20th October 10:59am (GMT-5)

Krasnodar (nghiệp dư) vs Spartak (nghiệp dư)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
8 8 14
Thống kê
70 Bàn Thắng 81
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 18/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 17/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 16/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-4 Spartak (nghiệp dư)
F 15/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-0 Spartak (nghiệp dư)
F 14/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 11/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-6 Spartak (nghiệp dư)
F 10/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-0 Spartak (nghiệp dư)
F 09/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 08/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-4 Spartak (nghiệp dư)
F 07/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 04/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 03/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-2 Spartak (nghiệp dư)
F 02/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 01/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-4 Spartak (nghiệp dư)
F 30/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 27/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 26/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Spartak (nghiệp dư)
F 25/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-4 Spartak (nghiệp dư)
F 24/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-4 Spartak (nghiệp dư)
F 23/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-2 Spartak (nghiệp dư)
F 20/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 19/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 18/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 17/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-1 Spartak (nghiệp dư)
F 16/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-2 Spartak (nghiệp dư)
F 13/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-3 Spartak (nghiệp dư)
F 12/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
F 11/09/2019 Spartak (nghiệp dư) 3-3 Krasnodar (nghiệp dư)
F 10/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-4 Spartak (nghiệp dư)
F 09/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Spartak (nghiệp dư)
Liên hệ