13th July 1:38pm (GMT-5)

Gremio LK vs Palmeiras LK

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
34 8 27
Thống kê
125 Bàn Thắng 109
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 13/01/2020 Gremio LK 0-0 Palmeiras LK
F 05/01/2020 Gremio LK 2-1 Palmeiras LK
F 02/01/2020 Gremio LK 2-1 Palmeiras LK
F 31/12/2019 Gremio LK 0-3 Palmeiras LK
F 26/12/2019 Palmeiras LK 0-2 Gremio LK
F 26/12/2019 Gremio LK 0-1 Palmeiras LK
F 24/12/2019 Gremio LK 2-1 Palmeiras LK
F 23/12/2019 Gremio LK 4-0 Palmeiras LK
F 20/12/2019 Gremio LK 2-3 Palmeiras LK
F 18/12/2019 Gremio LK 4-2 Palmeiras LK
F 12/12/2019 Gremio LK 3-5 Palmeiras LK
F 08/12/2019 Gremio LK 3-6 Palmeiras LK
F 06/12/2019 Gremio LK 4-3 Palmeiras LK
F 05/12/2019 Gremio LK 2-4 Palmeiras LK
F 03/12/2019 Gremio LK 0-2 Palmeiras LK
F 01/12/2019 Gremio LK 4-1 Palmeiras LK
F 27/11/2019 Gremio LK 5-1 Palmeiras LK
F 25/11/2019 Gremio LK 1-2 Palmeiras LK
F 19/11/2019 Gremio LK 4-2 Palmeiras LK
F 14/11/2019 Gremio LK 5-1 Palmeiras LK
F 13/11/2019 Gremio LK 1-0 Palmeiras LK
F 11/11/2019 Gremio LK 0-2 Palmeiras LK
F 10/11/2019 Gremio LK 1-0 Palmeiras LK
F 06/11/2019 Gremio LK 0-3 Palmeiras LK
F 05/11/2019 Gremio LK 1-0 Palmeiras LK
F 04/11/2019 Gremio LK 1-1 Palmeiras LK
F 04/11/2019 Gremio LK 2-1 Palmeiras LK
F 31/10/2019 Gremio LK 0-1 Palmeiras LK
F 30/10/2019 Gremio LK 0-3 Palmeiras LK
F 28/10/2019 Gremio LK 2-0 Palmeiras LK
F 25/10/2019 Gremio LK 0-1 Palmeiras LK
F 22/10/2019 Gremio LK 0-1 Palmeiras LK
F 21/10/2019 Gremio LK 3-1 Palmeiras LK
F 21/10/2019 Gremio LK 0-1 Palmeiras LK
F 17/10/2019 Gremio LK 1-4 Palmeiras LK
F 10/10/2019 Gremio LK 1-1 Palmeiras LK
F 10/10/2019 Gremio LK 2-1 Palmeiras LK
F 08/10/2019 Gremio LK 1-0 Palmeiras LK
F 06/10/2019 Gremio LK 2-1 Palmeiras LK
F 03/10/2019 Gremio LK 0-2 Palmeiras LK
F 02/10/2019 Gremio LK 0-3 Palmeiras LK
F 01/10/2019 Gremio LK 3-1 Palmeiras LK
F 30/09/2019 Gremio LK 3-0 Palmeiras LK
F 29/09/2019 Gremio LK 1-2 Palmeiras LK
F 26/09/2019 Gremio LK 1-0 Palmeiras LK
F 25/09/2019 Gremio LK 2-1 Palmeiras LK
F 24/09/2019 Gremio LK 2-1 Palmeiras LK
F 23/09/2019 Palmeiras LK 2-1 Gremio LK
F 22/09/2019 Gremio LK 4-1 Palmeiras LK
F 19/09/2019 Gremio LK 1-2 Palmeiras LK
F 18/09/2019 Gremio LK 1-0 Palmeiras LK
F 17/09/2019 Palmeiras LK 1-1 Gremio LK
F 16/09/2019 Gremio LK 2-1 Palmeiras LK
F 15/09/2019 Palmeiras LK 3-2 Gremio LK
F 12/09/2019 Palmeiras LK 3-2 Gremio LK
F 12/09/2019 Gremio LK 1-1 Palmeiras LK
F 10/09/2019 Palmeiras LK 1-1 Gremio LK
F 09/09/2019 Gremio LK 0-0 Palmeiras LK
F 08/09/2019 Palmeiras LK 0-2 Gremio LK
F 05/09/2019 Gremio LK 1-1 Palmeiras LK
F 04/09/2019 Gremio LK 3-2 Palmeiras LK
F 03/09/2019 Palmeiras LK 5-2 Gremio LK
F 02/09/2019 Gremio LK 3-5 Palmeiras LK
F 01/09/2019 Gremio LK 2-4 Palmeiras LK
F 29/08/2019 Gremio LK 3-1 Palmeiras LK
F 28/08/2019 Gremio LK 7-0 Palmeiras LK
F 27/08/2019 Gremio LK 5-2 Palmeiras LK
F 26/08/2019 Palmeiras LK 2-0 Gremio LK
F 25/08/2019 Gremio LK 2-1 Palmeiras LK
Liên hệ