25th May 10:52pm (GMT-5)

Flamengo RJ vs Atletico MG

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
15 9 12
Thống kê
51 Bàn Thắng 54
7 Thẻ Vàng 9
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
22/08 Atletico MG - Flamengo RJ
HoãnL 02/05/2020 Flamengo RJ - Atletico MG
F 10/10/2019 Flamengo RJ 3-1 Atletico MG 3
F 18/05/2019 Atletico MG 1 3 2-1 Flamengo RJ 1
F 23/09/2018 Flamengo RJ 2 2-1 Atletico MG 2
F 26/05/2018 Atletico MG 1 0-1 Flamengo RJ 4
F 13/08/2017 Atletico MG 2-0 Flamengo RJ
F 13/05/2017 Flamengo RJ 1-1 Atletico MG
F 29/10/2016 Atletico MG 2-2 Flamengo RJ
F 10/07/2016 Flamengo RJ 2-0 Atletico MG
F 27/01/2016 Atletico MG 0-2 Flamengo RJ
F 20/09/2015 Atletico MG 4-1 Flamengo RJ
F 20/06/2015 Flamengo RJ 0-2 Atletico MG
F 19/11/2014 Atletico MG 4-0 Flamengo RJ
F 05/11/2014 Atletico MG 4-1 Flamengo RJ
F 29/10/2014 Flamengo RJ 2-0 Atletico MG
F 20/08/2014 Flamengo RJ 2-1 Atletico MG
F 20/10/2013 Atletico MG 1-0 Flamengo RJ
F 04/08/2013 Flamengo RJ 3-0 Atletico MG
F 31/10/2012 Atletico MG 1-1 Flamengo RJ
F 26/09/2012 Flamengo RJ 2-1 Atletico MG
HoãnL 04/08/2012 Flamengo RJ - Atletico MG
F 21/09/2011 Atletico MG 1-1 Flamengo RJ
F 25/06/2011 Flamengo RJ 4-1 Atletico MG
F 13/11/2010 Atletico MG 4-1 Flamengo RJ
F 26/08/2010 Flamengo RJ 0-0 Atletico MG
F 08/11/2009 Atletico MG 1-3 Flamengo RJ
F 30/07/2009 Flamengo RJ 3-1 Atletico MG
F 11/10/2008 Flamengo RJ 0-3 Atletico MG
F 09/07/2008 Atletico MG 1-1 Flamengo RJ
F 29/09/2007 Flamengo RJ 1-0 Atletico MG
F 04/07/2007 Atletico MG 1-1 Flamengo RJ
F 03/05/2006 Atletico MG 0-0 Flamengo RJ
F 26/04/2006 Flamengo RJ 4-1 Atletico MG
F 11/10/2005 Flamengo RJ 1-2 Atletico MG
F 03/07/2005 Atletico MG 3-1 Flamengo RJ
F 14/11/2004 Atletico MG 6-1 Flamengo RJ
F 24/07/2004 Flamengo RJ 0-0 Atletico MG
F 06/11/2003 Flamengo RJ 3-2 Atletico MG
Liên hệ