16th October 5:07am (GMT-5)

Lokomotiv (nghiệp dư) vs Spartak (nghiệp dư)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
15 4 8
Thống kê
79 Bàn Thắng 69
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 04:00 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 15/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-3 Spartak (nghiệp dư)
F 14/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Spartak (nghiệp dư)
F 11/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 10/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 09/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 08/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 07/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 04/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 03/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 02/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 01/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 30/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-4 Spartak (nghiệp dư)
F 27/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 26/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 25/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 24/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 23/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 20/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 19/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-5 Spartak (nghiệp dư)
F 18/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 17/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 16/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 13/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 12/09/2019 Spartak (nghiệp dư) 2-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 11/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-5 Spartak (nghiệp dư)
F 10/09/2019 Spartak (nghiệp dư) 2-5 Lokomotiv (nghiệp dư)
Liên hệ