18th October 3:21pm (GMT-5)

Lokomotiv (nghiệp dư) vs Arsenal (nghiệp dư)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
6 6 17
Thống kê
55 Bàn Thắng 71
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 02:30 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 17/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 16/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 15/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-0 Arsenal (nghiệp dư)
F 14/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 11/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 10/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 09/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 08/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 07/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 03/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 02/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 01/10/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 0-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 30/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 27/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 26/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 25/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 4-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 24/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 23/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 1-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 20/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 19/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 18/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 1-0 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 17/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 16/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 13/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 12/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-0 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 11/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 10/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 09/09/2019 Lokomotiv (nghiệp dư) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
Liên hệ