29th May 11:18pm (GMT-5)

Krasnodar (nghiệp dư) vs Lokomotiv (nghiệp dư)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
28 8 23
Thống kê
141 Bàn Thắng 136
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 28/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-0 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 27/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-5 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 26/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-4 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 25/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 24/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 21/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 20/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 20/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 18/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 17/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 14/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-0 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 13/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 12/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 11/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 6-4 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 10/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-4 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 07/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 06/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 05/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 04/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-0 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 03/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 01/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 31/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 30/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 29/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 28/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-0 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 25/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-0 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 24/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 23/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-4 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 22/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-0 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 21/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 18/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-0 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 17/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 16/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-5 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 15/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 14/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 11/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-4 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 10/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-4 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 09/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 08/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-4 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 07/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 04/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 03/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 02/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-4 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 01/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 30/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 27/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 26/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 25/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 24/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 23/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 20/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 19/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 18/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 17/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 16/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-1 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 13/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-5 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 12/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 11/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-2 Lokomotiv (nghiệp dư)
F 10/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-5 Lokomotiv (nghiệp dư)
Liên hệ