15th July 7:18pm (GMT-5)

Lokomotiv (nghiệp dư) vs Spartak (nghiệp dư)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
108 31 84
Thống kê
643 Bàn Thắng 619
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 00:30 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-3 Spartak (nghiệp dư)
F 14/07/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 13/07/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-3 Spartak (nghiệp dư)
F 10/07/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-3 Spartak (nghiệp dư)
F 09/07/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-2 Spartak (nghiệp dư)
F 08/07/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 07/07/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-1 Spartak (nghiệp dư)
F 06/07/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Spartak (nghiệp dư)
F 03/07/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-1 Spartak (nghiệp dư)
F 02/07/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-6 Spartak (nghiệp dư)
F 01/07/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-3 Spartak (nghiệp dư)
F 30/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 29/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Spartak (nghiệp dư)
F 25/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-2 Spartak (nghiệp dư)
F 24/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 23/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-2 Spartak (nghiệp dư)
F 22/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-3 Spartak (nghiệp dư)
F 19/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 18/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-5 Spartak (nghiệp dư)
F 17/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-5 Spartak (nghiệp dư)
F 16/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-7 Spartak (nghiệp dư)
F 15/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-5 Spartak (nghiệp dư)
F 13/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 12/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 11/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Spartak (nghiệp dư)
F 10/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-7 Spartak (nghiệp dư)
F 09/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Spartak (nghiệp dư)
F 08/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 05/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-1 Spartak (nghiệp dư)
F 04/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 9-6 Spartak (nghiệp dư)
F 03/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 02/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-7 Spartak (nghiệp dư)
F 01/06/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 7-5 Spartak (nghiệp dư)
F 31/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Spartak (nghiệp dư)
F 30/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 29/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 28/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-7 Spartak (nghiệp dư)
F 27/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-1 Spartak (nghiệp dư)
F 26/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 25/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 24/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-4 Spartak (nghiệp dư)
F 23/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-3 Spartak (nghiệp dư)
F 22/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Spartak (nghiệp dư)
F 21/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-1 Spartak (nghiệp dư)
F 20/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-3 Spartak (nghiệp dư)
F 19/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 18/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-6 Spartak (nghiệp dư)
F 15/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 14/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 13/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-8 Spartak (nghiệp dư)
F 12/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-5 Spartak (nghiệp dư)
F 11/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 10/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 08/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 07/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-5 Spartak (nghiệp dư)
F 07/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 06/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 05/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-6 Spartak (nghiệp dư)
F 04/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-1 Spartak (nghiệp dư)
F 03/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 02/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 01/05/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-5 Spartak (nghiệp dư)
F 30/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 29/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 7-4 Spartak (nghiệp dư)
F 28/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-4 Spartak (nghiệp dư)
F 27/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-2 Spartak (nghiệp dư)
F 26/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 25/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-4 Spartak (nghiệp dư)
F 24/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-1 Spartak (nghiệp dư)
F 23/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-5 Spartak (nghiệp dư)
F 22/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-5 Spartak (nghiệp dư)
F 21/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-4 Spartak (nghiệp dư)
F 20/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 17/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 7-1 Spartak (nghiệp dư)
F 16/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-4 Spartak (nghiệp dư)
F 15/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 14/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-2 Spartak (nghiệp dư)
F 13/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-4 Spartak (nghiệp dư)
F 10/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-5 Spartak (nghiệp dư)
F 09/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 03/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 02/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 01/04/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 31/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-4 Spartak (nghiệp dư)
F 30/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-2 Spartak (nghiệp dư)
F 27/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-3 Spartak (nghiệp dư)
F 26/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 25/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-4 Spartak (nghiệp dư)
F 24/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-6 Spartak (nghiệp dư)
F 23/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-6 Spartak (nghiệp dư)
F 20/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 19/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 18/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-2 Spartak (nghiệp dư)
F 17/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 16/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 13/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 12/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 11/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 10/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 09/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Spartak (nghiệp dư)
F 05/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 04/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-5 Spartak (nghiệp dư)
F 03/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Spartak (nghiệp dư)
F 02/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 01/03/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-4 Spartak (nghiệp dư)
F 27/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-1 Spartak (nghiệp dư)
F 26/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Spartak (nghiệp dư)
F 25/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 24/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-4 Spartak (nghiệp dư)
F 23/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-2 Spartak (nghiệp dư)
F 20/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 19/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 18/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 17/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-1 Spartak (nghiệp dư)
F 16/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-4 Spartak (nghiệp dư)
F 13/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 12/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 11/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 10/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 09/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-0 Spartak (nghiệp dư)
F 06/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 05/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-5 Spartak (nghiệp dư)
F 04/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 03/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 02/02/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 29/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-2 Spartak (nghiệp dư)
F 28/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-3 Spartak (nghiệp dư)
F 27/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 26/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-0 Spartak (nghiệp dư)
F 23/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 22/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-1 Spartak (nghiệp dư)
F 21/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 20/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 19/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-2 Spartak (nghiệp dư)
F 16/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 15/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 14/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 13/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-4 Spartak (nghiệp dư)
F 12/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-1 Spartak (nghiệp dư)
F 09/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-0 Spartak (nghiệp dư)
F 08/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 08/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 07/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 06/01/2020 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 27/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 26/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-1 Spartak (nghiệp dư)
F 25/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 24/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-1 Spartak (nghiệp dư)
F 23/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 20/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Spartak (nghiệp dư)
F 19/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 18/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 17/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 16/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-5 Spartak (nghiệp dư)
F 13/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-2 Spartak (nghiệp dư)
F 12/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-5 Spartak (nghiệp dư)
F 11/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-6 Spartak (nghiệp dư)
F 10/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 08/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-4 Spartak (nghiệp dư)
F 06/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-2 Spartak (nghiệp dư)
F 05/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-4 Spartak (nghiệp dư)
F 04/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 03/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-4 Spartak (nghiệp dư)
F 02/12/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-4 Spartak (nghiệp dư)
F 29/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 28/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 27/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 26/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 25/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 22/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 21/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 20/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 19/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 18/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-5 Spartak (nghiệp dư)
F 15/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-4 Spartak (nghiệp dư)
F 14/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 13/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 12/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 11/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 08/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-1 Spartak (nghiệp dư)
F 07/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-3 Spartak (nghiệp dư)
F 06/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-6 Spartak (nghiệp dư)
F 05/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-0 Spartak (nghiệp dư)
F 04/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 01/11/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 31/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-4 Spartak (nghiệp dư)
F 30/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 29/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-3 Spartak (nghiệp dư)
F 28/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 25/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-4 Spartak (nghiệp dư)
F 24/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-0 Spartak (nghiệp dư)
F 23/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Spartak (nghiệp dư)
F 22/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 21/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 18/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 17/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 16/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 15/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 6-3 Spartak (nghiệp dư)
F 14/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Spartak (nghiệp dư)
F 11/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 10/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 09/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 08/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 07/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-0 Spartak (nghiệp dư)
F 04/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 03/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 02/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 01/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-5 Spartak (nghiệp dư)
F 30/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-4 Spartak (nghiệp dư)
F 27/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 26/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 25/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 24/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-0 Spartak (nghiệp dư)
F 23/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 20/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Spartak (nghiệp dư)
F 19/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-5 Spartak (nghiệp dư)
F 18/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 17/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 16/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 13/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 12/09/2019 Spartak (nghiệp dư) 2-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 11/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 5-5 Spartak (nghiệp dư)
F 10/09/2019 Spartak (nghiệp dư) 2-5 Lokomotiv (nghiệp dư)
Liên hệ