5th April 2:21pm (GMT-5)

Lokomotiv (nghiệp dư) vs Spartak (nghiệp dư)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
65 23 55
Thống kê
349 Bàn Thắng 351
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 03/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 02/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 01/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 31/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-4 Spartak (nghiệp dư)
F 30/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-2 Spartak (nghiệp dư)
F 27/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-3 Spartak (nghiệp dư)
F 26/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 25/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-4 Spartak (nghiệp dư)
F 24/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-6 Spartak (nghiệp dư)
F 23/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-6 Spartak (nghiệp dư)
F 20/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 19/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 18/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-2 Spartak (nghiệp dư)
F 17/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 16/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 13/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 12/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 11/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 10/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 09/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Spartak (nghiệp dư)
F 05/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 04/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-5 Spartak (nghiệp dư)
F 03/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Spartak (nghiệp dư)
F 02/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 01/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-4 Spartak (nghiệp dư)
F 27/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-1 Spartak (nghiệp dư)
F 26/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Spartak (nghiệp dư)
F 25/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 24/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-4 Spartak (nghiệp dư)
F 23/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-2 Spartak (nghiệp dư)
F 20/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 19/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 18/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 17/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-1 Spartak (nghiệp dư)
F 16/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-4 Spartak (nghiệp dư)
F 13/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 12/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 11/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 10/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 09/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-0 Spartak (nghiệp dư)
F 06/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 05/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-5 Spartak (nghiệp dư)
F 04/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 03/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 02/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 29/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-2 Spartak (nghiệp dư)
F 28/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-3 Spartak (nghiệp dư)
F 27/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 26/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-0 Spartak (nghiệp dư)
F 23/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 22/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-1 Spartak (nghiệp dư)
F 21/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 20/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 19/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-2 Spartak (nghiệp dư)
F 16/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 15/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 14/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 13/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-4 Spartak (nghiệp dư)
F 12/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-1 Spartak (nghiệp dư)
F 09/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-0 Spartak (nghiệp dư)
F 08/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 08/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 07/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 06/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 27/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 26/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-1 Spartak (nghiệp dư)
F 25/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 24/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-1 Spartak (nghiệp dư)
F 23/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 20/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Spartak (nghiệp dư)
F 19/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 18/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 17/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 16/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-5 Spartak (nghiệp dư)
F 13/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-2 Spartak (nghiệp dư)
F 12/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-5 Spartak (nghiệp dư)
F 11/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-6 Spartak (nghiệp dư)
F 10/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 08/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-4 Spartak (nghiệp dư)
F 06/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-2 Spartak (nghiệp dư)
F 05/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-4 Spartak (nghiệp dư)
F 04/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 03/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-4 Spartak (nghiệp dư)
F 02/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-4 Spartak (nghiệp dư)
F 29/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 28/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 27/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 26/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 25/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 22/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 21/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 20/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 19/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 18/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-5 Spartak (nghiệp dư)
F 15/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-4 Spartak (nghiệp dư)
F 14/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 13/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 12/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 11/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 08/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-1 Spartak (nghiệp dư)
F 07/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-3 Spartak (nghiệp dư)
F 06/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-6 Spartak (nghiệp dư)
F 05/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-0 Spartak (nghiệp dư)
F 04/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 01/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 31/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-4 Spartak (nghiệp dư)
F 30/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 29/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-3 Spartak (nghiệp dư)
F 28/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 25/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-4 Spartak (nghiệp dư)
F 24/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-0 Spartak (nghiệp dư)
F 23/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Spartak (nghiệp dư)
F 22/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 21/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 18/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 17/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 16/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 15/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-3 Spartak (nghiệp dư)
F 14/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Spartak (nghiệp dư)
F 11/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 10/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 09/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 08/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 07/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 04/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 03/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 02/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 01/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 30/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-4 Spartak (nghiệp dư)
F 27/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 26/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 25/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 24/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 23/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 20/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 19/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-5 Spartak (nghiệp dư)
F 18/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 17/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 16/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 13/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 12/09/2019 Spartak (nghiệp dư) 2-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 11/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-5 Spartak (nghiệp dư)
F 10/09/2019 Spartak (nghiệp dư) 2-5 Lokomotiv (nghiệp dư)
Liên hệ