2nd July 11:14am (GMT-5)

FK SUTJESKA vs FK RUDAR PLJEVLJA

Đối Đầu
Số Trận Thắng Hòa Số Trận Thắng
22 11 19
Thống kê
60 Bàn Thắng 55
8 Thẻ Vàng 9
0 Thẻ đỏ 0
Trận Đấu
F 30/06/2020 FK SUTJESKA 1 2-0 FK RUDAR PLJEVLJA 2
HoãnL 02/05/2020 FK SUTJESKA - FK RUDAR PLJEVLJA
F 29/02/2020 FK RUDAR PLJEVLJA 2 5-1 FK SUTJESKA 1 2
F 27/10/2019 FK SUTJESKA 3-0 FK RUDAR PLJEVLJA
F 18/08/2019 FK RUDAR PLJEVLJA 3 0-4 FK SUTJESKA 2
F 27/04/2019 FK SUTJESKA 1 4-0 FK RUDAR PLJEVLJA 1
F 02/03/2019 FK RUDAR PLJEVLJA 1 1-1 FK SUTJESKA 2
F 27/10/2018 FK SUTJESKA 2-0 FK RUDAR PLJEVLJA
F 18/08/2018 FK RUDAR PLJEVLJA 1-2 FK SUTJESKA
F 16/05/2018 FK RUDAR PLJEVLJA 2-1 FK SUTJESKA
F 18/04/2018 FK SUTJESKA 2-1 FK RUDAR PLJEVLJA
HoãnL 17/03/2018 FK SUTJESKA - FK RUDAR PLJEVLJA
F 25/11/2017 FK RUDAR PLJEVLJA 0-3 FK SUTJESKA
F 26/09/2017 FK SUTJESKA 4-0 FK RUDAR PLJEVLJA
F 16/09/2017 FK SUTJESKA 3-0 FK RUDAR PLJEVLJA
F 13/09/2017 FK RUDAR PLJEVLJA 0-0 FK SUTJESKA
F 27/05/2017 FK SUTJESKA 2-0 FK RUDAR PLJEVLJA
HoãnL 28/03/2017 FK RUDAR PLJEVLJA - FK SUTJESKA
F 03/12/2016 FK RUDAR PLJEVLJA 1-0 FK SUTJESKA
F 11/09/2016 FK SUTJESKA 1-0 FK RUDAR PLJEVLJA
F 10/09/2016 FK SUTJESKA 0-0 FK RUDAR PLJEVLJA
F 30/04/2016 FK RUDAR PLJEVLJA 0-1 FK SUTJESKA
F 05/12/2015 FK SUTJESKA 0-2 FK RUDAR PLJEVLJA
F 21/10/2015 FK SUTJESKA 0-3 FK RUDAR PLJEVLJA
F 23/09/2015 FK RUDAR PLJEVLJA 1-0 FK SUTJESKA
F 12/09/2015 FK RUDAR PLJEVLJA 4-1 FK SUTJESKA
F 09/05/2015 FK RUDAR PLJEVLJA 0-1 FK SUTJESKA
F 26/10/2014 FK RUDAR PLJEVLJA 0-0 FK SUTJESKA
F 10/08/2014 FK SUTJESKA 1-3 FK RUDAR PLJEVLJA
F 12/04/2014 FK SUTJESKA 0-0 FK RUDAR PLJEVLJA
F 07/12/2013 FK RUDAR PLJEVLJA 0-1 FK SUTJESKA
F 14/09/2013 FK SUTJESKA 2-2 FK RUDAR PLJEVLJA
F 12/05/2013 FK SUTJESKA 1-1 FK RUDAR PLJEVLJA
F 04/11/2012 FK SUTJESKA 2-0 FK RUDAR PLJEVLJA
F 18/08/2012 FK RUDAR PLJEVLJA 0-1 FK SUTJESKA
F 07/04/2012 FK SUTJESKA 0-3 FK RUDAR PLJEVLJA
F 05/11/2011 FK RUDAR PLJEVLJA 0-0 FK SUTJESKA
F 13/08/2011 FK SUTJESKA 0-1 FK RUDAR PLJEVLJA
F 21/05/2011 FK SUTJESKA 2-1 FK RUDAR PLJEVLJA
F 09/12/2010 FK SUTJESKA 1-2 FK RUDAR PLJEVLJA
HoãnL 08/12/2010 FK SUTJESKA - FK RUDAR PLJEVLJA
F 04/12/2010 FK RUDAR PLJEVLJA 3-0 FK SUTJESKA
F 24/11/2010 FK RUDAR PLJEVLJA 0-0 FK SUTJESKA
F 18/09/2010 FK SUTJESKA 0-0 FK RUDAR PLJEVLJA
F 09/05/2010 FK RUDAR PLJEVLJA 2-0 FK SUTJESKA
F 07/11/2009 FK RUDAR PLJEVLJA 3-1 FK SUTJESKA
F 14/08/2009 FK SUTJESKA 1-2 FK RUDAR PLJEVLJA
F 16/05/2009 FK RUDAR PLJEVLJA 0-0 FK SUTJESKA
F 14/03/2009 FK RUDAR PLJEVLJA 1-2 FK SUTJESKA
F 04/10/2008 FK SUTJESKA 3-2 FK RUDAR PLJEVLJA
F 12/04/2008 FK RUDAR PLJEVLJA 2-0 FK SUTJESKA
F 01/03/2008 FK SUTJESKA 1-2 FK RUDAR PLJEVLJA
F 29/09/2007 FK RUDAR PLJEVLJA 1-0 FK SUTJESKA
F 26/05/2007 FK SUTJESKA 2-1 FK RUDAR PLJEVLJA
F 10/03/2007 FK RUDAR PLJEVLJA 2-0 FK SUTJESKA
F 23/09/2006 FK SUTJESKA 1-0 FK RUDAR PLJEVLJA
Liên hệ