6th July 10:17pm (GMT-5)

Krasnodar (nghiệp dư) vs Arsenal (nghiệp dư)

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
31 9 30
Thống kê
171 Bàn Thắng 174
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 05/06/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 3-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 29/05/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 4-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 23/04/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 4-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 22/04/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 3-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 21/04/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 5-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 25/03/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 6-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 28/02/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 07/02/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 1-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 06/02/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 3-7 Arsenal (nghiệp dư)
F 21/01/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 4-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 10/01/2020 Krasnodar (nghiệp dư) 2-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 25/12/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-1 Krasnodar (nghiệp dư)
F 28/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-0 Krasnodar (nghiệp dư)
F 27/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-1 Krasnodar (nghiệp dư)
F 26/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-2 Krasnodar (nghiệp dư)
F 25/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-1 Krasnodar (nghiệp dư)
F 22/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 5-2 Krasnodar (nghiệp dư)
F 21/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 3-2 Krasnodar (nghiệp dư)
F 20/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-2 Krasnodar (nghiệp dư)
F 19/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-1 Krasnodar (nghiệp dư)
F 18/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 5-3 Krasnodar (nghiệp dư)
F 15/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-1 Krasnodar (nghiệp dư)
F 14/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-0 Krasnodar (nghiệp dư)
F 12/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-3 Krasnodar (nghiệp dư)
F 11/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-4 Krasnodar (nghiệp dư)
F 08/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-4 Krasnodar (nghiệp dư)
F 07/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-3 Krasnodar (nghiệp dư)
F 06/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-3 Krasnodar (nghiệp dư)
F 05/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-4 Krasnodar (nghiệp dư)
F 04/11/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-1 Krasnodar (nghiệp dư)
F 01/11/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 31/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 30/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 29/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 28/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 25/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 24/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 23/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 22/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 21/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-0 Arsenal (nghiệp dư)
F 18/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 17/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 16/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 15/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 14/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 5-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 11/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-5 Arsenal (nghiệp dư)
F 10/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 09/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 08/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 07/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 04/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 03/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 02/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-6 Arsenal (nghiệp dư)
F 01/10/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 0-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 30/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 27/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 1-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 26/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 25/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 24/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-0 Arsenal (nghiệp dư)
F 23/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 4-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 20/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 19/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 0-1 Krasnodar (nghiệp dư)
F 18/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-0 Krasnodar (nghiệp dư)
F 17/09/2019 Arsenal (nghiệp dư) 2-3 Krasnodar (nghiệp dư)
F 16/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-2 Arsenal (nghiệp dư)
F 13/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-3 Arsenal (nghiệp dư)
F 12/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-1 Arsenal (nghiệp dư)
F 11/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 2-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 10/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
F 09/09/2019 Krasnodar (nghiệp dư) 3-4 Arsenal (nghiệp dư)
Liên hệ