21st November 11:39pm (GMT-5)

Inter team vs Bayern team

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
22 5 25
Thống kê
152 Bàn Thắng 162
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
22/11 Inter team - Bayern team
F 14:00 Bayern team 2-4 Inter team
F 20/11/2019 Inter team 2-1 Bayern team
F 19/11/2019 Inter team 2-4 Bayern team
F 14/11/2019 Inter team 3-4 Bayern team
F 13/11/2019 Bayern team 2-1 Inter team
F 12/11/2019 Inter team 4-2 Bayern team
F 11/11/2019 Inter team 4-1 Bayern team
F 08/11/2019 Inter team 4-7 Bayern team
F 07/11/2019 Inter team 1-2 Bayern team
F 05/11/2019 Inter team 6-4 Bayern team
F 04/11/2019 Bayern team 2-5 Inter team
F 01/11/2019 Bayern team 3-0 Inter team
F 31/10/2019 Inter team 5-2 Bayern team
F 30/10/2019 Inter team 7-2 Bayern team
F 29/10/2019 Inter team 7-2 Bayern team
F 25/10/2019 Bayern team 2-3 Inter team
F 24/10/2019 Inter team 2-3 Bayern team
F 23/10/2019 Inter team 0-4 Bayern team
F 22/10/2019 Inter team 2-2 Bayern team
F 21/10/2019 Bayern team 3-2 Inter team
F 18/10/2019 Bayern team 3-4 Inter team
F 17/10/2019 Inter team 5-5 Bayern team
F 16/10/2019 Inter team 7-3 Bayern team
F 15/10/2019 Inter team 5-7 Bayern team
F 14/10/2019 Bayern team 3-3 Inter team
F 08/10/2019 Bayern team 2-0 Inter team
F 03/10/2019 Inter team 0-1 Bayern team
F 02/10/2019 Bayern team 4-3 Inter team
F 30/09/2019 Bayern team 3-4 Inter team
F 27/09/2019 Inter team 3-1 Bayern team
F 26/09/2019 Bayern team 4-9 Inter team
F 25/09/2019 Inter team 3-9 Bayern team
F 24/09/2019 Bayern team 4-3 Inter team
F 23/09/2019 Bayern team 0-5 Inter team
F 20/09/2019 Bayern team 3-6 Inter team
F 19/09/2019 Bayern team 2-5 Inter team
F 18/09/2019 Inter team 1-4 Bayern team
F 17/09/2019 Bayern team 5-1 Inter team
F 16/09/2019 Bayern team 2-6 Inter team
F 13/09/2019 Bayern team 0-0 Inter team
F 12/09/2019 Bayern team 1-2 Inter team
F 11/09/2019 Bayern team 2-1 Inter team
F 10/09/2019 Inter team 0-7 Bayern team
F 09/09/2019 Bayern team 8-0 Inter team
F 06/09/2019 Bayern team 9-1 Inter team
F 05/09/2019 Bayern team 1-2 Inter team
F 04/09/2019 Bayern team 1-0 Inter team
F 03/09/2019 Bayern team 3-2 Inter team
F 02/09/2019 Inter team 2-5 Bayern team
F 23/08/2019 Inter team 0-3 Bayern team
F 22/08/2019 Inter team 4-2 Bayern team
F 21/08/2019 Bayern team 1-1 Inter team
Liên hệ