25th May 5:07pm (GMT-5)

KS Teuta Durres vs Laci

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
13 8 17
Thống kê
38 Bàn Thắng 47
9 Thẻ Vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
29/07 KS Teuta Durres - Laci
03/06 Laci - KS Teuta Durres
HoãnL 23/05/2020 KS Teuta Durres - Laci
HoãnL 14/03/2020 Laci - KS Teuta Durres
F 21/01/2020 KS Teuta Durres 4 0-1 Laci 2
F 23/10/2019 Laci 1 3-0 KS Teuta Durres 3
F 16/06/2019 KS Teuta Durres 1-2 Laci 1
F 30/05/2019 KS Teuta Durres 2 2-0 Laci
F 06/04/2019 Laci 5-0 KS Teuta Durres
F 22/12/2018 KS Teuta Durres 1-1 Laci
F 20/10/2018 Laci 0-3 KS Teuta Durres
F 23/05/2018 Laci 4-2 KS Teuta Durres
F 31/03/2018 KS Teuta Durres 1-0 Laci
F 04/02/2018 Laci 0-0 KS Teuta Durres
F 04/11/2017 KS Teuta Durres 1-1 Laci
F 27/05/2017 Laci 2-1 KS Teuta Durres
F 01/04/2017 KS Teuta Durres 2-0 Laci
F 22/12/2016 Laci 0-2 KS Teuta Durres
F 30/10/2016 KS Teuta Durres 3-1 Laci
F 14/05/2016 KS Teuta Durres 3-0 Laci
F 13/03/2016 Laci 1-2 KS Teuta Durres
F 18/12/2015 KS Teuta Durres 0-1 Laci
F 25/10/2015 Laci 2-2 KS Teuta Durres
F 17/04/2015 Laci 1-0 KS Teuta Durres
F 14/02/2015 KS Teuta Durres 1-3 Laci
F 23/11/2014 Laci 3-0 KS Teuta Durres
F 14/09/2014 KS Teuta Durres 0-0 Laci
F 20/04/2014 Laci 1-0 KS Teuta Durres
F 22/02/2014 Laci 2-1 KS Teuta Durres
F 26/10/2013 KS Teuta Durres 2-1 Laci
F 03/05/2013 KS Teuta Durres 1-0 Laci
F 20/02/2013 KS Teuta Durres 1-2 Laci
F 09/12/2012 Laci 4-0 KS Teuta Durres
F 25/11/2012 Laci 1-0 KS Teuta Durres
F 25/04/2012 Laci 1-0 KS Teuta Durres
F 27/11/2011 KS Teuta Durres 1-0 Laci
F 16/05/2011 KS Teuta Durres 3-2 Laci
F 21/11/2010 Laci 1-0 KS Teuta Durres
F 21/08/2010 KS Teuta Durres 0-0 Laci
F 02/04/2010 KS Teuta Durres 0-0 Laci
F 24/01/2010 Laci 0-0 KS Teuta Durres
F 18/10/2009 KS Teuta Durres 2-1 Laci
Liên hệ