4) 4-5 Manchester United (4х4)
F 07/10/2019 Manchester City (4х4) 3-6 Manchester United (4х4)
F 05/10/2019 Manchester United (4х4) 3-5 Manchester City (4х4)
F 04/10/2019 Manchester City (4х4) 2-2 Manchester United (4х4)
F 02/10/2019 Manchester City (4х4) 7-8 Manchester United (4х4)
F 30/09/2019 Manchester United (4х4) 5-8 Manchester City (4х4)
F 28/09/2019 Manchester City (4х4) 4-4 Manchester United (4х4)
F 27/09/2019 Manchester United (4х4) 2-4 Manchester City (4х4)
F 26/09/2019 Manchester City (4х4) 2-3 Manchester United (4х4)
F 25/09/2019 Manchester United (4х4) 1-4 Manchester City (4х4)
F 23/09/2019 Manchester City (4х4) 3-5 Manchester United (4х4)
F 21/09/2019 Manchester City (4х4) 2-7 Manchester United (4х4)
F 20/09/2019 Manchester United (4х4) 3-6 Manchester City (4х4)
F 19/09/2019 Manchester City (4х4) 6-10 Manchester United (4х4)
F 18/09/2019 Manchester City (4х4) 7-1 Manchester United (4х4)
F 16/09/2019 Manchester United (4х4) 5-5 Manchester City (4х4)
F 14/09/2019 Manchester City (4х4) 6-4 Manchester United (4х4)
F 13/09/2019 Manchester United (4х4) 2-8 Manchester City (4х4)
F 12/09/2019 Manchester United (4х4) 4-4 Manchester City (4х4)
F 11/09/2019 Manchester City (4х4) 5-1 Manchester United (4х4)
F 09/09/2019 Manchester City (4х4) 6-2 Manchester United (4х4)
F 07/09/2019 Manchester United (4х4) 1-9 Manchester City (4х4)
F 06/09/2019 Manchester United (4х4) 2-1 Manchester City (4х4)
F 05/09/2019 Manchester United (4х4) 4-5 Manchester City (4х4)
F 04/09/2019 Manchester City (4х4) 1-0 Manchester United (4х4)
F 02/09/2019 Manchester United (4х4) 3-4 Manchester City (4х4)
F 31/08/2019 Manchester City (4х4) 4-2 Manchester United (4х4)
F 30/08/2019 Manchester City (4х4) 4-3 Manchester United (4х4)
F 29/08/2019 Manchester United (4х4) 0-2 Manchester City (4х4)
F 28/08/2019 Manchester City (4х4) 6-6 Manchester United (4х4)
F 26/08/2019 Manchester City (4х4) 4-2 Manchester United (4х4)
F 24/08/2019 Manchester United (4х4) 3-7 Manchester City (4х4)
F 23/08/2019 Manchester City (4х4) 4-6 Manchester United (4х4)
F 22/08/2019 Manchester United (4х4) 6-4 Manchester City (4х4)
F 21/08/2019 Manchester United (4х4) 6-2 Manchester City (4х4)
F 19/08/2019 Manchester United (4х4) 6-6 Manchester City (4х4)
F 16/08/2019 Manchester United (4х4) 5-0 Manchester City (4х4)
F 15/08/2019 Manchester United (4х4) 3-2 Manchester City (4х4)
F 14/08/2019 Manchester City (4х4) 3-2 Manchester United (4х4)
F 12/08/2019 Manchester United (4х4) 1-1 Manchester City (4х4)
F 09/08/2019 Manchester City (4х4) 0-1 Manchester United (4х4)
F 08/08/2019 Manchester United (4х4) 6-3 Manchester City (4х4)
F 07/08/2019 Manchester City (4х4) 1-5 Manchester United (4х4)
F 05/08/2019 Manchester City (4х4) 2-2 Manchester United (4х4)
F 02/08/2019 Manchester City (4х4) 3-5 Manchester United (4х4)
F 01/08/2019 Manchester United (4х4) 6-1 Manchester City (4х4)
F 31/07/2019 Manchester United (4х4) 3-5 Manchester City (4х4)
F 29/07/2019 Manchester City (4х4) 1-1 Manchester United (4х4)
F 26/07/2019 Manchester United (4х4) 3-1 Manchester City (4х4)
F 25/07/2019 Manchester City (4х4) 6-1 Manchester United (4х4)
F 24/07/2019 Manchester United (4х4) 3-2 Manchester City (4х4)
F 22/07/2019 Manchester United (4х4) 1-3 Manchester City (4х4)
F 19/07/2019 Manchester United (4х4) 2-4 Manchester City (4х4)
F 18/07/2019 Manchester City (4х4) 4-5 Manchester United (4х4)
F 17/07/2019 Manchester City (4х4) 4-3 Manchester United (4х4)
Liên hệ