7th July 12:00am (GMT-5)

INTER BAKU vs Neftchi Baku

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
16 13 23
Thống kê
54 Bàn Thắng 66
24 Thẻ Vàng 19
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
INTER BAKU - Neftchi Baku
INTER BAKU - Neftchi Baku
F 16/02/2020 Neftchi Baku 5 3-1 INTER BAKU 1
F 09/11/2019 INTER BAKU 3 2-1 Neftchi Baku 4
F 22/09/2019 Neftchi Baku 1 3 0-0 INTER BAKU 4
F 30/03/2019 INTER BAKU 2 0-1 Neftchi Baku 1
F 10/02/2019 Neftchi Baku 1 2-0 INTER BAKU 5
F 03/11/2018 INTER BAKU 2 0-1 Neftchi Baku 2
F 16/09/2018 Neftchi Baku 1 2-0 INTER BAKU 3
F 28/04/2018 INTER BAKU 3 2-1 Neftchi Baku 1
F 09/03/2018 Neftchi Baku 1 3-2 INTER BAKU 1
F 14/01/2018 INTER BAKU 2-1 Neftchi Baku
F 25/11/2017 Neftchi Baku 3-1 INTER BAKU
F 29/09/2017 INTER BAKU 0-2 Neftchi Baku
F 18/03/2017 Neftchi Baku 2-1 INTER BAKU
F 09/02/2017 INTER BAKU 1-3 Neftchi Baku
F 05/11/2016 Neftchi Baku 2-1 INTER BAKU
F 18/09/2016 INTER BAKU 2-1 Neftchi Baku
F 15/05/2016 Neftchi Baku 4-2 INTER BAKU
F 30/03/2016 INTER BAKU 0-0 Neftchi Baku
F 28/10/2015 Neftchi Baku 1-1 INTER BAKU
F 17/08/2015 INTER BAKU 1-0 Neftchi Baku
F 08/05/2015 INTER BAKU 4-0 Neftchi Baku
F 21/04/2015 INTER BAKU 2-1 Neftchi Baku
F 13/04/2015 Neftchi Baku 2-0 INTER BAKU
F 08/03/2015 Neftchi Baku 0-2 INTER BAKU
F 18/12/2014 INTER BAKU 2-1 Neftchi Baku
F 26/10/2014 Neftchi Baku 0-0 INTER BAKU
F 12/04/2014 INTER BAKU 2-1 Neftchi Baku
F 19/03/2014 Neftchi Baku 0-0 INTER BAKU
F 12/03/2014 INTER BAKU 1-1 Neftchi Baku
F 19/02/2014 Neftchi Baku 2-2 INTER BAKU
F 23/11/2013 INTER BAKU 3-1 Neftchi Baku
F 12/09/2013 Neftchi Baku 3-1 INTER BAKU
F 28/04/2013 Neftchi Baku 2-0 INTER BAKU
F 30/03/2013 INTER BAKU 0-1 Neftchi Baku
F 23/02/2013 Neftchi Baku 2-0 INTER BAKU
F 25/12/2012 INTER BAKU 1-1 Neftchi Baku
HoãnL 28/09/2012 INTER BAKU - Neftchi Baku
F 25/04/2012 Neftchi Baku 1-0 INTER BAKU
F 18/04/2012 INTER BAKU 0-0 Neftchi Baku
F 14/04/2012 Neftchi Baku 2-1 INTER BAKU
F 18/03/2012 INTER BAKU 1-2 Neftchi Baku
F 17/12/2011 INTER BAKU 2-1 Neftchi Baku
F 16/10/2011 Neftchi Baku 0-1 INTER BAKU
F 08/05/2011 Neftchi Baku 0-0 INTER BAKU
F 09/04/2011 INTER BAKU 1-1 Neftchi Baku
F 06/11/2010 Neftchi Baku 1-1 INTER BAKU
F 28/08/2010 INTER BAKU 0-2 Neftchi Baku
F 18/04/2010 Neftchi Baku 1-0 INTER BAKU
F 17/03/2010 INTER BAKU 2-1 Neftchi Baku
F 13/03/2010 INTER BAKU 1-1 Neftchi Baku
F 07/03/2010 Neftchi Baku 0-3 INTER BAKU
F 21/02/2010 INTER BAKU 1-0 Neftchi Baku
F 22/11/2009 Neftchi Baku 2-1 INTER BAKU
Liên hệ