25th May 11:52pm (GMT-5)

Flamengo LK vs San-Paulu LK

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
37 23 29
Thống kê
144 Bàn Thắng 134
0 Thẻ Vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 13/01/2020 San-Paulu LK 0-0 Flamengo LK
F 12/01/2020 Flamengo LK 0-0 San-Paulu LK
F 09/01/2020 Flamengo LK 1-1 San-Paulu LK
F 08/01/2020 San-Paulu LK 1-0 Flamengo LK
F 07/01/2020 Flamengo LK 1-0 San-Paulu LK
F 05/01/2020 San-Paulu LK 3-0 Flamengo LK
F 02/01/2020 San-Paulu LK 0-2 Flamengo LK
F 30/12/2019 San-Paulu LK 0-2 Flamengo LK
F 29/12/2019 Flamengo LK 0-0 San-Paulu LK
F 26/12/2019 Flamengo LK 3-0 San-Paulu LK
F 25/12/2019 San-Paulu LK 3-2 Flamengo LK
F 24/12/2019 San-Paulu LK 4-1 Flamengo LK
F 23/12/2019 Flamengo LK 0-1 San-Paulu LK
F 22/12/2019 San-Paulu LK 3-2 Flamengo LK
F 19/12/2019 San-Paulu LK 3-0 Flamengo LK
F 18/12/2019 Flamengo LK 2-0 San-Paulu LK
F 17/12/2019 San-Paulu LK 2-0 Flamengo LK
F 16/12/2019 Flamengo LK 1-0 San-Paulu LK
F 15/12/2019 Flamengo LK 3-1 San-Paulu LK
F 12/12/2019 San-Paulu LK 1-3 Flamengo LK
F 11/12/2019 Flamengo LK 4-1 San-Paulu LK
F 10/12/2019 Flamengo LK 0-3 San-Paulu LK
F 09/12/2019 Flamengo LK 1-2 San-Paulu LK
F 08/12/2019 San-Paulu LK 1-2 Flamengo LK
F 05/12/2019 San-Paulu LK 1-2 Flamengo LK
F 04/12/2019 San-Paulu LK 3-3 Flamengo LK
F 03/12/2019 San-Paulu LK 1-2 Flamengo LK
F 01/12/2019 San-Paulu LK 3-0 Flamengo LK
F 27/11/2019 San-Paulu LK 0-0 Flamengo LK
F 26/11/2019 San-Paulu LK 0-1 Flamengo LK
F 25/11/2019 San-Paulu LK 0-3 Flamengo LK
F 24/11/2019 Flamengo LK 2-1 San-Paulu LK
F 21/11/2019 San-Paulu LK 3-0 Flamengo LK
F 20/11/2019 Flamengo LK 1-1 San-Paulu LK
F 18/11/2019 Flamengo LK 0-3 San-Paulu LK
F 17/11/2019 Flamengo LK 1-1 San-Paulu LK
F 13/11/2019 San-Paulu LK 4-1 Flamengo LK
F 12/11/2019 Flamengo LK 1-1 San-Paulu LK
F 11/11/2019 San-Paulu LK 3-0 Flamengo LK
F 07/11/2019 San-Paulu LK 0-0 Flamengo LK
F 06/11/2019 San-Paulu LK 2-0 Flamengo LK
F 05/11/2019 San-Paulu LK 1-1 Flamengo LK
F 04/11/2019 San-Paulu LK 1-1 Flamengo LK
F 03/11/2019 San-Paulu LK 0-3 Flamengo LK
F 31/10/2019 San-Paulu LK 1-2 Flamengo LK
F 29/10/2019 San-Paulu LK 3-1 Flamengo LK
F 28/10/2019 Flamengo LK 0-0 San-Paulu LK
F 27/10/2019 San-Paulu LK 1-1 Flamengo LK
F 24/10/2019 San-Paulu LK 0-3 Flamengo LK
F 23/10/2019 Flamengo LK 2-3 San-Paulu LK
F 22/10/2019 San-Paulu LK 2-5 Flamengo LK
F 22/10/2019 San-Paulu LK 3-1 Flamengo LK
F 20/10/2019 San-Paulu LK 3-2 Flamengo LK
F 16/10/2019 Flamengo LK 0-1 San-Paulu LK
F 15/10/2019 Flamengo LK 3-2 San-Paulu LK
F 14/10/2019 Flamengo LK 2-2 San-Paulu LK
F 13/10/2019 Flamengo LK 1-1 San-Paulu LK
F 10/10/2019 San-Paulu LK 1-3 Flamengo LK
F 09/10/2019 San-Paulu LK 5-4 Flamengo LK
F 08/10/2019 San-Paulu LK 1-2 Flamengo LK
F 07/10/2019 Flamengo LK 1-2 San-Paulu LK
F 03/10/2019 San-Paulu LK 0-1 Flamengo LK
F 02/10/2019 San-Paulu LK 2-4 Flamengo LK
F 29/09/2019 San-Paulu LK 1-4 Flamengo LK
F 26/09/2019 San-Paulu LK 2-1 Flamengo LK
F 25/09/2019 San-Paulu LK 1-2 Flamengo LK
F 24/09/2019 San-Paulu LK 3-3 Flamengo LK
F 23/09/2019 Flamengo LK 0-3 San-Paulu LK
F 22/09/2019 San-Paulu LK 0-4 Flamengo LK
F 19/09/2019 San-Paulu LK 0-2 Flamengo LK
F 18/09/2019 San-Paulu LK 4-0 Flamengo LK
F 17/09/2019 Flamengo LK 2-0 San-Paulu LK
F 16/09/2019 San-Paulu LK 3-1 Flamengo LK
F 15/09/2019 Flamengo LK 2-1 San-Paulu LK
F 12/09/2019 Flamengo LK 1-1 San-Paulu LK
F 12/09/2019 San-Paulu LK 0-2 Flamengo LK
F 10/09/2019 Flamengo LK 2-2 San-Paulu LK
F 09/09/2019 San-Paulu LK 1-2 Flamengo LK
F 08/09/2019 Flamengo LK 1-1 San-Paulu LK
F 05/09/2019 San-Paulu LK 0-4 Flamengo LK
F 04/09/2019 San-Paulu LK 2-3 Flamengo LK
F 03/09/2019 Flamengo LK 2-2 San-Paulu LK
F 02/09/2019 San-Paulu LK 1-3 Flamengo LK
F 01/09/2019 San-Paulu LK 3-6 Flamengo LK
F 29/08/2019 San-Paulu LK 1-1 Flamengo LK
F 28/08/2019 San-Paulu LK 3-1 Flamengo LK
F 27/08/2019 San-Paulu LK 2-2 Flamengo LK
F 26/08/2019 Flamengo LK 2-0 San-Paulu LK
F 25/08/2019 San-Paulu LK 5-1 Flamengo LK
Liên hệ